הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 66284-05-18

23 מאי 2019
לפני:
כב' הרשמת מרב חבקין

התובע:
מזל מנטגבוש רדה

-
הנתבע:
גיל אולשטיין

החלטה

1. בהליך רכיב שאינו בסמכות רשם.
המזכירות תשנה סיווג התיק לסע"ש.
עד יום 23.6.19 הצדדים יפעלו על פי ההסכמות בדיון לעניין השלמת גילוי מסמכים ועיון.
התיק ייקבע לשמיעת הוכחות בפני מותב ויש להקצות לו שעתיים וחצי.
חקירת כל עד לא תעלה על חצי שעה.
הודעה על מועד דיון תישלח בנפרד.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.
3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
4. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 21.7.19 והנתבע עד ליום 10.10.19 בהתחשב בפגרה.
5. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) , תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תיחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.
6. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות.
7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
8. לעיון תצהירי התביעה ביום 22.7.19.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ט, (23 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.