הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"מ 18589-12-15

07 ספטמבר 2016

לפני:

כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ

התובעות

  1. קרנות השתלמות למורים וגננות - חברה מנהלת בע"מ
  2. קרנות השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים- חברה מנהלת בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד עדיאל חשין
-
הנתבעת
תלמוד תורה "אור מלכה" ח.פ 580314672

פסק דין

  1. ביום 9.12.2015 הגישו התובע ות 1-2 (להלן: "התובעות"), תביעה כנגד הנתבעת.
  2. התובעות ביצע ו מסירה אישית של כתב התביעה והדרישה להגשת כתב הגנה לנתבע ת ביום 11.1.2016. אישור המסירה הוגש לתיק.
  3. ביום 23.5.2016 ביצעו התובע ות מסירה אישית של הבקשה למתן פסק דין והודעת בית הדין מיום 5.4.2016 לנתבע ת. אישור המסירה הוגש לתיק.

הנני רואה את המסירה לנתבעת כמסירה כדין.
4. עד היום לא הוגש כתב הגנה, על ידי הנתבעת, הגם שהמועד לכך חלף. בנסיבות כאמור, מתקבלת בקשת התובעות למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת וזאת עפ"י תקנה 43 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב 1991.
פסק הדין ניתן על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד.

5.        אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעות 1- 2 את הסכומים כדלקמן:
א. סך 15,000 ₪ בצירוף פיצויי הלנת שכר כדין , מיום הגשת התביעה ועד הפירעון.
ב. ניתן בזאת צו לנתבעת להמציא לתובעות תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין את רשימת עובדי ההוראה העובדים בנתבעת החברים בתובעות, הכוללת את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976.
ג. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,000 ₪.

ניתן היום, ד' אלול תשע"ו, (07 ספטמבר 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .