הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 12368-08-16

27 דצמבר 2017
לפני:
כב' השופט תומר סילורה

התובעת:
היי אנד דיזיין בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלומית גוטרמן -כספי

-
הנתבעות:

  1. אנה יוחבץ
  2. לודמילה שוסטין
  3. גלינה קמן

ע"י ב"כ: עו"ד עדי ינקלביץ

החלטה

1. בפניי בקשת הנתבעות ליתן צו לגילוי המסמכים הבאים:
א) הסכמי העסקה מקוריים של הנתבעות אצל התובעת בהתאם לסעיף 20 לכתב התביעה.
ב) הקלטות המתעדות שיחות עם הנתבעות, בהתאם לסעיף 61 לכתב התביעה, ו/או כל שיחה אחרת.
ג) נוהל כתוב הנהוג אצל התובעת לעניין תנאי סף לקליטת עובדים חדשים אצל התובעת ככל שיש בידיי התובעת, בהתאם לסעיפים 30-31 לכתב התביעה.
ד) דו"חות כספיים של התובעת משנת 2008 תקופת קליטת הנתבעות לעבודה ועד ליום סיום העסקתן, בהתאם לסעיף 115 לכתב התביעה.
ה) תרשימי עיצוב מקוריים וייחודיים של דגמי שמלות אשר לטענת התובעת נגזלו על ידי הנתבעות, בהתאם לסעיפי 120-123 לכתב התביעה.
ו) תיעוד על אי הסכמת הנתבעות שלא לבטחן בביטוח פנסיוני, בהתאם לסעיף 57 לכתב התביעה.
ז) אישור הנהלת חשבונות התובעת על העסקת כח אדם בחברה בשנת 2013, בהתאם לסעיף 104 לכתב התביעה.
ח) מכתבים/מיילים חוזרים ללקוחות המעידים על ביטולי/דחיית הזמנות בשל אי יכולת לעמוד בעומס עקב מחסור בכח אדם בשנת 2013, בהתאם לסעיף 106 לכתב התביעה.
ט) רשימת תצוגות בהן השתתפה התובעת בין השנים 2008-2013 ומסמכי הנהלת חשבונות המעידים על הוצאות הנסיעה, בהתאם לסעיפים 109-110 לכתב התביעה.
י) הסכמים מקוריים של תופרות חיצוניות שהועסקו בשנים 2013-2014, בהתאם לסעיף 113 לכתב התביעה.
יא) הוכחה על רישום סודות מסחריים בלעדיים של התובעת לעניין שיטות תפירה ייחודיות, בהתאם לסעיפים 19, 22-25 לכתב התביעה.
יב) ראיה כלשהי על העברת 2 זוגות מספריים ובובות חייטות וגזרות שעוצבו על ידי החברה לידי הנתבעות, בהתאם לסעיפים 73-74 לכתב התביעה.

ההליך העיקרי וטענות הצדדים

2. התובעת היא חברת אופנה מובילה בתחומה בישראל, שעיקר פעילותה יצור ושיווק שמלות כלה וערב בעיצובה של מעצבת החברה ובעליה (להלן: " החברה").

3. הנתבעת 1 (להלן: "גב' יוחבץ") החלה לעבוד בחברה ביום 3.1.2002, הנתבעת 2 (להלן: "גב' שוסטין") החלה לעבוד בחברה ביום 1.1.2000 והנתבעת 3 (להלן: "גב' קמן") החלה לעבוד בחברה ביום 25.3.2000.
4. לטענת החברה, השמלות המיוצרות על ידה מיוצרות בשיטת תפירה ייחודית למחוכים המבוססת על מספר רב של עצמות דגים. ריבוי העצמות מאפשר למחוך להיות גמיש ולשנות את צורתו עם תנועות הלובשת מחד, ומאידך להיראות כאילו הינו עשוי מקשה אחת.
בנוסף, פיתחה מעצבת החברה מחוך פנימי אותו לא ניתן לראות, וכן מוצרים ייחודיים נוספים.
5. נוכח האמור, הכשרת תופרות בחברה אורכת זמן ממושך, בן מספר חודשים. בשל עובדה זו, מבהירה החברה לכל תופרת כי היא תידרש למתן הודעה מוקדמת בת 3 חודשים בטרם סיום העסקתה.

6. משך העסקתן של הנתבעות בחברה היו יחסי העבודה מצוינים והאווירה טובה מאוד. בהתאם, התמורה שניתנה לנתבעות הייתה גבוהה ובלתי מקובלת בתחום. חרף האמור, הנתבעות סיגלו לעצמן משך השנים מנהג של איום בהתפטרות בכל פעם שדרשו העלאת שכר.
7. במהלך שנת 2011 דרשו הנתבעות העלאת שכר נוספת ואיימו בהתפטרות יחדיו אם זו לא תינתן להן. החברה הבהירה לנתבעות כי שכרן גבוה ביחס למקובל ועל כן לא תינתן להן העלאת שכר.
8. בשנת 2012 נאלצה החברה להתחיל ולשקול העברת המתפרה מבית פנורמה. הנתבעות החליטו לנצל סיטואציה זו לשם יצירת טענת התפטרות בדין פיטורים יש מאין. לאחר חילופי מכתבים ושיחה שנערכה בין המעצבת והנתבעות - העניין שכח.
9. בחודש מרץ 2012 נחתם זיכרון דברים לכניסת החברה למתחם שרונה, כאשר צוין כי מועד הכניסה יהיה אוקטובר 2012. בשל דחייה בפתיחת המתחם ונוכח היעדרותה הצפויה של המעצבת בשל חופשה משפחתית מתוכננת והכוונה להעתיק את מיקום המתפרה בתקופה זו, הוחלט כי הנתבעות ישהו בחופשה על חשבון החברה עד לשובה של המעצבת.
ערב היציאה לחופשה נערכה ארוחה חגיגית לעובדי החברה. במעמד זה ביקשה המעצבת מהנתבעות לקחת איתן ציוד יקר ערך בהשאלה למשך תקופת החופשה למקרה שיהיה צורך בביצוע תיקון כלשהו למי מלקוחות החברה.
10. ביום 3.1.13, בעת שמעצבת החברה עדיין בחופשה, נשלחו לעורכת דינה מכתבי ההתפטרות של הנתבעות (שנחתמו עוד ביום 25.12.12) לפיהם ההתפטרות תיכנס לתוקפה בתוך חודש ימים.
לאחר משלוח מכתב ההתפטרות לא יכולה הייתה החברה ליצור עימן קשר, כאשר רק לקראת סוף חודש ינואר וסיום תקופת ההודעה המוקדמת הואילו בטובן ליצור קשר עם החברה.
11. לטענת החברה, נוכח התנהלותן זו נגרמו לה נזקים אדירים, הזמנות עבודה שלא ניתן היה להוציא, כאשר נותרה ללא כל תופרת.
אם אין די בכך, נוכחה החברה לגלות כי גב' שוסטין וגב' קמן החלו לעבוד בחברה מתחרה, חרף התחייבותן שלא להתחרות בחברה לאחר סיום העסקתן, וכי במסגרת העסקתן הן עושות שימוש בשיטת התפירה הייחודית שהומצאה על ידי מעצבת החברה והינה סוד מסחרי.

12. לטענת הנתבעות עבדו בחברה בנאמנות ובמסירות משך שנים רבות, אך שכרן הולן מדי חודש. מצבה הכלכלי של החברה המשיך להתדרדר ו הפסיקו להגיע לקוחות חדשים.
13. ביום 6.12.12 זימנה אותן המעצבת לשיחה והודיעה להן כי היא מעבירה את מקום העבודה למקום אחר הנמצא בשיפוצים. בינתיים, הן יהיו בחופשה על חשבונה. הנתבעות נותרו תלושות ותלויות, ללא עבודה מחד וללא שכר או פיטורים מאידך.
הנתבעות ניסו ליצור קשר עם המעצבת וזו מצידה ביקשה מהן שלא יפריעו לה בחופשתה.
14. בצר להן, הודיעו על התפטרותן בדין פיטורים החל מיום 2.2.13 ככל שהמעצבת והחברה לא יתקנו את הנדרש תיקון בהתנהגותן הקלוקלת.
הצדדים עמלו על חתימה על הסכם פשרה לסיום העסקתן, אך אז המעצבת נעלמה ולא הגיעה למועד החתימה על הסכם זה. לפיכך, לא נותרה לנתבעות ברירה אלא לפנות לבית הדין. כשנתיים לאחר הגשת תביעתן זו, הגישה החברה את תביעתה דנן.
המסגרת המשפטית
15. התקנה הרלבנטית לענייננו הינה תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן: "התקנות") הקובעת כדלקמן:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי ו/או לעיון במסמכים אם היה סבור שיש צורך בכך, כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
16. הליך הגילוי והעיון מטרתו לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלבנטיות של המסמך מבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מירבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלבנטי למחלוקת, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. על כן, כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו - רלבנטי הוא (ראו: בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, 14.5.2008 ; ע"י 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, 22.12.2005 ; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, 24.3.2005 ; ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, 21.9.2010).

17. הלכה פסוקה היא, כי כאשר ניתן צו לגילוי מסמכים, שנקבע שהם רלבנטיים למחלוקת שבין הצדדים, יש להימנע ממתן צו גורף ורחב, ויש לפרט את הנתונים הדרושים (דב"ע נא/160-3 בנק הפועלים בע"מ - אליהו מרגלית, פד"ע כג 384; דב"ע נב/118-3 עזבון יצחק וייס ז"ל - הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429; דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 255). במסגרת זו תעמוד תמיד שאלת הרלבנטיות של המסמכים אותם מבקשים לגלות ושאלת איזון האינטרסים שבין בעלי הדין (דב"ע מג/123-3 וינר - אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פד"ע טו 206).
18. בבסיס הליך הגילוי והעיון עומדים, אפוא, שני אינטרסים: אינטרס היעילות והאינטרס של גילוי האמת. אולם, הזכות לגילוי מסמכי הצד שכנגד ולעיון בהם אינה מוחלטת. מנגד עומדים אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים.
19. אשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בעניין ע"ע 494/06 מדינת ישראל - נציבות המים - אבנצ'יק, 28.3.07 (להלן: "פרשת אבנצ'יק") כדלקמן -
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקר. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי לקיומו של 'דיון יעיל' כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין תנאי זה מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי מסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי".
20. כן נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגיות גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר בהתחשב בנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילוי או אי גילוי המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב (דב"ע נב/3-118 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאות מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429, 433 (1992); דב"ע נד/4-16 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית ואח', פד"ע כז 255, 256 (1994)).

21. לפיכך, השאלה הראשונה אותה יש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים להליך. המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול: ראשית האם קיימת "זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי" (ההיבט הצר), ושנית מהי מידת תרומתו של הגילוי לקיומו של "דיון יעיל" בהתחשב בכלל נסיבות ההליך (ההיבט הרחב), לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לו (ראו פרשת אבנצ'יק וגם ע"ע 129/06 טמבור בע"מ - אברהם אלון, 7.5.2006).
22. ככל שמתקיים מבחן הרלבנטיות על שני היבטיו, יש לעבור ולבחון האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו, תוך עריכת איזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. מלאכת האיזון נעשית על פי אמות מידה של מידתיות כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה. היינו, ככל שהמסמך המבוקש רלבנטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת – ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (ראו רע"א 9322/07 Gerber Products Company - רנדי בע"מ, 15.10.2008). בית הדין אף רשאי לאזן בין האינטרסים השונים באמצעות פתרונות ביניים (פרשת אבנצ'יק).
דיון והכרעה
23. בפתח הדברים אציין שהנתבעות כלל לא נימקו את בקשתן לגילוי המסמכים. על כן, אתייחס לבקשה זו על בסיס החומר המצוי בתיק ועל בסיס תגובת החברה.
א) הסכמי העסקה מקוריים של הנתבעות אצל התובעת בהתאם לסעיף 20 לכתב התביעה – לטענת התובעת היא צירפה זה מכבר את הסכמי ההעסקה והדרישה לקבלת ההסכמים המקוריים לא נומקה. מכל מקום, אין בכתבי הטענות כל טענה בדבר מידת האותנטיות של ההסכמים שצורפו וככל שהנתבעות מבקשות להרחיב חזית התובעת מתנגדת לכך בתוקף.
כאמור, אין כל נימוק לבקשה זו ולא נטענה כל טענה באשר לאותנטיות ההסכמים שצורפו זה מכבר. משכך, אינני רואה לנכון להורות לתובעת להציג את הסכמי ההעסקה המקוריים.
ב) הקלטות המתעדות שיחות עם הנתבעות, בהתאם לסעיף 61 לכתב התביעה, ו/או כל שיחה אחרת – לטענת התובעת, בניגוד להרגלי הנתבעות, שהקליטו את התובעת במסגרת יחסי העבודה, אין זה מדרכה של התובעת להקליט איש ועל כן לא הקליטה גם את הנתבעות.

על פי ההלכה הפסוקה , לא ניתן לחייב בעל דין למסור מסמכים שאינם ברשותו. על כן, משטוענת החברה כי אין בידה הקלטות של ה נתבעות, אין יכולת לחייבה להציג הקלטות שכאלה. למען הסדר הטוב, תגיש החברה תצהיר מפורש אודות היעדר הקלטות בידיה.
ג) נוהל כתוב הנהוג אצל התובעת לעניין תנאי סף לקליטת עובדים חדשים אצל התובעת ככל שיש בידיי התובעת, בהתאם לסעיפים 30-31 לכתב התביעה – לטענת התובעת לא קיים נוהל כאמור והבקשה היא קנטרנית המסתמכת על סעיפים בהם מדובר על קליטת עובדים אך לא מוזכר כל נוהל.
שעה שהתובעת טוענת שאין לה נוהל כתוב לא ניתן כמובן לחייבה להעביר מסמך שאינו קיים ברשותה. יחד עם זאת ולמען הסדר הטוב, תגיש החברה תצהיר מפורש אודות היעדר נוהל כתוב.
ד) דו"חות כספיים של התובעת משנת 2008 תקופת קליטת הנתבעות לעבודה ועד ליום סיום העסקתן, בהתאם לסעיף 115 לכתב התביעה - החברה טוענת כי הירידה בהכנסות נגרמה נוכח התפטרותן הקולקטיבית של הנתבעות בשנת 2012. לכן, אין רלבנטיות לנתונים בגין השנים 2008-2012. נוסף על כך, החברה צירפה זה מכבר אישור רואה חשבון בדבר נתוניה הכספיים, שהינו האישור הנדרש להוכחת הנזקים ויש לדחות את הבקשה לחשיפת דוחות כספיים, הכוללים מידע אישי, שכן מדובר בפגיעה בפרטיות שאין להתיר.
נוכח דו"ח רואה החשבון שצורף אינני רואה לנכון להורות על הצגת דוחות כספיים של החברה מאחר שיש בכך פגיעה בפרטיותה. מעבר לכך, נטל ההוכחה לעניין הירידה בהכנסות מוטל על התובעת על כל המשתמע מכך ובהעדר מסמכים מתאימים "מסתכנת" התובעת בדחיית תביעתה . כמו כן, ככל שרו"ח לא יוזמן למתן עדות מטעם התובעת תוכלנה הנתבעות לזמן את רו"ח למתן עדות בעניינים כספיים.
ה) תרשימי עיצוב מקוריים וייחודיים של דגמי שמלות אשר לטענת התובעת נגזלו על ידי הנתבעות, בהתאם לסעיפי 120-123 לכתב התביעה – לטענת התובעת - הנתבעות מבקשות צו שיורה לאפשר להן להמשיך ולגזול את קניינה הרוחני של החברה, להעתיק דגמי שמלות כלה ייחודיים ולעשות שימוש בעיצובים המקוריים שיצרה המעצבת.
לטעמי, אין בתרשימי עיצוב מקוריים כדי להביא לבירור המחלוקות בהליך זה ואין מקום לחשוף יצירותיה של המעצבת הראשית על מנת להוכיח כי אלה נגזלו.
ו) תיעוד על אי הסכמת הנתבעות שלא לבטחן בביטוח פנסיוני, בהתאם לסעיף 57 לכתב התביעה – לטענת התובעת, אי הסכמת הנתבעות נעשתה בעל פה ומעולם לא נטען כי הדבר נעשה בכתובים.
כפי שצוין לעיל, לא ניתן לחייב בעל דין למסור מסמכים שאינם ברשותו. יחד עם זאת ולמען הסדר הטוב, תגיש החברה תצהיר מפורש אודות היעדר תיעוד זה בידיה.
ז) אישור הנהלת חשבונות התובעת על העסקת כח אדם בחברה בשנת 2013, בהתאם לסעיף 104 לכתב התביעה – לטענת התובעת אין כל רלבנטיות למסמך זה ולתביעה דנן.
עליי להסכים עם החברה כי אין רלבנטיות להעסקת כלל כח האדם בחברה על מנת להציג כי לא הועסקו תופרות נוספות פרט לנתבעות.
ח) מכתבים/מיילים חוזרים ללקוחות המעידים על ביטולי/דחיית הזמנות בשל אי יכולת לעמוד בעומס עקב מחסור בכח אדם בשנת 2013, בהתאם לסעיף 106 לכתב התביעה- לטענת התובעת היא צירפה לגילוי המסמכים מטעמה את האישורים הכתובים שנמצאו ברשותה ואין בידה הודעות כתובות נוספות, שכן ביטולי העסקאות נעשו בדרך כלל בשיחה טלפונית או בעל פה במסגרת פגישה.
התובעת תגיש תצהיר מפורש אודות היעדר המסמכים הנזכרים בידיה.
ט) רשימת תצוגות בהן השתתפה התובעת בין השנים 2008-2013 ומסמכי הנהלת חשבונות המעידים על הוצאות הנסיעה, בהתאם לסעיפים 109-110 לכתב התביעה - התובעת לא תבעה החזר בגין הוצאות נסיעה, אלא מתייחסת לאירועים שלא יכלו להתממש בגין התפטרות הנתבעות. הוצאות בגין נסיעות בשנים קודמות אינן רלבנטיות להליך זה.
גם לעניין זה ומשלא נימקו הנתבעות מדוע מסמכים אלה רלבנטיים להליך, אינני מקבל בקשה זו.
י) הסכמים מקוריים של תופרות חיצוניות שהועסקו בשנים 2013-2014, בהתאם לסעיף 113 לכתב התביעה - החברה לא עורכת הסכמים עם תופרות חיצוניות ולכן אין בידה הסכמי התקשרות כאלה. החברה צירפה את חשבוניות התשלומים לתופרות אלה.
לא ניתן לחייב בעל דין למסור מסמכים שאינם ברשותו. יחד עם זאת ולמען הסדר הטוב, תגיש החברה תצהיר מפורש אודות היעדר הסכמים עם תופרות חיצוניות בידיה.
יא) הוכחה על רישום סודות מסחריים בלעדיים של התובעת לעניין שיטות תפירה ייחודיות, בהתאם לסעיפים 19, 22-25 לכתב התביעה - אין מניעה להכיר בזכויות היוצרים בדגמים של שמלות כלה גם אם אלו לא נרשמו כמדגם, ומעולם לא טענה כי רשמה סודות מסחריים בגין עיצוב שמלות הכלה.
ככל שאין רישומים על סודות מסחריים, אין כל הוכחה להציג. למען הסדר הטוב, תגיש החברה תצהיר מפורש אודות היעדר רישום שכזה.
יב) ראיה כלשהי על העברת 2 זוגות מספריים ובובות חייטות וגזרות שעוצבו על ידי החברה לידי הנתבעות, בהתאם לסעיפים 73-74 לכתב התביעה - הנתבעות הודו במפורש כי את הציוד קיבלו במתנה מהחברה. גם במסגרת התביעה שהגישו נגד החברה (סע"ש 33504-03-14) הודו שהן מחזיקות בציוד שקיבלו מהחברה.
נוכח הדברים המתוארים וההפניה לתצהירה של גב' יוחבץ במסגרת סע"ש 33504-03-14 - אין מקום להיעתר לבקשה זו.
סוף דבר:
30. בקשת הנתבעות לגילוי מסמכים נדחית. החברה תעביר תצהיר מפורש לגבי אותם המסמכים שהיא טוענת כי אינם קיימים או אינם מצויים ברשותה וזאת בתוך 30 ימים מהיום .
31. שאלת ההוצאות בגין בקשה זו תילקח בחשבון בתום ההליך.
32. התיק יקבע לדיון הוכחות בפני מותב. החלטה בנוגע למועד דיון ההוכחות תשלח לצדדים בנפרד.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ח, (27 דצמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.