הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 13535-08-18

01 מרץ 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד
התובעות

  1. שיראל משיח, ת.ז. XXXXXX383
  2. אושר לוי, ת.ז. XXXXXX603
  3. אופיר ורדי, ת.ז. XXXXXX916

ע"י נציג הסתדרות הנוער העובד והלומד - מר רוני בהט
-
הנתבע
אלי פאר ת.ז. XXXXX940
כפר השעשועים אור יהודה

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 7.8.18 והומצא לנתבע ביום 7.10.18, באמצעות הדבקה בחנות בית העסק של הנתבע, לאחר סירוב נציגו לקבל את המסמכים, הכל כעולה מהודעת התובעות שהוגשה לתיק בית הדין.
משלא הוגש כתב הגנה הוגשה ביום 24.12.18 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (להלן - הבקשה).
ביום 27.12.18 ניתנה החלטת בית הדין לפיה הנתבע יגיש תגובתו לבקשה תוך 14 יום וככל שלא תוגש תגובה תינתן החלטה אף בהיעדרה.
הבקשה והחלטת בית הדין מיום 27.12.19 הומצאו לנתבעת ביום 7.1.19, באמצעות הדבקה בבית העסק, כעולה ממסמכים שהוגשו לתיק בית הדין.
חרף חלוף המועדים שנקצבו לא הוגש כתב הגנה ואף לא תגובה לבקשה.
בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעות את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
התובעת 1 – שיראל משיח
הפרשי שכר עבודה בסך של 669.45 ₪.
פיצוי הלנת שכר בסך 200 ₪.
החזר הוצאות נסיע ה בסך של 109.2 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 2,500 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך של 2,500 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 174.68 ₪.
החזר ניכוי תמורת הודעה מוקדמת בסך של 337 ₪.
התובעת 2 – אושר לוי
שכר עבודה בסך של 397 ₪.
פיצויי הלנת שכר בסך 120 ₪.
החזר הוצאות נסיעה בסך של 17.7 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 2,500 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך של 2,500 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 127.6 ₪.
החזרי ניכוי תמורת הודעה מוקדמת בסך 327 ₪.
התובעת 3 – אופיר ורדי
שכר עבודה בסך של 130.3 ₪.
פיצויי הלנת שכר בסך 40 ₪.
החזרי נסיעות בסך של 26.2 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העסקה בסך של 2,500 ₪.
פדיון חופשה שנתית בסך של 66.42 ₪.
החזר ניכוי תמורת הודעה מוקדמת בסך של 332 ₪.
בנוסף, ישלם הנתבע ישלם לכל אחת מהתובעות בנפרד הוצאות משפט בסך 300 ₪.
לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין , ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ד אדר א' תשע"ט, (01 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .