הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 14207-09-18

19 מאי 2019
לפני:
כב' השופט אלעד שביון

התובע:
שמואל אוחיון
ע"י ב"כ עו"ד מיטל אורשלם
-
הנתבעת:
בית חינוך לתשב"ר אור שמחה כפר חב"ד
ע"י ב"כ עו"ד גיא יפרח

החלטה

  1. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.
  2. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שלוש שעות.

מטעם כל צד יעידו עד חמישה עדים (כולל בעלי הדין).
לא מצאתי מקום להתיר את מספר העדים שהתבקשו ע"י הצדדים. יובהר, כי סמכות ביה"ד להגביל את מספר העדים נובעת מהסמכות הטבועה של ביה"ד לנהל את ההליך ביעילות ולנצל את משאב הזמן השיפוטי לטובת כלל המתדיינים.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה.
3. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
4. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
5. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 18.7.19 והנתבעת עד ליום 31.10.19.
6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, עשוי ביה"ד להורות על מחיקת התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
8. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.
9. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, י"ד אייר תשע"ט, (19 מאי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.