הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 60861-01-16

16 יוני 2019

לפני:

כב' השופט תומר סילורה
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף גל

התובע
טוראנו רינאלדו
ע"י ב"כ: עו"ד עדנה מרין
-
הנתבעים
עזבון המנוחה - כוכבי זהבה ז"ל
באמצעות יורשיה על פי דין:
א. כוכבי משה ז"ל
ב. כוכבי עמרם
ג. כוכבי איתן
ד. כוכבי אביגדור
ה. כוכבי רייני ציפורה
ו. פולוק יעל
ז. כל יורש חוקי אחר
ע"י ב"כ: עו"ד ניר ברקן-נגר

פסק דין

 1. בפנינו תביעתו של מר טוראנו רינאלדו (להלן – " התובע") כנגד עזבון המנוחה כוכבי זהבה ז"ל באמצעות יורשיה על פי דין (להלן – "הנתבעים") לתשלום פיצוי פיטורין, דמי הבראה ,פדיון חופשה וזכויות סוציאליות נוספות.

יוער, כי כתב התביעה הוגש במקור כנגד הגב' כוכבי זהבה ז"ל (מעסיקתו של התובע) אולם לאחר הגשת כתב התביעה הלכה הגב' כוכבי לעולמה והנתבעת הוחלפה בעיזבונה באמצעות יורשיה על פי דין.
תמצית טענות הצדדים
טענות התובע
2.         התובע הינו אזרח הפיליפינים, עובד זר בסיעוד אשר הועסק כמטפל סיעודי לגב' כוכבי זהבה ז"ל, בביתה במסגרת של מטפל המתגורר בבית המטופלת 24 שעות ביממה .
3. האחראי על העסקת התובע אצל המנוחה היה הבן מר עמרם כוכבי שהינו רו"ח במקצועו.
4. התובע הועסק אצל המנוחה החל מיום 14.12.2013 ועד ליום 14.12.2015 (24 חודשים). העסקת התובע הייתה העסקה פרטית ללא חברת סיעוד וללא היתר העסקה כדין.
5. השכר ששולם לתובע היה בשיעור 4,500 ₪ לחודש בתוספת 350 ₪ בגין כל יום מנוחה שבועית שבהם נדרש לעבוד. התשלום בוצע בכל 14 לחודש (בהתאמה להתחלת עבודתו של התובע ב 14 לחודש דצמבר 2013). לבד מהשכר החודשי לא שולמו לתובע זכויותיו הקוגנטיות והסוציאליות על פי דין. לא הותר לתובע לנצל ימי חג בפועל (למעט יציאה של 3 שעות בערב חג המולד ובערב השנה האזרחית) ולא שולם לו שכר בגין עבודתו בפועל בימי החג (דמי חגים).
6. העסקת התובע הייתה העסקה מכבידה מאוד מאחר והמנוחה שקלה 115 ק"ג והיה צורך במנוף לצורך הובלתה ממקום למקום. התובע הסכים לעבוד אצל המנוחה לאור הבטחת משפחתה (ובפרט בנה מר עמרם כוכבי) כי תסודר עבורו אשרת עבודה כדין כעובד בסיעוד.
7.         לאחר שנתיים ומשלא הושגה עבור התובע אשרת העסקה כדין, הודיע התובע למנוחה ולמשפחתה על בקשתו לסיים את העסקתו ונתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.
8. לטענת התובע, עם סיומם של יחסי עובד מעסיק בין הצדדים בנסיבות התפטרותו של התובע ולאחר הודעה מוקדמת מסרבים הנתבעת ובני ביתה לשלם לתובע את זכויותיו בגין העסקתו ועם סיומה. בהקשר לזה מציין התובע, כי לאחר סיום עבודתו הוא הלך לקו לעובד וקיבל תחשיב זכויות המגיעות לו ובמהלך פגישה עם מר עמרם כוכבי קיבל תשלום בסך 5,900 ₪ (שכר עבור חודש דצמבר 2015) , אולם לא קיבל תשלום נוסף מעבר לזה. לפיכך עותר התובע בכתב התביעה לתשלום דמי הבראה בסך 4,158 ₪, פיצוי בגין אי העברת תשלומים לקופת גמל (חלק מעביד) בסך 5,832 ₪, פיצוי פיטורים בדין מפוטר בסך 9,300 ₪, פדיון חופשה בסך 4,128 ₪ ודמי חגים בסך 4,644 ₪. סה"כ סכום התביעה עומד על 28,062 ₪.
טענות הנתבעים
9. הנתבעים טוענים כי במשך כל תקופת העסקתו אצל הנתבעים זכה התובע ליחס הוגן ככל עובד וקיבל את כל המגיע לו על פי דין. במשך כל תקופת עבודתו לא הייתה פגיעה בשכרו, בשעות עבודתו, בתנאי עבודתו הפיזיים-טכניים. הסיבות להתפטרותו של התובע יתכן ורצונו היה לעבור לעבוד אצל מעסיק אחר או משיקולים אישיים. לטענת הנתבעים התובע בחר להתפטר ולעזוב את עבודתו מרצונו החופשי ללא כל הודעה מוקדמת ו/או התראה כלשהי בניגוד לחוק הודעה מוקדמת (נספח א' לכתב ההגנה – הודעה שהתובע השאיר בכתב ידו).

10. הנתבעים מוסיפים וטוענים, כי לאחר סיום עבודתו של התובע קיבל התובע את המגיע לו באמצעות הבן מר עמרם כוכבי והוא אף אישר במסמך אשר נערך ונחתם על ידו כי קיבל את זכויותיו כדבעי (נספח ב' לכתב ההגנה). בהקשר לזה טוענים הנתבעים כי התובע פנה לקו לעובד ביום 20.12.2015 על מנת שיכינו עבורו תחשיב זכויות (נספח ג' לכתב ההגנה). באותו יום ביקש התובע להיפגש עם מר כוכבי עמרם על מנת להציג בפניו את התחשיב ומר כוכבי נענה לבקשה ובאותו יום נפגשו מר כוכבי עם התובע בנוכחות אדם נוסף. מר כוכבי שילם במועד הפגישה תשלום בסך 5,900 ₪ בגין שכר העבודה עבור חודש דצמבר 2015 ובנוסף את התשלום בגין זכויותיו של התובע על פי תחשיב של עמותת קו לעובד. התשלום בוצע במזומן על פי דרישת התובע וכל זאת לאחר שטען כל העת כי אין לו חשבון בנק. התובע חתם על מסמך אשר הוכן ונחתם על ידי התובע ובשפתו המאשר את קבלת הכספים (נספח ב' לכתב ההגנה).
11. מכל האמור עולה שהתובע אינו זכאי לתשלומים נוספים מעבר לאלה ששולמו לו שכן כל דרישותיו שולמו לו כנדרש.
 ההליכים בתיק
 
12.         בתיק התקיימו שני דיוני קד"מ (ביום 15.12.2016 וביום 18.5.2017) ודיון הוכחות ביום 7.10.2018 במהלכו נשמעו עדויותיהם של התובע ושל מר עמרם כוכבי, איתן כוכבי ויצחק שאמה. הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.
  דיון והכרעה
13. עיקר המחלוקת בין הצדדים בתיק נסובה סביב השאלה, האם כטענת התובע הוא קיבל במעמד פגישה עם מר עמרם כוכבי סכום בסך 5,900 ₪ בלבד בגין שכר חודש דצמבר 2015 וזכאי הוא לתשלומים נוספים כגמר חשבון מכוח יחסי העבודה בין הצדדים ( פיצוי פיטורים, הבראה, חופשה, דמי חגים, הפרשות לפנסיה חלק המעסיק), או כטענת הנתבעים התובע קיבל את מלוא הכספים במועד הפגישה, במזומן ובהתאם לדף תחשיב הזכויות מקו לעובד.
14.         לאחר ששמענו את עדויות הצדדים בתיק ולאחר שעיינו בכובד ראש בכל המסמכים שהוגשו לתיק הגענו לכלל מסקנה כי דין תביעת התובע להתקבל. להלן נפרט את נימוקי הכרעתנו.

15. מאחר שמדובר במחלוקת עובדתית מהותית אנו רואים לנכון להביא את גרסת הצדדים באופן מלא:
בדיון קד"מ הראשון שהתקיים ביום 15.12.2016 טען ב"כ הנתבעים, כדלקמן –
"לשאלת ביה"ד בנה של הנתבעת שילם במזומן לתובע את הכספים שהוא דרש לאחר שהוא הפנה את העובד לקו לעובד, קו לעובד עשו את התחשיב הוא הביא לו את המסמך. באותו יום הוא שילם לו במזומן מכיוון שהתובע אמר שאין לו חשבון בנק. התשלום בוצע בנוכחות אדם נוסף ומעבר לזה גם העובד מתבקש לכתוב בכתב ידו שאכן קיבל את הכסף וצירפנו לכתבי הטענות. לא נאמר לתובע מה לכתוב הוא כתב בכתב ידו מפנה לנספח ב' וכתוב שאין לו שום טענות כתב בכתב ידו באופן חופשי אף אחד לא הכתיב לו. כתוב בכתב ידו של התובע שהוא קיבל את כל הסכום ולא מצוין סכום. הנתבעת נפטרה"
ב"כ התובע טענה מנגד –
"העובד הלך לקו לעובד קיבל את דף הזכויות צלצל למר עמרם ואז הוא לא הסכים להיפגש אתו בבית או במשרד ואמר לו להיפגש בבית קפה. אדון עמרם זרק את הדף של קו לעובד אמר לו "לא רוצה" הוציא מעטפה ושילם 5,900 ₪ שהיו שכר העבודה עד אמצע דצמבר. התנאי לקבל את הכסף היה שהעובד יכתוב את המכתב הזה שהגב' או האדם הכתיבו לו והוא כתב את מה שאמרו לו הוא ביקש לכתוב את הסכום ואמרו לו לא. הוא לא מכחיש שזה הכתב שלו. יש לי בדיוק את המעטפה שהוא קיבל את ה5,900 ₪ וכתוב עליה את הסכום. אני מבקשת לציין שהבן של הנתבעת הוא רו"ח וכל חודש יש טבלה מסודרת שמעידה בדיוק מה התובע קיבל".
בדיון קד"מ השני שהתקיים ביום 18.5.2017 טען מר כוכבי עמרם, כדלקמן –
ניתנה לתובע מעטפה של 5,900 ₪ של השכר בגין התקופה עד 14.12.2015. המעטפה ניתנה לו באותו מעמד שעשינו את גמר החשבון וזה לבקשתו, שהוא אמר שהוא צריך ללכת לקו לעובד ולהביא את שאר הסכומים שמגיעים לו. במעמד גמר החשבון הוא הביא את הדף של קו לעובד, שזה היה ע"ס 23,000 ₪ והתובע קיבל את המעטפה שהיתה מוכנה מראש של השכר וקיבל בנוסף במזומן את ההשלמה לפי המכתב של קו לעובד – נספח ג' לכתב ההגנה, מכתב מיום 20.12.15. אני נתתי לתובע את כל הסכום במזומן. הפגישה נקבעה בבית קפה ברח' הרואה 8. מר שמאי יצחק היה עד והואיל והתובע אמר שיש לו כרטיס טיסה מוכן ולכן הוא חייב את הכסף במזומן הוא קיבל את הכסף במזומן. אחרי כל התהליך שאלתי אותו מתי הוא נוסע ואז הוא אמר שהוא לא נוסע.

16. בתצהיר עדות הראשית מציין התובע, כך:
"ביום 20.12.2015 פניתי לעמותת קו לעובד והם ערכו עבורי את חישוב הזכויות המגיעות לי.
פניתי לעמרם כוכבי וביקשתי להיפגש עימו כדי להציג בפניו את המכתב של קו לעובד, הוא סרב להיפגש עימי בבית או במשרדו וקבע להיפגש עימי בבית קפה, ברח' הרא"ה ברמת גן בשעה 19:30
בפגישתנו (נכח אדם נוסף שאת שמו אינני יודע, ככל הנראה בעלים של בית הקפה וחבר של עמרם), הצגתי בפניו את דף הזכויות שנערך עבורי על ידי עמותת קו לעובד, מר עמרם כוכבי הסתכל עליו וכשראה את הסכום המופיע עליו 23,285 ₪ הוא אמר "לא רוצה" וזרק את ה דף על השולחן.
עמרם הוציא מעטפה חומה, בתוכה היו 5,900 ₪ במזומן שהיו שכר העבודה שלי עבור התקופה 14.11 – 14.12.2015
עמרם התקשר בטלפון וביקש מהאדם בצד השני של הקו, להכתיב לי הודעה לפיה קיבלתי את כל המגיע לי לכאורה, כתנאי לקבלת השכר עבור 14.11 – 14.12.2015 שהיה במעטפה.
אני ביקשתי לציין במדויק את הסכום שניתן לי, אך עמרם והאיש שהכתיב לי את הטקסט בטלפון סירבו.
נאלצתי לכתוב את מה שאמרו לי מאחר והייתי זקוק לכסף באופן מיידי, כדי לשלוח אותו למשפחתי בפיליפינים לחג הכריסמס"
(סעיפים 16 עד 22 לתצהיר התובע)
17. בחקירתו הנגדית בבית הדין חזר התובע על גרסתו זו -
ש. ב-20.12.15 אתה היית בקו לעובד?
ת. כן
ש. הם עשו עבורך חישוב?
ת. כן
ש. ב-20.12 נפגשת עם עמרם כוכבי?
ת. כן
ש. איפה פגשת אותו?
ת. רח' הרואה בבית קפה
ש. כשנפגשת עם עמי הוא נתן לך מעטפה עם גמר החשבון של השכר החודשי בסך של 5900 ש"ח?
ת. כן
ש. אני אומר לך שבנוסף לסכום הזה קיבלת סכום נוסף בהתאם למסמך של קו לעובד בסך של כ- 23,000 ש"ח?
ת. קיבלתי את הכסף על השכר בסך 5900 ₪. לא קיבלתי כסף נוסף.

(עמ' 12 לפ' ש' 1 – 12).

18. כשנשאל התובע מדוע חתם על מסמך המאשר בכתב ידו שקיבל את כל המגיע לו השיב –

ש. אני מציג בפניך נספח ב' לכתב ההגנה ב- 20.12.15 אתה מאשר בכתב ידך שקיבלת את המגיע לך ובו אתה מפרט, מצטט, אתה כתבת את המכתב?
ת. כן
ש. כתבת שם במפורש אני קיבלתי את הכל..... בסוף אתה כותב אין לי עוד תביעות או טענות כספיות, אני אומר לך שהמסמך הזה אתה כתבת אותו לאחר שקיבלת את כל הכספים על פי הפירוט של מסמך קו לעובד שניהם באותו יום ובאותו מועד ואם לא היית מקבל את זה אף אחד לא רושם את המסמך בכזאת נחרצות, מה יש לך לומר על זה?
ת. את המכתב הזה כתבתי כי עמרם התקשר למישהו ואח"כ עמי אמר לי תכתוב את המכתב אם אתה רוצה לקבל את השכר שלך.
ש. עמי אמר לך לכתוב את המכתב?
ת. כן. עמי התקשר למישהו בטלפון הכתיבו לעמי ועמי הכתיב לי לגבי המסמך הזה. עמי דיבר עם מישהו ואמר לי מה לכתוב תוך כדי שהוא מדבר בטלפון עם מישהו.
ש. למי הוא התקשר?
ת. אני לא יודע.
ש. למה כתבת את המכתב הזה בכלל אם לא קיבלת את מה שמגיע לך?
ת. עמי אמר אם אתה רוצה לקבל את השכר של דצמבר אתה תכתוב את זה.
ש. אתה כתבת מכתב שהוא מכתב שקרי וחתמת עליו?
ת. כי עמי רצה לשלם לי אחרי שיכתוב את המכתב הזה. עמי התנה את התשלום במכתב.
ש. איך אפשר להאמין לך אם כתבת בכתב ידך שקיבלת את כל הכספים והמסמך הזה נכתב באותו מועד והראית לעמי את המכתב של קו לעובד, איך אתה רוצה שנאמין לך שלא קיבלת את הכספים, יש לך הוכחה?
ת. אני הראיתי לו את המכתב של קו לעובד, אח"כ הוא קרע את זה וזרק על השולחן.

(עמ' 13 לפ' משורה 8 ואילך).

19. מר כוכבי עמרם מציין בתצהירו –

"התובע הופנה לארגון קו לעובד על מנת שיערכו עבורו את התחשיב עבור זכויותיו זאת על מנת שיתאפשר לערוך חשבון סופי באשר לזכויותיו.
התובע פנה לעמותת קו לעובד אשר ערכה תחשיב, תחשיב זה הועבר אלי, פניתי לתובע ובקשתי להיפגש עימו על מנת לתת לו את המגיע לו על פי תחשיב עמותת קו לעובד.
בטרם פגישתי עם התובע הודעתי לתובע בשיחת טלפון כי התשלום עבור זכויותיו כפי שעולה במסמך קו לעובד ימסר לו בהמחאה, אך התובע התנגד לקבל את התשלום בהמחאה בטענה כי אין לו חשבון בנק והוא עומד לטוס חזרה לארצו ואף קנה כרטיס טיסה.
נפגשתי עם התובע במקום ניטראלי בבית קפה ברמת גן ברחוב הרואה 8 ברמת גן.
בעת פגישתי עם התובע מסרתי לו את יתרת השכר אשר הגיע לתובע עד ליום 14.12.2015 בסך 5,900 ₪ במעטפה. בנוסף מסרתי לו את יתרת הסכום אשר צויין במסמך קו לעובד. בקשתי ממנו לאשר במסמך הכתוב בשפתו כי קיבל את המגיע לו ואין לו יותר כל דרישות באשר לתקופת עבודתו אצל המנוחה הנתבע על מנת תהיה לי אסמכתא להצגה לאחיי
...
התובע קיבל את מלא סכום הנדרש על ידו בהתאם למסמך קו לעובד בנוכחות מר שאמה יצחק אשר נכח במועד מסירת הכספים לתובע"

(סעיפים 6 עד 10 ו – 13 לתצהיר מר עמרם כוכבי).

20. בחקירתו הנגדית ציין מר כוכבי עמרם כי "אמרתי לו מגיע לך משכורת של 5,900 ₪ ושאר הרכיבים היה באזור 23,000 ₪ שילמתי לו גם את המשכורת וגם את ה- 23,000 ₪. הוא לא רצה לקבל שיק, (עמ' 24 לפ' ש' 16) ובהמשך " 5,900 ₪ שזה השכר והוצאתי לו 23,000 ₪ הוא ספר אותם וחתם שקיבל את זה" (עמ' 26 לפ' ש' 8).

21. מר יצחק שאמה (העד אשר נכח בזמן הפגישה) ציין בתצהירו כך –

"ביום 20.12.2015 התקיימה פגישה בין עמרם כוכבי לבין עובד זר בבית הקפה שבבעלותי ברחוב הרואה 8 ברמת גן. בזמן כניסתם לבית הקפה הציג בפניי עמרם כוכבי את העובד הזר כמי שטיפל באמו.
במהלך הפגישה ראיתי את עמרם כוכבי מוסר לעובד הזר מעטפה חומה אשר עליהם היה כתוב 5,900 ₪. בנוסף מסר מר כוכבי סכום נוסף במזומן אשר נספר על ידי העובד הזר והסתכם בסך של 23,000 ₪. אדגיש כי ראיתי את העובד הזר סופר את הכספים שקיבל ממר עמרם בנוכחותי.
עמרם כוכבי ביקש מהעובד הזר לכתוב לו אישור שהוא קיבל את הכספים והעובד הזר כתב מסמך בכתב ידו באנגלית שהוא קיבל את הכספים"

(סעיפים 2 עד 4 לתצהיר מר יצחק שאמה)

22. בחקירתו הנגדית בבית הדין ציין מר שאמה –

ש. מה אתה רואה?
ת. ראיתי שעמי נכנס נתן לו מעטפה, לא יודע במעטפה מה יש ולא עניין אותי, אח"כ ישבו ודיברו ביניהם גם לא שמעתי 100% אבל הבנתי שעמי אמר לו זה הסכום 23,000 משהו כזה ושם לו על הדלפק ממולו.
ש. זה מה שהבנת?
ת. זה מה שראיתי. אח"כ כתבו מסמך בשפה של התובע
ש. אתה ראית שהיה על השולחן 23,000 ?
ת. אני לא ספרתי אבל ראיתי ועמי אמר, היו מזומנים.
ש. מי אמר שהיו 23,000 ש"ח?
ת. עמי
(עמ' 19 לפ' ש' 23 ואילך)

23. מר איתן כוכבי (אחיו של מר עמרם כוכבי ובנה של המנוחה) ציין בתצהירו –

"אחי עמרם עדכן אותי שנדרש לשלם לעובד הפיליפיני פיצויים ותשלומים נוספים לפני שהוא נוסע והזכום שהוא עומד לשלם לו הוא כ 23,000 ₪.
לאחר זמן מה בשיחה שהייתה לי עם אחי עמרם כוכבי הוא סיפר לי שהוא נתן לעובד הפיליפיני את הכסף במזומן" (סעיפים 3-4 לתצהיר מר איתן כוכבי)

בחקירתו הנגדית בבית הדין חזר על האמור בתצהירו וציין "עמי אמר לי שהוא השאיר לו מכתב עשה לו חשבון ויצא עשרים וכמה. ה 23,000 ₪ ויש לו עוד משכורת. גדלתי בבית סוציאליסטי לעולם לא ניקח כסף מפועל" (עמ' 14 ש' 31).

וכן –

"כמעט קרוב ל 30,000 ₪ עמי אמר שילמתי לו את הכסף. אלא אם יגידו שעמי גנב את האחים שלו" (עמ' 15 לפ' שורה 1).

סיכום ביניים

24. בין הצדדים קיימת מחלוקת תהומית: התובע טוען בתוקף כי קיבל במועד הפגישה סכום בסך 5,900 ₪ בגין משכורת חודש דצמבר 2015 ולא קיבל סכום נוס ף מעבר לכך. עוד טוען התובע שמר עמרם כוכבי ראה את התחשיב של קו לעובד וזרק את המסמך על השולחן. מר עמרם כוכבי מנגד טוען, כי מסר לתובע את השכר לחודש דצמבר 2015 בסך 5,900 ₪ ובנוסף מסר לו את יתרת הסכום אשר צויין במסמך של קו לעובד.

25. גרסתו של מר עמרם כוכבי נתמכת בעדותו של מר איתן כוכבי (אחיו) המציין שעמרם אמר לו שהוא שילם לתובע את הכסף במזומן וכן בעדותו של מר יצחק שאמה שהיה נוכח בעת הפגישה ומציין כי ראה את עמרם מוסר לתובע מעטפה חומה אשר עליהם היה כתוב 5,900 ₪ ובנוסף מסר לו סכום כסף נוסף במזומן בסך 23,000 ₪.

26. לפנינו, אם כן, מחלוקת דרמתית בנוגע לביצוע גמרחשבון במועד סיום העבודה, כאשר התובע נמצא בנחיתות משפטית אל מול הנתבעים (מילה של התובע כנגד יתר העדים + מסמך בכתב המאשר לכאורה שאין לתובע כל תביעות) , אולם חרף מצבו הראייתי הלא פשוט של התובע, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי שילמו לתובע במועד הפגישה את מלוא זכויותיו. קרי, למעט סכום בסך 5,900 ₪ כשכר עבודה לא קיבל התובע תשלום נוסף בגין גמר חשבון. נפרט את ני מוקינו, כדלקמן:
מהימנותו של התובע בבית הדין
27. חקירתו הנגדית של התובע בבית הדין הייתה מהימנה על בית הדין ולא נסתרה בכל שלב של ההליך המשפטי . עדותו הייתה אותנטית, אמיתית ולמעשה - אנו מאמינים לגרסת התובע כפי שפורטה שהובאה בתיק זה על פני גרסת הנתבעים.
חקירתו הנגדית של מר יצחק שאמה
28. מדובר בעד בעל חשיבות קריטית, שכן הוא העד שלכאורה ראה את מר עמרם כוכבי משלם לתובע את שכרו החודשי וכן את הסכום הנוסף בהתאם לתחשיב הזכויות של עמותת קו לעובד. יחד עם זאת, היו סתירות רבות בגרסת העד מר יצחק שאמה.
כך למשל, בסעיף 2 לתצהירו מציין מר שאמה כי בזמן כניסתם לבית הקפה הציג בפניו עמרם כוכבי את העובד הזר כמי שטיפל באמו ולעומת זאת , בחקירתו הנגדית כשנשאל האם עמרם לא אמר לך מי הבחור הזה השיב "גם לא שאלתי כי זה לא מעניין וגם לא ידעתי מי הם בכלל" (עמ' 19 ש' 2). בסעיף 3 לתצהירו מציין מר שאמה שבמהלך הפגישה ראה את עמרם מוסר לעובד הזר מעטפה חומה אשר עליהם היה כתוב 5,900 ₪ ובחקירתו הנגדית ציין שהוא לא ראה מה כתוב על המעטפה (עמ' 20 ש' 3). בסעיף 3 לתצהירו ציין שהעובד הזר ספר את הכסף הנוסף שנמסר לו בסך 23,000 ₪ ובחקירתו הנגדית ציין שעמרם ספר את הכסף (עמ' 20 לפ' ש' 7).
29. כמו כן, מר שאמה העיד בבית הדין כי הוא עבד במהלך הפגישה בעסק שלו ולא הצטרף אליהם לשולחן. "לא הכל ראיתי ושמעתי, אני איש עבודה, אני זז ועובד..." (עמ' 20 לפ' ש' 28). כלומר, מעבר לסתירות שהיו בעדותו, העד לא היה מרוכז בפגישה ונראה כי הוא הרחיק את עצמו מהפגישה והתעסק בענייני בית הקפה. בנסיבות אלה, אנו לא נותנים משקל ראייתי רב לעדותו.
30. בשולי הדברים נציין, כי התובע טען כבר בדיון ההוכחות וכן בסיכומים שהוגשו מטעמו כי האדם שהעיד בדיון ההוכחות בפנינו הוא לא האדם שנכח בפגישה (סעיף 40 לסיכומים). אין ספק שמדובר בטענה חמורה ביותר הגובלת בפלילים. יחד עם זאת, טענה זו לא הוכחה על ידי התובע ו מאחר שאנו ממילא לא נותנים לעדותו משקל רב אנו מניחים עניין זה בצד ונותנ ים לעד להנות מהספק.
חקירתו הנגדית של מר עמרם כוכבי
31. גם בעדותו של מר כוכבי עמרם יש אי אלו בעיות. מר כוכבי מציין בחקירתו הנגדית בבית הדין כי את המסמך תחשיב הזכויות של קו לעובד ראה במהלך הפגישה בפעם הראשונה (עמ' 25 לפ' ש' 2). קרי, במהלך הפגישה הוא ראה שלפי תחשיב הזכויות יש לשלם לתובע סכום בסך 23,000 ₪. תמוה בעינינו כי מר כוכבי ידע להביא לפגישה מעבר לשכרו של התובע (5,900 ₪) את הסכום הנוסף סך 23,000 ₪ וזאת עוד לפני שראה את המכתב של קו לעובד. כשנשאל על כך בבית הדין השיב "אני יודע לעשות את החישוב" (עמ' 25 ש' 6).
32. זאת ועוד, הגרסה לפיה שולם לתובע סכום בסך 5,900 ₪ וכן הסכום הנוסף של 23,000 ₪ היא גרסה מתפתחת. מדובר בעניין מהותי ביותר שגם מר עמרם כוכבי מציין בחקירתו "היו 2 שלבים" (עמ' 26 לפ' ש' 1). יחד עם זאת, עניין מהותי זה של שני השלבים לא אוזכר בכתב ההגנה שהוגש בתיק על ידי הנתבעים ויש בכך כדי לפגוע במהימנות גרסתם.
חקירתו הנגדית של מר איתן כוכבי
33. עדותו של מר איתן כוכבי לא תרמה למחלוקות בתיק. מר איתן כוכבי לא נכח בפגישה ועדותו מתבססת על מה ששמע מאחיו (עדות שמועה).

כתב הוויתור והסילוק עליו חתם התובע
34. אין מחלוקת שהתובע כתב את כתב הוויתור בכתב ידו. לטענתו, נאלץ לכתוב את מה שאמרו לו מאחר שהתנו את קבלת השכר בחתימתו והוא היה זקוק לכסף באופן מיידי (סעיף 22 לתצהיר). יחד עם זאת, בכתב הוויתור המצוי בתיק נעדר הפרט המרכזי של כל עיסקה – קרי הסכום שהועבר בין הצדדים . התובע ציין בתצהירו כי הוא ביקש לציין את הסכום שניתן לו אך עמרם והאיש שהכתיב לו את הטקסט בטלפון סירבו (סעיף 21 לתצהיר התובע).
35. העובדה שלא צויין סכום בכתב הוויתור פוגעת קשות בגרסת הנתבעים ומחזקת מהצד השני את גרסת התובע. הרי הכי פשוט היה לכתוב בכתב הוויתור מה הסכום שהועבר לתובע ובא לציון גואל. הדבר נכון מכח קל וחומר שעה שהתובע צירף לתצהירו פירוט של התשלומים ששולמו לו במהלך תקופת עבודתו אשר נערכו על ידי מר עמרם כוכבי ואנו מתקשים להבין, מדוע דווקא כאשר לכאורה משולם לו סכום משמעותי בסך 23,000 ₪ הדבר לא מקבל תיעוד??. כשנשאל על כך בבית הדין השיב מר עמרם כוכבי בעדותו כי כתב הוויתור היה צמוד לנייר של קו לעובד (עמ' 26 לפ' ש' 31) אולם מדובר בטענה שלא בה זכרה בתצהירו וממילא כתב הויתור היה יכו ל להפנות בעצמו למכתב מקו לעובד וזה לא נעשה.
36. בהתאם להלכה הפסוקה לא ינתן תוקף לכתב ויתור כאשר כתב הויתור אינו ברור וחד משמעי, כתב הויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו והעובד לא הבין בעת החתימה מהן הזכויות עליהן הוא מוותר (דב"ע 2-10/98 אלדד קנטי נ' דיגיטל בע"מ). בענייננו, שעה שלא צוין סכום בכתב הוויתור אין לנו ספק שאין ליתן למכתב זה תוקף.
37. להשלמת חלק זה נציין כי אנו מתקשים להאמין שהתובע, עובד זר מהפיליפינים, היה מסוגל לנסח בעצמו מסמך משפטי כזה ועובדה זו מחזקת את גרסת התובע לפיה הכתיבו לו את נוסח כתב הוויתור וממוטטת את גרסת הנתבעים אשר טוענים שהתובע ניסח בעצמו את המסמך הנזכר.
סיכום ביניים
38.        בסיכומו של דבר, אנו סבורים שהנתבעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח כי שילמו לתובע במועד הפגישה סכום נוסף בסך 23,000 ₪ (מעבר לסכום בסך 5,900 ₪ ששילמו לתובע כשכר עבודה). למסקנה זו אנו מגיעים מאחר שעדותו של התובע הייתה אמינה ועקבית וגרסתו עדיפה לעומת גרסא ת הנתבעים אשר היו בה בקיעים ובעיות כפי שפורט לעיל .

הזכויות הכספיות
39. מאחר שקבענו שהתובע קיבל אך ורק את שכרו לחודש דצמבר 2015 בסך 5,900 ₪ זכאי התובע לקבלת תשלום דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים ופיצוי בגין אי העברת תשלומים לקרן פנסיה (חלק מעסיק) בהתאם לסכומים שפורטו בכתב התביעה ולא נסתרו .
40.        באשר לפיצוי הפיטורים – אנו לא סבורים ש התובע זכאי לקבלת פיצוי פיטורים בדין מפוטר בהתאם לסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים . התובע לא הוכיח כי עמד בתנאים שקבעה הפסיקה ביחס לסעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים ונתן התראות בכתב למעסיקתו להסדיר את נושא אשרת השהייה בטרם התפטר מעבודתו (אמנם אנו מאמינים לגרסת התובע שהיו התראות בעל-פה אולם לא התראות בכתב). גם במכתב ההתפטרות לא ציין התובע במפורש את הסיבה להתפטרות ולא נתן למעסיק, לכאורה, אפשרות לתקן את ההרעות בתנאי העבודה ולפיכך זכאי התובע אך ורק לקבלת חלק הפיצויים שהיה על הנתבעים להפריש לקופת הגמל (התביעה החלופית שלו) .
           סוף דבר:
41. (א)      על הנתבעים לשלם לתובע בתוך 30 ימים מהיום סכום בסך 24,594 ₪ כדלקמן:
חופשה בסך 4,128 ₪
דמי הבראה בסך 4,158 ₪
דמי חגים בסך 4,644 ₪
הפרשות לפנסיה (תגמולים + פיצויים) בסך 11,664 ₪
כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (1.2.2016) ועד למועד התשלום בפועל.
(ב)        כמו כן, הנתבעים ישאו בהוצאות התובע ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

פסק הדין ניתן לערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט, (16 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

יוסף גל, נציג ציבור מעסיקים

תומר סילורה, שופט