הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 14397-03-16

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובעים:
יעקב אזולאי ואח'
ע"י ב"כ: עו"ד נאוה פינצ'וק - אלכסנדר ומירי גרוס הורן ואח'

-
הנתבעת:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד איריס גלילי יולזרי מפרקליטות מחוז תל אביב אזרחי

החלטה

לאחר שעיינתי ב"בקשה להגשת עדויות נאדר אלקאסם ואפרת לוי רוזנברג מדצמבר 2018 כראיה בחמשת התיקים שבכותרת", בתגובה לבקשה, בתשובה לתגובה ובתשובה לתשובה, להלן החלטתי:
ביום 30.12.2018 הוגשה בקשה מטעם המדינה כי פרוטוקול העדות של מר אלקאסם מיום 9.12.2018 וכן העדות של הגב' אפרת לוי רוזנברג מיום 23.12.2018 בתיקים סע" ש 2981-03-16, סע"ש 63008-05-17 וסע"ש 1771-05-17 (יכונו להלן גם : "קבוצת חייבי ותיקי רשות הבדואים ") יהיו חלק מהראיות בתיקים - סע"ש 14397-03-16, סע"ש 66357-03-16, סע"ש 910-12-16, סע"ש 1101-12-16 וסע"ש 143-02-17 (להלן יכונו גם "חמשת התיקים") והצדדים יוכלו להפנות לעדויות אלו בסיכומים מטעמם .
ביום 2.1.2019 הוגשה תגובת התובעים לבקשה כאמור. בתגובה מטעמם הודיעו התובעים כי הבקשה מהווה חזרה על שתי בקשות של המדינה להגיש תצהירים משלימים מטעם מר נאדר אלקאסם והגב' אפרת לוי רוזנברג שנדחו בהחלטות בית הדין. עם זאת, הסכימו התובעים כי מאחר והעדויות אשר נשמעו רלבנטיות לבירור מלא של הסוגיות המרכזיות המתעוררות בתביעות שעל הפרק, ומשהמדינה עומדת על כך, עמדתם היא כי יש לקבל את בקשת המדינה ולו רק על מנת למנוע התדיינויות עתידיות נוספות בעניין. התובעים התנו את הסכמתם בתנאים כי -
המדינה תגיש בהקדם את המסמכים מתוך תיקי עזרא (תע"א (י-ם) 2820/04 ו ס"ע 2431/06) (להלן: "תיק עזרא") ו תיק אברג'יל (ע"ע 35846-11-10) (להלן: "תיק אברג'יל"): כתב התביעה המתוקן וכתב ההגנה המתוקן בתיק עזרא וכתב הערעור בעניין אברג'יל.
התובעים הוסיפו והתנו את הסכמתם בכך שיומצאו גם המסמכים הבאים - כתב התשובה לערעור בתיק אברג'יל, כל הפרוטוקולים בתיק עזרא ואברג'יל, לרבות חקירות של הגב' מרקוביץ וגב' רוזנברג בתיק עזרא.
המדינה תודיע כי אלו עדיה וכי היא מוותרת על כל טענה או בקשה להגשת ראיות נוספות בחמשת התיקים.
מתן ארכה להגשת הסיכומים והגדלת היקף הסיכומים בשני עמודים.
פסיקת הוצאות משפט משמעותיות לטובת התובעים בהתחשב בכך שמדובר בפעם הרביעית שבה המדינה מגישה בקשה שמטרתה להוסיף ראיות יום לפני מועד הגשת הסיכומים; בעובדה כי מדובר בבקשה שכבר נדחתה; וכן בפגיעה החוזרת ונשנית שנגרמת לתובעים בשל זלזול המדינה בסדרי הדין לאורך ההליך.
ביום 23.1.2019 הוגשה תשובת המדינה לתגובת התובעים. המדינה הודיעה כי :
אין לה התנגדות שכתב התביעה המתוקן בתיק עזרא יהיה חלק מהמוצגים גם בחמשת התיקים (כתב התביעה מתוקן הוגש תוך מחיקת פרטים מזהים וללא נספחים עם פרטים אישיים של התובעים מטעמי צנעת הפרט, לטענתה).
עם זאת, ביקשה לשקול מחדש את ההחלטה מיום 23.12.2018 בסע"ש 2981-03-16 להורות על הגשת כתב ההגנה המתוקן בעניין עזרא וכתב הערעור בעניין אברג'יל וזאת עקב החלטות קודמות שניתנו בעניין (החלטת בית הדין מיום 29.5.2016 שאושרה בבר"ע 27231-06-16 וכן החלטת כב' השופטת שדיאור מבית הדין האזורי לעבודה בירושלים מיום 27.9.2016 בתיק עזרא שדחתה את בקשת העיון בתיק מטעמי הגנת הפרטיות). עם זאת ביקשה כי ככל שיותר להגיש את המסמכים הללו במסגרת התיק של קבוצת חייבי ותיקי רשות הבדואים , בית הדין נתבקש לאפשר הגשתם כמוצגים גם בחמשת התיקים כדי ליצור אחידות בחומר הראיות בתיקים השונים. יצוין כי המדינה המציאה מסמכים אלו לבית הדין במעטפה סגורה במסגרת תיק סע"ש 2981-03-16.
המדינה התנגדה לדרישת התובעים להעביר את כל הפרוטוקולים בתיק עזרא וב תיק אברג'יל. זאת בשל קיומה של החלטה חלוטה של כב' השופטת שדיאור בתיק עזרא וכן מטעמי צנעת הפרט. כן טענה כי מדובר בניסיון דייג פסול מאחר שמדובר במסמכים לא רלבנטיים שיכבידו גם שלא לצורך. עוד נטען כי ביום 14.11.2017 המדינה שלחה לתובעים את העתק פרוטוקול עדות גב' מרקוביץ וגב' לוי רוזנברג בעניין עזרא והתובעים הם שבחרו שלא להגיש אותם במסגרת החקירות הנגדיות.
המדינה התנגדה לחיוב בהוצאות וטענה כי עניין זה צריך להיות מוכרע במסגרת מתן פסקי הדין בחמשת התיקים.
בו ביום, 23.1.2019, הגישו התובעים (ללא רשות בית הדין) תגובה לתשובת המדינה -
התובעים טענו כי המדינה מפרה את החלטות בית הדין וכי היא מוסיפה לנצל את הליכי המשפט לרעה לעכב את בירור התיק ולהאריך את עינוי הדין שנגרם לתובעים הואיל ומתגובת המדינה עולה כי אינה מסכימה גם כעת להודיע כי "אלו עדיה" וכי היא לא תוסיף עוד להציג ראיות נוספות בתיקים שבכותרת. בין השאר, התובעים ביקשו כי בית הדין יקבע כי לא יוגשו עוד ראיות מטעם המדינה בתיקים שבכותרת.
התובעים טענו כי יש לדחות את בקשת המדינה לשקול מחדש את ההחלטות מיום 23.12.2018 ומיום 13.1.2019 שניתנו בתיק סע"ש 2981-03-16 - לטענ תם, זגזוג המדינה בין הסכמה דיונית להמציא את החומר המשפטי בדיון ביום 23.12.2018 לבין סירוב וניסיונה למנוע מהתובעים לעיין במסמכים שכבר הסכימה למסור נועד כנראה להתחמק מתוצ אות החלת עקרונות ההשתק השיפוטי. כתבי הטענות בעניין עזרא ואברג'יל רלבנטיים להליכים דנן. המדינה היא שעמדה על כך שכתב התביעה המתוקן יוגש כמוצג בתיקים, וברי מכאן כי החשש לכאורה לפרטיות התובעים בעניין עזרא כתוצאה מהצגת שאר כתבי הטענות אינו אלא תירוץ מופרך מעיקרו. התובעים הודיעו כי אינם מתנגדים למחיקת פרטיהם האישיים של התובעים במידת הצורך.
דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וכן במסמכים שהוגשו (לרבות בכתב ההגנה המתוקן בתיק עזרא וכתב הערעור בתיק אברג'יל שהוגשו לבית הדין במעטפה סגורה במסגרת תיק סע"ש 2981-03-16 ), הגעתי לכלל החלטה, כדלקמן:
לעניין הפרוטוקולים של החקירות הנגדיות של מר אלקאסם מיום 9.12.2018 וכן הגב' אפרת לוי רוזנברג מיום 23.12.2018 בתיקים של קבוצת חייבי ורשות הבדואים - נוכח הסכמת התובעים אני נעתרת לבקשה והפרוטוקולים ישמשו כראיה גם בחמשת התיקים (ביניהם התיק דנן).
כתב התביעה המתוקן בעניין עזרא שהוגש כראיה לתיק סע"ש 2981-03-16 (כמוצג נת/2 בדיון ביום 11.11.2018) יהווה ראיה בחמשת התיקים וכן בתיקי קבוצת חייבי ורשות הבדואים (ראו לעניין זה הסכמת המדינה לאמור בהודעה מטעמה שהוגשה ביום 21.1.2019 בתיק קבוצת חייבי - סע"ש 2981- 03-16).
באשר לבקשה ל"עיון מחדש" בהחלט תי מיום 23.12.2018 (וכן מיום 13.1.19) בתיק סע"ש 2981-03-16 להורות על המצאת כתב ההגנה המתוקן בתיק עזרא וכן כתב הערעור בתיק אברג'יל - הרי שההחלטה מיום 23.12.2018 בדבר הגשת כתב ההגנה המתוקן בתיק עזרא וכתב הערעור בתיק אברג'יל ניתנה בדיון בתיק סע"ש 2981-03-16 על יסוד הסכמת המדינה. לא נעלם מעיני בית הדין כי מדובר במסמכים שהיו מושא בקשה שנדחתה בהחלטתי מיום 29.5.2016 בתיק סע"ש 14397-03-16 - או אז הבקשה נדחתה על ידי מחמת ה עדר סמכות ו התובעים הופנו לבתי הדין במס גרתם התנהלו ההליכים הנוספים בבקשה לעיון בתיקים. לא נעלם מעיני גם כי התובעים הגישו בקשה לעיון בתיק עזרא וכי כב' השופטת שדיא ור, בהחלטה מיום 27.9.2016, דחתה את הבקשה עקב התנגדות התובעים באותו הליך לבקשת העיון ומטעמי צנעת הפרט וקבעה כי משפסק הדין בתיק פורסם די בכך (החלטה עליה לא הוגשה בר"ע). לא נעלם גם מעיני כי גם בר"ע שהוגשה לבית הדין הארצי על החלטתי מיום 29.5.2016, נדחתה (בבר"ע 27231-06-16). אולם במקרה דנן אין לנו עניין בעיון בתיקים מכוח תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג- 2003 כי אם במצב שבו בדיון שהתקיים לפניי ביום 23.12.2018 בתיק סע"ש 2981-03-16 שינתה המדינה את עמדתה והסכימה להמצאת כתב ההגנה המתוקן ב תיק עזרא וכן כתב הערעור ב תיק אברג'יל - משכך, סבורני כי נוכח האמור אין מניעה להתיר את גילוי המסמכים כאמור. יצוין כי גם בהחלטת בית הדין הארצי בבר"ע 27231-06-16 מיום 1.1.2017 צוין כי: "מובן כי אין בהחלטה זו כדי למנוע מבית הדין האזורי לקבל כל החלטה אחרת בנושא גילוי המסמכים, לפי שיקול דעתו, ככל שיסבור שיש לכך הצדקה בהתאם לחומר שנחשף, ולא נחשף בפניו במסגרת ההליך". לא למותר לציין גם כי לגופו של עניין מדובר במסמכים חיוניים ורלבנטיים להליך, בין השאר, לבירור הטענות בדבר מעשה בית דין. מה גם שלאחר עיון במסמכים שהוגשו לבית הדין במעטפה סגורה נראה כי לא יהיה בגילוי המסמכים משום פגיעה בפרטיות במיוחד שהמדינה מחקה פרטים מזהים ולא צירפה נספחים . משכך, הבקשה ל"עיון מחדש" בהחלטותיי מיום 23.12.018 ומיום 13.1.2019, נדחית בכפוף לכך שכתב ההגנה המתוקן בתיק עזרא וכן כתב הערעור בתיק אברג'יל יוגשו לתיק תוך מחיקת פרטים מזהים של התובעים בתיק עזרא והמערערים בתיק אברג'יל .
עם זאת, לא מצאתי לנכון להורות על גילוי כתב התשובה לערעור בתיק אברג'יל והפרוטוקולים בתיקי עזרא ואברג'יל וזאת נוכח ההחלטות שניתנו כאמור לעיל על ידי ביום 29.5.2016 בתיק סע"ש 14397-03-16 ו החלטת בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 27231-06-16 וכן על ידי כב' השופטת שדיאור ביום 27.9.2016 בתיק עזרא. מה גם שלהבדיל מהמסמכים האחרים (כתב התביעה המתוקן, כתב ההגנה המתוקן וכן כתב הערעור בתיקים עזרא ואברג'יל) לא ניתנה הסכמה של המדינה בדיון ביום 23.12.2018 בתיק סע"ש 2981-03-16. למעלה מהנדרש יצוין כי (כאמור בנספח 1 לתגובת המדינה) הנתבעת המציאה לתובעים חלק מהמסמכים זה מכבר.
בתגובה מטעמה לא התייחסה המדינה ל"תנאי" של התובעים כי המדינה תודיע כי "אלו עדיי" וכי היא מוותרת על כל טענה או בקשה להגשת ראיות נוספות בחמשת התיקים . הבקשה דנן לצרף את החקירות הנגדיות של מר אלקאסם והגב' לוי רוזנברג לתיק דנן היא פעם רביעית שבה המדינה מבקשת לצרף עדויות לתיק ערב הגשת הסיכומים מטעם התובעים. מן הראוי היה כי המדינה תודיע כי אין בכוונתה להגיש בקש ות או ראיות נוספות בחמשת התיקים, ששמיעתם הסתיימה זה מכבר וניתן בהם צו לסיכומים לפני חצי שנה . תחת האמור, התעלמה המדינה מכך בתגובה מטעמה ולא הודיעה דבר . נוכח השלב בו מצוי התיק אני קובעת כי לא יותר למדינה להגיש מסמכים וראיות נוספות אלא מטעמים נדירים וחריגים מאוד ובכפוף לחיוב בהוצאות .
לעניין הוצאות הבקשה דנן - הואיל והן המדינה והן התובעים מצאו לנכון לפתוח כביכול לעיון מחדש החלטות שכבר ניתנו ומשהוגשה על ידי התובעים תגובה ללא רשות, לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשה לחיוב בהוצאות. עם זאת, יובהר למדינה כי אם וככל שתוגש בקשה נוספת כלשהי לעיון חוזר או להוספת ראיות או עדויות יוטל חיוב בהוצאות.
הסיכומים מטעם התובעים יוגשו עד ליום 18.2.2019 ולא יעלו על 16 עמודים .
הסיכומים מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 15.4.2019 ולא יעלו על 16 עמודים.
התובעים רשאים להגיש סיכומי תשובה עד ליום 15.5.2019 בהיקף שלא יעלה על 3 עמודים.
הצדדים יגישו את הסיכומים בכפוף ליתר ההוראות כאמור בצו לסיכומים מיום 1.8.2018.
התיק יעלה לעיוני ביום 19.2.2019.
ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ט, (28 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.