הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 12184-07-18

23 אוקטובר 2019

לפני:
כב' ה שופטת דפנה חסון זכריה

התובע
הנתבע שכנגד

חנן רוטנברג
ת.ז. XXXXXX032
ע"י ב"כ עו"ד דביר הורוביץ

-

הנתבעת
התובעת שכנגד
צ.ל.פ פולינום בידוד בע"מ
ח.פ. 58632241
ע"י ב"כ עו"ד צבי שוורץ

החלטה

1. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

3. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

4. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:

א. התובע והנתבע שכנגד יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמ ו עד ליום 1.1.20.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. הנתבעת והתובעת שכנגד תגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמה ע ד ליום 15.2.20. עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. התובע יהא רשאי להגיש תצהיר משלים אך ורק בנוגע לעניינים הנוגעים לתביעה שכנגד עד ליום 15.3.20.
ד. לא יוגשו תצהירי התובע/התובעת שכנגד במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא יוגשו תצהירי הנתבעת/הנתבע שכנגד במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעתם להביא ראיות.

5. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

6. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
           זמן החקירה המוקצב לחקירת עדי התובע הוא 4 שעות, ולא יותר מ – 30 דקות לכל עד.
זמן החקירה המוקצב לחקירת עדי הנתבעת הוא 3 שעות, ולא יותר מ – 30 דקות לכל עד.
הצדדים יערכו בהתאם.

7. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.

8. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים) 14 יום לפני מועד ההוכחות.

9. לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות.

10. מועד ההוכחות ישלח לצדדים בדואר.
המזכירות תקבע את התיק ל – 7 שעות, בשני מועדים.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, (23 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.