הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 68978-03-18

21 מאי 2019
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע:
אליהו אביטן
ע"י ב"כ: עו"ד איתמר קורן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רונית סגל

החלטה
1. מתמנה בזאת ד"ר ציקל שלום קרין ממכבי שירותי בריאות, מחוז צפון לשמש כמומחית רפואי ת בתביעת ו של מר אליהו אביטן (להלן: "התובע") להכיר בפגיעה ב מערות האף כפגיעה בעבודה.

2. להלן המסמכים המצ"ב:
א. כרטיס רפואי של התובע מקופת חולים "מאוחדת".
ב. תיקו הרפואי של התובע מבית החולים "איכילוב".
ג. חו"ד של פרופ' פופובצר (צורפה כנספח ד לתצהיר התובע).
ד. חו"ד ד"ר אלה חיימסקי (צורפה להודעת הצדדים מיום 29.4.19).
ה. חו"ד כימיק הנדסה ובטיחות בע"מ (צורפה כנספח ה לתצהיר התובע).

3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים (להלן: "המחלה").

4. אלה העובדות:
א. התובע יליד 1953.
ב. התובע עבד כמכונאי מבנה מטוס החל מיום 8.12.1974. התובע עבד במשרה מלאה ואף ביצע שעות נוספות רבות מידי חודש.
ג. במסגרת עבודתו נדרש התובע לקדוח, ללטש, לשפשף, לצבוע, לייצר ולתקן חלקי פח, למסמר, נעזר בחומרי צבע, אטימה וכיו"ב. במסגרת עבודתו נדרש התובע אף להיכנס למכלי דלק מס' פעמים בחודש.
ד. במהלך עבודתו התובע נחשף לחומרים האמורים בנספח ז' להודעת הצדדים מיום 29.4.19, ושעות החשיפה אליהם הן כפי שמופיע בנספח ז'. בנוסף, התובע נחשף לחומרים האמורים בנספח ז/1 להודעת הצדדים מיום 29.4.19, אשר התובע נחשף אליהם אך החשיפה אליהם הייתה פחותה.
ה. לעובד סופקו אמצעי מיגון כגון משקפי מגן, אטמי אוזניים כפפות, מסכות בד/ גומי וכד'. רק בשנים האחרונות ישנה מודעות והקפדה על אמצעי הגנה יעילים וטובים יותר מבעבר. יש לציין בהקשר זה כי לתובע זקן ארוך ( התובע אדם דתי חרדי בעל זקן מטעמי דת).
ו. התובע עבר לעבודה משרדית החל מיום 1.4.13.
ז. יתר הפרטים כעולה מתיקו הרפואי.

5. המומחית מתבקשת להשיב לשאלות הבאות:
מהי מחלתו של התובע במערות האף ?
האם לאור החומר הרפואי והחלטת העובדות, התקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחית קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, היא מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחית תשיב לשאלה הקודמת בחיוב, היא מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

6. המומחית מתבקשת למסור תשובותי ה תוך 30 יום מהיום.
אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחית, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחית, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על המומחית ליתן חוות דעת ערוכה כדין, בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתה וניסיונ ה, ולהצהיר כי ידוע לה שחוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין.

8. המזכירות תדאג להעביר למומחית גם את רשימת החומרים: נספחים ז ו- ז/1 להודעת הצדדים מיום 29.4.19.

8. התיק לעיוני ביום 4.7.19.

ניתנה היום, ט"ז אייר תשע"ט, (21 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.