הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 1128-09-17

15 אוקטובר 2018
לפני:
כב' השופטת דפנה חסון זכריה

התובע
הנתבע שכנגד
יריב הורוביץ הנתבע שכנגד
ת.ז. XXXXXX380

-

הנתבעים
הנתבעת 1 – התובעת שכנגד
.1 גלובוס הפקות סרטים וטלויזיה בע"מ
ח.פ. 512911892 – התובעת שכנגד
.2 ג. ג. אולפני ישראל - ירושלים בע"מ
ח.פ. 510952260
.3 יורם גלובוס
ת.ז. XXXX584

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה לתיקון כתב התביעה שכנגד ובתגובה לה - הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל, וזאת נוכח המגמה הליברלית אותה מגלה בית הדין ביחס לתיקון כתבי טענות. הנתבע שכנגד יגיש כתב הגנה לתביעה שכנגד בתוך 14 ימים מהיום. התובעים שכנגד ישאו בהוצאות הנתבע שכנגד בגין הצורך בהגשת כתב הגנה מתוקן בסך 2,000 ₪, שאם לא ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.
מאחר שכבר התקיים דיון לגופו של עניין, ובשים לב למהות התיקון, לא מצאתי מקום לקיים ישיבת קדם משפט נוספת לאחר הגשת כתב ההגנה המתוקן.

2. הנתבע 3  יגישו אישור רפואי המעיד על נבצרותו מלהתייצב לדיון הקבוע להיום ולדיון הקודם שהתקיים ביום 23.4.18, וזאת בתוך 7 ימים מהיום

3. הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים בתוך 30 ימים מהיום.

4. במהלך ישיבת קדם המשפט הודיע ב"כ הנתבעים כי הנתבעים שוקלים להגיש בקשות מקדמיות וזאת חרף האמור בהחלטה מיום 10.12.17, בה נקבע, בין היתר, כי כל בקשה מקדמית תוגש 60 ימים טרם מועד ישיבת קדם המשפט, שאם לא כן, ישקול בית הדין לחייב את הצד המפר את ההחלטה בהוצאות לטובת הצד שכנגד ולטובת אוצר המדינה.
ככל שהנתבעים אכן יבקשו להגיש בקשות מקדמיות בעת הזו, יעשו כן עד ליום 1.12.18 וינמקו מדוע הבקשה מוגשת בעת הזו.

5. התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כב' השופטת שגית דרוקר לימים 19.1.20 בשעות 9:00 – 13:00 ו- 26.1.20 בשעות 9:00-13:00.

6. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל העדים מטעמם, לרבות בעלי הדין, בתצהירים.

7. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים שיכלול העתקי כל המסמכים שהוא מתכוון להציג בפני בית הדין.
מסמך שלא יוצג במסגרת הגשת תיק המוצגים, לא תותר הגשתו.
תיק המוצגים יומצא לבית הדין ולבעל הדין שכנגד.
המסמכים יסומנו במספר סידורי רץ וקידומת "ת" לתובעת ו- "נ" לנתבעת.

8. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד.

9. סדר הגשת התצהירים ותיק המוצגים יהא כדלקמן:
א. התובע יגיש את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמו עד ליום 1.1.19.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ב. הנתבעים/התובעים שכנגד יגישו את תצהירי העדויות הראשיות ואת תיק המוצגים מטעמ ם ע ד ליום 1.3.19
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ג. הנתבע שכנגד רשאי להגיש תצהירי תשובה אך ורק בעניינים הנוגעים לתביעה שכנגד וזאת לא יאוחר מיום 1.4.19.
עותק יועבר במישרין לצד שכנגד.
ד. לא יוגשו תצהירי התובע /התובעת שכנגד במועד, יהא בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף לפי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, לא יוגשו תצהירי הנתבעים/הנתבע שכנגד במועד, יראה הדבר כאילו אין בדעת ם להביא ראיות.

10. סירב עד לאמת דברי בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, בעל הדין המעוניין בהזמנת העד יגיש בקשה להזמנת אותו עד ובאותה בקשה יביא את תמצית העדות של העד בכתב וזאת במועד הגשת תצהירי העדויות הראשיות.

11. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה שכנגד על תצהיריהם.
            זמן החקירה המוקצב לחקירת כל עד הוא 30 דקות.
            הצדדים יערכו בהתאם.

12. ככל שיוותר זמן ובכפוף לשיקול דעת מותב בית הדין, ישמעו סיכומים בעל פה בתיק זה.

13. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים) 14 יום לפני מועד ההוכחות.

14. התיק יובא לעיוני ביום 2.12.18.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ט, (15 אוקטובר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.