הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"מ 53256-01-16

21 אוגוסט 2016

לפני:

כב' הרשם אלעד שביון

התובעים:

  1. יקיר דוד מזוז ת.ז. XXXXXX339
  2. זוהר מלול ת.ז. XXXXXX593

ע"י נציגי הסתדרות הנוער העובד והלומד גב' תומר ריבלין ומר יעקב אביד
-
הנתבעים:

  1. טיארי גאדג ת.ז. XXXXXX465
  2. ז'ק טורג'מן ת.ז. XXXXXX247

פסק דין

1. מעיון בתיק ביה"ד וכעולה מדברי נציגת התובעים במסגרת הדיון שהתקיים ביום 17.8.16 עולה, כי נמסרו לנתבעים העתק מכתב התביעה וכן דרישה להגשת כתב הגנה ו החלטה בדיון מהיר הכוללת זימון לדיון שנקבע ליום 17.8.16.

2. למרות האמור לעיל, הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ואף לא התייצבו לדיון.

3. בנסיבות אלו ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע ים בהעדר הגנה ובהיעדר התייצבות וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

4. אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה ם פסק הדין את הסכומים הבאים:

לתובע 1 (יקיר דוד מזוז):

א. שכר עבודה בסך 1,421 ₪.
ב. החזר הוצאות נסיעה בסך 386 ₪.
ג. פדיון חופשה שנתית בסך 159 ₪.
ד. פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר בסך 2,000 ₪.
ה. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 1,000 ₪.
ו. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 1,994 ₪.
ז. תמורת הודעה מוקדמת בסך 147 ₪.
ח. לסכומים האמורים בסעיף 4א'-ז' לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.7.15 ועד לתשלום בפועל.
ט. פיצויי הלנת שכר בסך 2,000 ₪ בהתאם לשיקול הדעת המסור לביה"ד והוצאות משפט בסך 500 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

לתובע 2 ( זוהר מלול):

י. שכר עבודה בסך 1,344 ₪.
יא. החזר הוצאות נסיעה בסך 331 ₪.
יב. פדיון חופשה שנתית בסך 30 ₪.
יג. פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר בסך 3,000 ₪.
יד. פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסך 1,000 ₪.
טו. לסכומים האמורים בסעיף 4י'-יד' לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.15 ועד לתשלום בפועל.
טז. פיצויי הלנת שכר בסך 2,000 ₪ בהתאם לשיקול הדעת המסור לביה"ד והוצ אות משפט בסך 500 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

5. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ז אב תשע"ו, (21 אוגוסט 2016) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .