הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 15715-07-15

20 דצמבר 2016
לפני:
כב' הרשמת מרב חבקין

התובעת:
ליז טאוב
-
הנתבעת:
חברת מוסדות חינוך ותרבות יד התשעה הרצליה בע"מ

החלטה

בפני בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים (להלן- הבקשה) אשר הוגשה מטעם התובעת ( להלן - המבקשת). הנתבעת (להלן – המשיבה) הגישה תגובה ובה התנגדה לבקשה.
בדיון קדם משפט שהתקיים צומצמה המחלוקת העולה מהבקשה והתגובה לשני עניינים ולכן ההחלטה תתמקד בהם בלבד.

המסמכים המבוקשים לפי הצהרת המבקשת בדיון הם:

  1. תיקה האישי של ה מבקשת במשיבה .
  2. דוחות נוכחות של מחליפת המבקשת מהם עולה היקף משרתה ושעות עבודתה בתקופה שלאחר סיום העסקתה של המבקשת במשיבה וכן כל מסמך לרבות דוחות נוכחות של העובד הממלא את התפקיד כיום, ממנו עולה היקף משרתו ושעת עבודתו בתפקיד.

בבקשה נטען, כי במסמכים יש כדי ללמד על הטעם האמיתי לפיטוריה והם רלוונטיים לעתירה לסעד של פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לאור הטענה כי מתכונת העסקתה של המבקשת מלכתחילה היתה בשעות הבוקר. טענת המשיבה כי מתכונת זו אינה מתאימה עוד לצרכיה ומנגד טענת המבקשת, כי מחליפתה עובדת בשעות הבוקר, מלמדים, כך לשיטתה של המבקשת, על פיטוריה מטעמים זרים ופסולים.

לגבי התיק האישי הוסכם כי המבקשת תסתפק בהצהרת המשיבה כי התיק האישי גולה במלואו (ולא רק מסמכים מתוכו) ואכן כך הצהירה ב"כ המשיבה בדיון (עמ' 1 ש' 25 – 26). מכאן כי מתייתר הצורך בדיון בסוגיה.

אשר לסוג המסמכים השני, נטען כי המבקשת לא עמדה במבחנים שנקבעו לאיזון שבין הזכות לפרטיות לבין צרכי המשפט, לא ברור מה יש במסמכים המבוקשים כדי לייעל הדיון ולפשטו וכי עיקרון הגנת הפרטיות גובר על עקרון הרלוונטיות.

לאחר שבחנתי טענות הצדדים בסוגיה שנותרה במחלוקת הריני קובעת כדלקמן:

המסגרת המשפטית
ס' 46 (א) לתקנות סדר בית הדין לעבודה (סדרי דין) , תשנ"ב- 1991 קובע כדלקמן: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעלי דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

ככלל, רשאי בעל דין לקבל מידע על מסמכי היריב, בין שהם " מועילים"- דהיינו מסמכים היכולים לתמוך בגרסת המבקש ובין שהם " מזיקים"- מסמכים התומכים בעמדת המשיב .

המדיניות בה נוקטות הערכאות המשפטיות בהליכים אזרחיים - היא להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת ומניעת הפתעות ראייתיות בפני בעל הדין שכנגד וביה"ד.

ככל שמתקיים מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו- יש לעבור ולבחון האם קיימים טעמים אחרים, המצדיקים למנוע הגילוי או לצמצמו תוך עריכת איזון מתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

בכלל זאת תיבחן יעילות הדיון, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה, מניעת פגיעה באינטרס של צדדים שלישיים וכדומה.

ומן הכלל אל הפרט
דין הבקשה להידחות מהסיבות שאפרט.
ראשית, אציין כי היקף הגילוי המבוקש הוא גורף ("כל מסמך" של העובד הממלא את תפקיד המבקשת ממנו עולה היקף משרה ושעות עבודה) ולו מטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות.

שנית, בגילוי כאמור יש כדי לפגוע בהכרח בפרטיותם וצנעת חייהם של צדדים שלישיים. במלאכת האיזון שבין זכויות המבקשת למול זכויותיהם של צדדים שלישיים לא מצאתי כי יש להעדיף את זכותה של המבקשת. האמור נכון מכוח קל וחומר כאשר לא שוכנעתי בהנחת תשתית לכאורית להצדיק את הגילוי. הדבר הנטען להיות על ידי המבקשת במסמכים המבוקשים הובא כטיעון סתמי אשר לא נתמך בתצהיר ואינו מספק כדי לאפשר פגיעה בהכרח בפרטיותה של מחליפתה.

שלישית, לא נסתר כי את תפקיד המבקשת ממלאים שני מחליפים לכאורה ( עמ' 2 לפרוטוקול), כאשר נסיבות העסקתם בכלל או נסיבות העסקת המחליפה " הנטענת" בפרט , אינם מענייננו ואין בהכרח ללמוד דבר מהמסמכים שלגביהם ( הסכם העסקה, דוחות נוכחות וכדומה) ללא בירור נסיבות העסקתם הספציפיות.

רביעית, יש לציין כי ברמת הלכאורית גם אם יימצא שמחליפתה הנטענת של המבקשת הועסקה במתכונת הנטענת על ידה- הרי זה כשלעצמו לא ילמד על פיטוריה מטעמים זרים ופסולים. שהרי אף לטענתה בכתב התביעה- ממילא העסקתה בפועל היתה שונה מזו של מחליפתה ואף לא הוצע לה לעבוד במתכונת של 10 שעות שבועיות כפי שעובדת מחליפתה, לכאורה (סעיף 23 לתביעה) .
מכאן ספק בעיני עד כמה המסמכים שגילויים מבוקש עתה רלוונטיים לסוגיה שבמחלוקת ומה יש בעיון בהם לעצמו כדי לסייע בבירור המחלוקות.

ויובהר- קביעתי לעיל היא מבלי לקבוע מסמרות בעניין נסיבות הפיטורים באשר לא ניתן ואין אפשרות להסיק עתה, האם פוטרה המבקשת אם לאו, מטעמים כאלה או אחרים.

לאור כל זאת גם לא מצאתי להורות על גילוי ועיון תוך השחרת פרטים.

חמישית, ראוי לציין , כי בפניה של המבקשת אפשרויות אחרות בדין להוכחת טענותיה. על כן מידתי יותר יהיה למצות את אלה בטרם תתאפשר הפגיעה בצדדים שלישיים ובפרט משעובדים אלו אינם לפני ולא נשמעה עמדתם בעניין הנוגע לפרטיותם.

סוף דבר
הבקשה להורות על גילוי ועיון במסמכים שפורטו בסעיף 7.5 לבקשת התובעת נדחית.
תם שלב הגשת הבקשות המקדמיות.
החלטה בדבר מועדים להגשת תצהירים תינתן בנפרד.
שאלת ההוצאות תילקח בחשבון בסיומו של ההליך.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ז, (20 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.