הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 16132-09-16

04 נובמבר 2016

לפני:

כב' השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

התובע
אורי רז
-
הנתבעת
קלסטר. טי. וי. בע"מ

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעת ביום 7.9.2016.

2. בהתאם לתצהיר המוסר שהוגש ביום 2.11.2016, הומצא כתב התביעה לנתבעת במשרדיה כבר ביום 8.9.2016. לתצהיר המוסר צורף צילום העמוד הראשון של כתב התביעה על גביו מופיע שם: מיכאל בוגינסקי וחתימה וכן מצוין בסוגריים: באישור טלפוני של יואב טרנר.

3. לפיכך, משבוצעה המצאה לנתבעת ולא הוגש על ידה כתב הגנה חרף חלוף המועד להגשתו ו/או בקשה למתן ארכה להגשתו, ברי, כי הנתבעת מודעת לקיומם של ההליכים המשפטיים נגדה אך בחרה שלא להתגונן.

4. משכך, ניתן בזה פסק דין המחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 46,749 ש"ח בהתאם לפירוט שלהלן:

4.1 שכר עבודה בסך של 30,000 ₪
4.2 פיצוי בגין אי עריכת שימוע בסך של 40,000 ₪.
4.3 בקיזוז סך של 23,251 ₪, כאמור בסעיף 6 לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה שהוגשה ביום 27.10.2016.
5. לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנת שכר, בנסיבות בהן ניתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה.

6. סכום פסק הדין ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד תשלומו בפועל לתובע וישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת.

ניתן היום, ג' חשוון תשע"ז, (04 נובמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .