הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 11438-10-15

10 דצמבר 2017
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש, אב"ד
מר מרדכי נגר – נציג עובדים
מר אבי אילון – נציג מעסיקים

התובע
עראר אסד

-

הנתבעת
אין- תעשיות שיש א.פ בע"מ

<#2#>
נוכחים:
התובע ובא כוחו – עו"ד אלטיף עבד
באת כח הנתבעת – עו"ד אילנית בן עזרא

פרוטוקול

התנהלה שיחה מחוץ לפרוטוקול.

לאחר הפסקה.

הצדדים מודיעים לבית הדין, כי קיבלו את המלצתו והגיעו להסכם פשרה כדלקמן:

1. מבלי להודות בחבות כלשהי של מי מהצדדים ולסילוק סופי ומוחלט של כלל טענות הצדדים זה מזה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 40,000 ₪ ברוטו כפיצויי פיטורין מוגדלים וסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ ישולם כהוצאות משפט ושכ"ט ע ו"ד של התובע כנגד חשבונית מס (להלן: "סכום הפשרה").

כמו כן, מעבר לסכום האמור, תשחרר הנתבעת את מלוא הסכומים המצויים בפוליסת ביטוח מנהלים בחברת " כלל", שנפתחה ע"י הנתבעת לטובת התובע, לרבות רכיב פיצויי הפיטורין, גמל עובד, גמל מעסיק. נרשמת הצהרת המעסיק כי בקופה זו מצוי סך של כ-41,000 ₪ בגין כלל הרכיבים.

2. תוך 7 ימים מהיום תמציא הנתבעת לתובע באמצעות ב"כ טופס 161 ומכתב שחרור כספים המצויים בפוליסה לטובת התובע . התובע ידאג לקבל אישור ניכוי מס במקור מרשויות המס, בנוגע לסכום הפשרה ויעבירו לנתבעת באמצעות ב"כ.

3. סכום הפשרה ישולם ב-3 תשלומים רצופים, שהראשון לא יאוחר מיום 1.1.18 והשאר בהתאמה. שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

כלל ההמחאות יירשמו לפקודת ב"כ התובע וישלחו בדואר רשום לכתובת משרדו כמפורט בכתבי הטענות. התשלום הראשון יבוצע ב-2 המחאות: אחת ע"ס 10,000 ₪ בתוספת מע"מ והשנייה ע"ס 7,000 ₪ והיתרה ב-2 תשלומים נוספים.

4. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן להסכם פשרה זה תוקף של פסק דין.

5. כל צד יישא בהוצאותיו. ההוצאות שנפסקו בדיון מיום 25.9.16 לחובת הנתבעת ע"ס 750 ₪ ככל שלא בוטלו, יבוטלו.

__________________ _______________________
התובע ובא כוחו ב"כ הנתבעת ומנהל הנתבעת

<#7#>
פסק דין

  1. הננו מאשר ים את הסכם הפשרה ד לעיל ונותנים לו תוקף של פסק דין.
  2. אין צו להוצאות.
  3. המזכירות תבדוק אם התקיימו התנאים המזכים בהחזר אגרה לתובע, בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008, ותשיב לב"כ התובע, אגרת בית הדין, בהתאם.

<#8#>

ניתן והודע היום כ"ב כסלו תשע"ח, 10/12/2017 במעמד הנוכחים.

מר מרדכי נגר, נציג עובדים

אסנת רובוביץ - ברכש, שופטת

מר אבי אילון, נציג מעסיקים

קלדנים: מירי קמחגי/ אסף כהן