הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"מ 3899-02-17

לפני:
כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב ענב

התובעת
ילנה גורוחובסקי

-
הנתבעת
י.א. קרן השקעות בנכסי נדל"ן בע"מ

פסק דין

1. התובעת הועסקה על ידי הנתבעים במשך מספר חודשים ופוטרה. התובעת הגישה תביעה לתשלום שכר עבודה ודמי הודעה מוקדמת.

2. בפנינו העידו התובעת. מטעם הנתבעים העידו מר אברהם אביחי ישראלי וגב' ים יגודייב.

3. אלה העובדות שאינן שנויות במחלוקת:
א. התובעת הועסקה על ידי הנתבעים מיום 3/4/16 עד 10/11/16.
ב. התובעת פוטרה.
ג. השכר האחרון, לחודש נובמבר 2016 , לא שולם, בשל קיזוז ימי חופשה.

4. נדון להלן בשאלת הזכאות לשכר חודש נובמבר 2016 ודמי הודעה מוקדמת.

5. אין חולק כי התובעת פוטרה וכי יום העבודה האחרון הוא 20/11/16.
אין מחלוקת כי התובעת זכאית לשכר עבודה עבור חודש נובמבר ולדמי הודעה מוקדמת.

6. הנתבעים הנפיקו לתובעת תלוש שכר לחודש נובמבר 2016 בו נכתב שכר עבודה בסך 5,718 ₪ ודמי הודעה מוקדמת בסך 3,296 ₪.
בנוסף מופיע קיזוז בגין תמורת חופשה, בסך 9,173 ₪, כך שהסכום נטו לתשלום הוא – 0.

7. המחלוקת היא, אם כן, בשאלה האם זכאי היה המעסיק לקזז משכר העבודה, ימי חופשה ביתר.

8. מהראיות עולה כי טענת המעסיק היא שהתובעת דיווחה דיווחים כוזבים על שעות העבודה.
מטעם המעסיק העידה גב' יוליה נועה ים יגודייב.
כך העידה:
"... התובעת התקבלה אלינו מהתחלה והיתה מאוד אלימה והיתה אלימה אליי וקלטה שאני אדם חלש ושאפשר לשכנע אותי במלא דברים .הדבר הראשון היה גישה למחשבים שלנו ששם היא השיגה את האי.פי של המצלמות והתחילה לנהל את המחשבים שלנו מהבית שלו. היא כל הזמן היתה מאיימת עליי שאם תפטרי אותי או תעשי לי צרות אני יעשה לך בעיות ברשת, אני אסגור לך את הפרסומים ואפריע לך ואני פחדתי מזה. היא לא היתה מגיעה לא בתשע, לא בעשר ולא באחת עשרה וגם כשהיתה מגיעה היתה מוצאת סידור באמצע היום ואני אישה עם דפוס של אישה אלימה שבאה ולוחצת עליי ואני בפחד שאני אאבד את בן הזוג והיא לוחצת אותי מהצד השני שלא אגלה שהיא יוצאת החוצה, היא עושה כנוניות עם כל העובדים, מוציאה אותם ועושה פאר וקפה וחגיגות באמצע היום. זה נשבר אצלי כשתפסתי שהיא עושה עבודה משרדית, פקסים, קופ"ח, הכל. היתה תקופה של שבועיים שהיא לא הגיעה לעבודה בגלל כאבי שיניים. אני יכולה להוכיח זאת בטלפון שהיא שבועיים לא מגיעה לעבודה ומקבל עבור זה כסף.
אני מציגה תמונה של עכביש שהוא קישוט לשמלה שאני יכולה להשיג אותו בשעתיים והיא עבדה עליו כמעט חודש ימים".

מנהל הנתבעת מר ישראלי העיד:
"היא מעולם לא עבדה מעל 11 שעות. היא עבדה גלובלי. לפי מה שהעסק צריך שעות. עובד שעובד גלובלי לפעמים עובד שמונה ולפעמים עשר, מה שהעסק צריך. שעות היא דיווחה אבל קיבלתי דיווחים שהשעות שהיא מדווחת לא נכונות וחלק מהמקרים אני באתי ובדקתי וראיתי שהיא לא נמצאת. היא אשפית באינטרנט והיא השלטתה על הכל ולכן לא יכולתי לראות במצלמות.
התובעת היא היחידה שהיתה לה הרשעה לטפל במחשב בעסק.
...
יצא לה תלוש לחודש נובמבר. נוכה לה מהשכר האחרון כל השעות שהיא דיווחה ולא היתה נוכחת.
לפי התלוש היא קיבלה 14 ימי עבודה ועוד הודעה מוקדמת.
אני קיזזתי 9,173 שעות, שזה כל השעות שהיא דיווחה בספטמבר עד נובמבר ולא עבדה בהם. נדמה לי שזה יצא 230 שעות מעל 25 ימי עבודה.
העד שזימנתי היה מתקשר אליי ברגע שהיא לא היתה. ביקשתי מהמעצבת כן לחתום לה על השעות כדי שתסיים את הפרוייקט למרות שהשעות לא היו נכונות.

לשאלת בית הדין האם יש לי רישום של השעות שבהן התובעת לא היתה ואותן קיזזתי מהשכר אני משיב שלשמחתי אנו חיים בטלפונים חכמים ויש לי יומן בטלפון והכל רשום ואין לי אותו כאן. שכחתי את הטלפון".

9. טענת הנתבעת היא כי התובעת דיווחה על שעות עבודה שאותם לא עבדה בפועל. שעות אלה קוזזו משכר חודש נובמבר, כפי שהעיד מר ישראלי:
"...אני קיזזתי 9,173 שעות, שזה כל השעות שהיא דיווחה בספטמבר עד נובמבר ולא עבדה בהם. נדמה לי שזה יצא 230 שעות מעל 25 ימי עבודה".

נטל ההוכחה להוכיח כי התובעת לא עבדה בשעות שבהן דיווחה, מוטל על כתפי הנתבעת.
מר ישראלי טען כי היה עובד שהיה אחראי על רישום השעות – גסימוב בכתיאר, ואף ביקש לזמנו לעדות, אך העד לא התייצב אף שנקבע מועד נוסף לשמיעת עדותו.
מהדו"חות שהוגשו לתיק, לא עולה ראיה לניצול ביתר של ימי חופשה או לשעות שבהן התובעת לא עבדה (כפי שטוענת הנתבעת).
מנהל הנתבעת טען בעדותו כי יש לו רישום כאמור, אך לא הביא אותו לדיון, לדבריו "שכחתי את הטלפון".

10. סיכומו של דבר, התובעת עבדה בחודש נובמבר וזכאית לשכר עבודה ולדמי הודעה מוקדמת, כפי שצויין במפורש בתלוש השכר לחודש נובמבר 2016.
הנתבעת לא הוכיחה שהתובעת מסרה דיווח שעות כוזבים וכי לא עבדה בשעות שהיא טוענת. הנתבעת קיזזה 230 שעות עבודה בחודשים ספטמבר עד נובמבר, ללא שהביאה ראיה כלשהי לכך שהדיווחים שמסרה התובעת לא היו נכונים.
בנסיבות אלה, הנתבעת לא היתה רשאית לקזז משכר התובעת סכומים כלשהם.

11. כל הטענות שמעלה הנתבעת לעניין התנהלות התובעת, התנהגותה במהלך תקופת העבודה וביום הפיטורים, אינן משנות לעניין הזכאות לשכר עבודה.
נציין כי לא נטען שבנסיבות הפיטורים יש לשלול דמי הודעה מוקדמת. ממילא, הנתבעת הסכימה לשלם דמי הודעה מוקדמת, והדבר צויין במפורש בתלוש השכר.

11. סיכומו של דבר – התובעת זכאית לשכר עבודה לחודש נובמבר 2016 בסך 5,333 ₪ ולדמי הודעה מוקדמת בסך 3,162 ₪ (הסכומים שנתבעו בכתב התביעה).

12. התובעת עתרה לחיוב בפיצויי הלנה. לאור קביעתנו לעיל ומשלא הובאה הוכחה כלשהי לקיזוז שבוצע משכר העבודה, יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי הלנה.
לאור מכלול הנסיבות, אנו מעמידים את פיצויי הלנת שכר על סך 1,000 ₪.

13. במסגרת הסיכומים הועלתה טענה לעניין העברת כספי הפנסיה באיחור, אולם טענה זו לא עלתה בכתב התביעה ולכן לא נדון בה.

14. סוף דבר, התביעה מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לתובעת:
א. שכר עבודה לחודש 11/16 בסך 5,333 ₪.
ב. פיצויי הלנת שכר בסך 1,000 ₪.
ג. דמי הודעה מוקדמת בסך 3,162 ₪.

כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

15. הנתבעים יישאו בהוצאות משפט בסך 750 ₪, צמודים כחוק מהיום.

ניתן היום, ט"ו שבט תשע"ט, (21 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור מר ענב

הדס יהלום, סגנית נשיאה