הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"ט 11037-10-19

26 אוקטובר 2019
לפני:
כב' הרשמת מרב חבקין

התובעת:
התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל

-
הנתבעת:
דוד תורג'מן חברה לבניין פיתוח והשקעות בע"מ

החלטה

החלטה זו עניינה שאלת הסמכות המקומית לדון בהליך.
ביום 13.10.19 ניתנה החלטתי לפיה על התובעת להודיע מדוע נתונה סמכות מקומית לבית דין זה לדון בהליך לאור העובדה כי מענה הרשום של הנתבעת הוא בבאר טוביה.
התובעת הגישה ביום 22.10.19 תגובה לפיה התביעה לטענתה הוגשה על פי מקום עבודתו של "התובע", ולכן לבית הדין לעבודה בתל אביב סמכות מקומית לדון.
לאחר ששקלתי את טענת התובעת מצאתי לקבוע, כי אין לבית דין זה סמכות מקומית לדון בתיק, ואפרט נימוקיי להלן.
מדובר בתביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי שהוגשה כנגד הנתבעת שנטען כי היא בעלת אולם אירועים. מענה של הנתבעת לפי כתב התביעה הוא באר טוביה, והתובעת לא טענה אחרת בתגובתה שצוינה לעיל.
השאלה, מהו מקום השיפוט בתביעה של ארגון מעסיקים כנגד מעביד שחל עליו צו הרחבה, לשלם דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון המעסיקים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב בסעיף 33 ז לחוק הסכמים קיבוציים , תשי"ז – 1957 נדונה בעניין עע (ארצי) 1105/01‏ ‏ התאחדות הקבלנים בישראל נ' תומר חפירות תשתיות בע"מ (17.12.02)).
באותו עניין נקבע, כי בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 (להלן – התקנות) לא מצויה הוראה המסדירה מפורשות את הסמכות בהליכים מסוג זה ועל כן יש לפנות לתקנת "הסל", היא תקנה 3 (א) (11) לתקנות.

נקבע, כי נוכח לשון תקנה 3 (א)(11) לתקנות התאמת האמור בה למקרה של תביעת ארגון מעסיקים כנגד מעסיק לתשלום דמי טיפול היא ניסיון מאולץ ודחוק.

בסופו של יום הוחלט באותו עניין "... שיש לקבוע את מקום השיפוט בתביעות מושא ערעור זה על פי מרכז מפעלו של הנתבע בישראל, ואם הנתבע הוא תאגיד על פי משרדו הרשום בישראל - כלשון הסיפא של תקנה 3(א)(11) לתקנות" (הדגשה הוספה).

את קביעתו זו נימק בית הדין הארצי במגמה הכללית העומדת מאחורי אמות המידה לקביעת מקום השיפוט בתקנות, וכן בכך שהקביעה מתיישבת עם הכלל החל בתקנות סדר הדין האזרחי ובמשפט העברי על פיו "הולך התובע, בדרך כלל, אחר הנתבע, לעניין קביעת מקום הסמכות המקומית" (ראה סעיף 5 לפסק הדין).

לסיכום, על פי הלכה פסוקה תביעות מהסוג הנדון תתבררנה בבית הדין אשר בתחום שיפוטו מענו הרשום של הנתבע.

מענה של הנתבעת הוא בבאר טוביה והסמכות נתונה אפוא לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

משלא נדרשה תגובת הצד שכנגד בעניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר את התיק לנשיאת בית הדין, כב' הש' יהלום, למתן החלטה בדבר העברת הדיון.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תש"פ, (26 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.