הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"מ 50593-03-17

19 ספטמבר 2017

לפני:

כב' השופט אלעד שביון

התובעת:
סבטלנה יעקובלב ת.ז. XXXXXX466
-
הנתבע:
סמי ג'רושי ת.ז. XXXXX514

פסק דין

1. בתאריך 11.9.17 התקיים דיון אליו התייצבה התובעת בלבד.

2. מעיון בבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה שהגישה התובעת עולה, כי ביום 29.3.17 נמסר העתק מכתב התביעה למורשה מטעם הנתבע.

3. עד כה לא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע.

4. בנסיבות אלו ובהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. שכר עבודה לחודש 12/16 בסך 3,304 ₪.
ב. פדיון חופשה שנתית בסך 948 ₪.
ג. דמי מחלה בסך 624 ₪.
ד. לסכומים האמורים בסעיף 5א'-ג' לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.17 ועד לתשלום בפועל.
ה. פיצויי הלנת שכר בסכום כולל של 2,000 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪. לא ישולמו סכומים אלה בתוך 30 יום הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.
6. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום, כ"ח אלול תשע"ז, (19 ספטמבר 2017) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .