הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 14690-09-16

07 ינואר 2019

לפני:

כב' השופטת שרה מאירי-אב"ד
נציגת ציבור (עובדים) גב' הילה ידי ד-ברזילי
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

התובע
איתן כחלון

-
הנתבעת
פיצריה דון פדרו נתניה בע"מ

פסק דין

1. מכח הסמכת הצדדים מהיום, כאמור בסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכח סע' 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969, לאחר עיון בכתבי הטענות ובנספחים שצורפו אליהם ולאחר שקילת טענות הצדדים, הננו פוסקים בדרך של פשרה כדלקמן:

א. לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו ממנה, בגין תקופת עבודתו אצלה, לרבות כל המגיע לו עם סיום עבודתו אצלה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 15,750 ₪.

ב. הסך הנ"ל ישולם בהמחאה שזמן פירעונה 6.2.19 שתשלח בדואר רשום לב"כ התובע בתוך 7 ימים מהיום. לא תפרע במועד ישא הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ג. אין צו להוצאות.

ניתן היום, א' שבט תשע"ט, (07 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.ע. גב' הילה ידיד-ברזילי

שרה מאירי, שופטת -
אב"ד

נ.מ. מר יוסף רובינשטיין