הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"מ 47943-11-14

לפני:

השופטת נטע רות
נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק סרי
נציג ציבור (עובדים) – מר ציון ברוכים

התובעת
1. פנינה גאון תז -XXXXX279
ע"י ב"כ עו"ד נאמן
-
הנתבעים

  1. פ. מקס עסקי מזון בע"מ ח.פ 513307256
  2. עמית גלעד

ע"י ב"כ עו"ד זקס

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום דמי חגים, חלף הודעה מוקדמת, הפרשות לקרן פנסיה וכן לתשלום פיצוי בגין אי קיום שימוע.

2. הנתבעת 1 היתה בתקופה הרלבנטית לתביעה המעסיקה של התובעת והיא זו שהפיקה לה את תלושי השכר ושילמה את זכויותיה.

3. הנתבע 2 היה בתקופה הרלבנטית הבעלים הרשום של הנתבעת 1, כאשר אין חולק על כך כי הנתבע 2 לא היה מצוי במהלך מרבית הזמן בעסקה של הנתבעת 1, ולא פיקח על עבודת התובעת. לגרסת התובעת ובעלה, אשר העיד בפנינו, תפקיד הנתבע 2 התמצה למעשה במתן המחאות לתובעת בעבור שכר העבודה.

4. משהנתבעת 1 לא התייצבה לדיון ולא הגישה כתב הגנה, על אף שנדרשה לעשות כן, ולאור בקשת התובעת ליתן כנגדה פסק דין, הרי שאנו נעתרים לבקשה וקובעים כי על הנתבעת 1 לשלם לתובעת תוך 30 יום מהיום שיומצא לה פס"ד זה, את הסכומים כדלקמן:
סך של 896 ₪ - בעבור דמי חגים.
סך של 1,568 ₪ - בעבור הודעה מוקדמת.
סך של 8,233 ₪ - בעבור פיצוי על פיטורים שלא כדין.
סך של 1,639 ₪ - בעבור תשלומים לקרן פנסיה.
על סכומים אלו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 30.6.14 ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, תשלם הנתבעת 1 לתובעת הוצאות משפט בסך של 1,200 ₪.

5. אשר לתביעה כנגד הנתבע 2, שהתבססה למעשה על הטיעון של הרמת מסך, הרי שהתובעת לא הצביעה על טעמים המצדיקים את הרמת מסך ההתאגדות וחיוב הנתבע 2 בגין חובות הנתבעת 1.
למעלה מן הצורך יאמר, כי אף לו הייתה התובעת מצביעה על עילה להרמת מסך, הרי שספק אם היה מקום לחייב את הנתבע 2 בעיקר סכום התביעה, קרי, בתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
אי לכך, התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית בזאת.

6. בנסיבות העניין, לא סברנו שיש מקום לחייב את התובעת בהוצאות בגין דחיית התביעה כנגד הנתבע 2.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ו, (26 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נטע רות, שופטת
נטע רות, שופטת

_________________ _______________ _______________
נ.צ. (מע) מר יצחק סרי נ.צ. (עובדים)
מר ציון ברוכים