הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 68770-05-18

לפני:

כב' השופטת שרה מאירי – אב"ד
נציגת ציבור (עובדים) גב' אורלי מלי
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

התובעת
בת שבע פיקובסקי
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

פסק דין

1. בתביעה שבפנינו (הוגשה 31.5.18) טוענת התובעת כנגד החלטת הנתבע מ-17.5.18, המצרפת אישור הלוואה עומדת לפי הדגם שאושר לתובעת בעבר במכון לגודל רכב, לדגם יונדאי איי.30 בנפח מנוע 1353 סמ"ק, לאור בקשת התובעת שלא להבדק במכון.
עוד צוין, כתשובה לפניית התובעת מ-15.5.18 , כי לא ניתן לאשר דגם אחר ללא וועדה.
טוענת התובעת כי ההלוואה שאושרה, אושרה לפי נפח מנוע כאמור ולא לפי 1800 סמק כפי שנקבע לה בעבר.
לא דגם הרכב קובע את גודל הרכב אלא נפח המנוע, שהינו קבוע, משהנתבע אינו יכול לשלוח אותה ביוזמתו לוועדה לגודל רכב ובכך מעכב לה התשלום, משאינה מוכנה לרכב בנפח אחר.
לתביעתה צרפה המכתב האמור (1), מכתב הנתבע מ-31.7.14 בו נאמר כי ב- 2010 אושר לתובעת רכב יונדאי איי. 30 פרימיום ("יונדאי פרימיום"), שאינו משווק כיום (אז) ואין מנוס מלשלוח אותה למכון, תוך שנתבקשה לנמק מדוע יונדאי איי . 10, 1300 סמ"ק ("הרכב") אינו מתאים לצרכיה (2); מכתב הנתבע (ללא תאריך) אליו צורפה בקשה להיבדק ב וועדה לרכב מיוחד, וכשעליה להצהיר כי בדקה הרכב סיטרואן C5 (1800 סמ"ק (3)) . אישור משרד הרישוי (5.9.10) המציין מגבלות התובעת בנהיגה (תיבת הילוכים אוטומטית, הגה כח, מוצרי סוכר אִתה) (4); אישור הנתבע מ-21.7.15 כי נכותה הרפואית המשוקללת (נ"כ) 79% (5); אישור הנתבע מ-24.5.18 בדבר זכאות בניידות מ-1.18 ועד 5.18, 75% מוגבלות בניידות, לפי רכב 1800 סמ"ק (6).

2. הנתבע בהגנתו (מ-6.9.18) עתר לדחיית התביעה, תוך ששמר על טענותיו וטענת התיישנות.
לתובעת נקבעו 75% מוגבלות בניידות החל מ-2010, ובהתאם לתוספת ג' בהסכם הניידות (1.6.77) ("ההסכם"), זכאית התובעת לרכב בנפח מנוע 1300 סמ"ק. ועדה לגודל רכב מ-27.4.10 המליצה על יונדאי פרימיום (צורף פרוטוקול ועדה). ב-12.4.18 הגישה התובעת תביעה להטבות לרכב מחליף (צורפה) הנתבע אישר הרכב (דגם זהה לזה שאישרה הועדה) תוך שהבהיר במכתב ההחלטה כי האישור ניתן לפי הדגם שאושר ב-2010, ואם ברצונה לקבל אישור לדגם אחר – עליה לפנות לוועדה.
ב-6.6.18 רכשה התובעת רכב מיצובישי, מנוע 1998, באמצעות הלוואה עומדת (צו רף אישור).
משרכשה התובעת רכב, באמצעות הלוואה עומדת דין התביעה להדחות על הסף.

3. התובעת הגישה בקשה לאיחוד תיקים עם תיק שמספרו 68298-01-18 (שהיה קבוע ל-7.10.18 לכבוד ס.נ. השופטת ה. יהלום).
אח"כ ביקשה לבטל בקשתה, ככל שלא יוקדם הדיון, ב- 2 ההליכים.
כבוד ס.נ. השופטת א. גילצר-כץ דחתה ביום 3.7.18 בקשת האיחוד, משעסקינן בהליכים שעניינם שונה.

4. ביום 30.12.18 התקיים דיון מוקדם בפני האב"ד. התובעת הודיעה כי וויתרה על האפשרות לפנות ללשכה לסיוע משפטיוהוסיפה וטענה:
הכספים המשולמים הם כספי האוצר ולא המל"ל.
הורדה זכותה מנפח מנוע של 1600 סמ"ק, כפי שנקבע לה ב-1992 ל-1300 סמ"ק, שזו פגיעה בכסף.
מסתבר שכיום היונדאי פרימיום כבר לא משווק ב-1600 סמ"ק אלא ב-1300 סמ"ק והנתבע נותן רק קאיה ספורטז' 1600 סמ"ק. צריך לתת לה אלטרנטיבה של 1600 סמ "ק כפי שנתנו לנכים אחרים, זו החלופה היום, והלוואה עומדת גבוהה יותר כשאחוזי המוגבלות הועלו מ-60% ל-75%. התובעת אינה מעוניינת להגיע לוועדה לגודל רכב (אם הנתבע, רוצה שהוא ישלם את האגרה).

הנתבע טען כי טענות התובעת בדיון בהתייחס לקביעות בעברף, התיישנו.
הנתבע פעל כדין עפ"י החלטת הועדה לגודל רכב מ-2010 וקבע יונדאי פרימיום.
ככל שהשתנו הנסיבות של התובעת, גם האחוזים וגם אם טוענת היא לדגם אחר, היה עליה לפעול עפ"י הדין ולפנות לוועדה.
התובעת, על דעת עצמה, רכשה רכב לא לפי הדגם שאושר לה ולא לפי נפח המנוע (1998 סמ"ק "ואפילו" לא 1600 סמ"ק).
הנתבע עתר לדחיית התביעה.

התובעת השיבה כי בסניף נאמר לה שיכולה לקנות מה שרוצה, אך ההלוואה תאושר לה לפי הרכב הקובע.
לטענתה, הרכב הקובע הוא 1600 סמ"ק לפי הוועדה והמל"ל כתב 1800 והם לא יכולים להוריד לה רטרואקטיבית ואוטומטית. החלופה של קאיה ספורטז' 1600 סמ"ק (לאור בקשתה לתקן הפרוטוקול לתיקון שורה 9 עמ' 3) היא לא חייבת לקנותו, היא אינה מעוניינת לגשת לוועדה.

5. ולהכרעתנו –

א. משעסקינן במחלוקת משפטית שתוכרע על בסיס טענות הצדדים ובלא שנדרשו לעדויות - ניתנת ההכרעה במותב מלא.

ב. התובעת הגישה (ב- 12.4.2018) תביעה להטבות בניידות להחלפת רכב, תוך שציינה כי נבדקה בעבר והיא מעוניינת לקבל ההטבות לפי דגם הרכב שאושר בבדיקה האחרונה.
אין חולק כי בדיקה אחרונה בוצעה ע"י הוועדה לגודל רכב במרץ 2010, תוך שנקבע כי הרכב המייצג (דאז) יו נדאי איי . 10 אינו מתאים לאור מגבלותיה וממדיה, כי התובעת נז קקת למושב יחסית גבוה, משקוף גבוה, מרחב נהיגה מרווח ובטיחותי ולפיכך, המליצה הוועדה על יונדאי פרימיום.
עוד עולה כי התובעת נמצאה כשירה לנהוג ברכב מנועי מסוג B בהגבלות שפורטו [תיבת הילוכים אוטומטית; הגה כוח]. עוד אין חולק כי ב- 2014 הובהר כי יונדאי פרימיום אינו משווק. משכך, נדרש כי ת בדק בוועדה. עוד נתבקשה לנמק מדוע יונדאי איי . 10, 1300 סמ"ק אינו מתאים לצרכיה – ומדברי התובעת עולה כי לא הסכימה (גם אז) להבדק.
עוד עולה מהמסמכים שהוצגו בפנינו כי ההלוואה העומדת נקבעה (החלטת הנתבע מ-16.5.18), לפי 75% מהמ יסים ותוך שנקבעה התקרה למיסים שהנתבע מכסה (35,334 ₪), כי הכיס וי האמור מחושב לפי "דגם הרכב" שאושר בעבר ע"י המכון.
אין חולק כי דגם הרכב שנקבע לתובעת, ודאי כעולה מהראי ות שבפנינו, לא היה נפח המנוע של הרכב (גם לא לאור המגבלות שצויינו), אלא הדגם ה יציג שנקבע: יונדאי פרימיום. כפי שהובהר, רכב כזה אינו קיים, עוד מ-2014.
בהתאם, הדגם שנקבע לתובעת, כאמור במכתב הנתבע הוא יונדאי איי 30 (שכיום נפחו 1353 סמ"ק).
ונבהיר – אין מדובר בקביעת הדגם המייצג, בענייננו, לפי נפח המנוע, אלא לפי תנאי תא הרכב, מול מגבלות התובעת ותנאיה.

למעלה מן הצורך נציין כי הוצע לתובעת להבדק שוב במכון, ככל שאכן, לטענתה, נדרשת היא לרכב אחר/לנפח מנוע גדול יותר – אלא, שהתובעת אינה חפצה בכך, מחד ומאידך, לא הצביעה על אסמכתא כי יש לבחון זכאותה לפי נפח מנוע של 1800 סמ"ק.
[למעלה מן הצורך נציין עוד כי מדובר בנפחי מנוע, אך הספק (כח) המנוע בפער השנים (8 שנים) יש "להניח" כי עלו... ].

ג. בנסיבות אלה – ברי כי אושרה לתובעת הלוואה עומדת בהתייחס ל-% המוגבלות בניידות שנקבע לה (75%) ולפי דגם הרכב שנקבע לה בעבר, כשכאמור, הרכב שנקבע לתובעת לפי מגבלותיה נקבע ליונדאי פרימיום וכיום הדגם המקביל הוא זה שאושר לה, איי. 30 , כשנפח המנוע השתנה וכשאין בפנינו כי נפח המנוע הוא הרלוונטי למוגבלותה.

ד. לאור כל אלה – משעולה כי הלוואה עומדת אושרה לתובעת עפ"י דגם הרכב הקבוע לה, עפ" י הסכם הניידות ועפ"י קביעת הוועדה [כשאז נקבע לה דגם גדול יותר ולא(כאמור) בגין נפח המנוע , אלא בשל מימדי תא הנהג], משפעל הנתבע כדין – אין לנו אלא לדחות התביעה.

אין צו להוצאות.

לצערנו עקב עומס רב בהקלדות והעדר קלדנית – יוצאת הכרעתנו רק עתה.

ניתן היום, כ"ג אדר א' תשע"ט, (28 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת ציבור (עובדים) גב' אורלי מלי

שרה מאירי, שופטת -
אב"ד

נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

נחתם ע"י נ.צ. ביום 27.2.19.
קלדנית: רינת אברג'ל, תיקונים – דנה מולא