הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 67067-06-18

29 מאי 2019
לפני:
כב' השופטת שגית דרוקר

התובעת:
עינת רבנר

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ברדוגו

החלטה
בהמשך להסכמת הצדדים למינויו של מומחה רפואי בתחום הגניקולוגיה (כמפורט בכתב ההגנה ובהודעת המערערת מיום 21.1.19), אני קובעת כדלקמן:

1. מינוי מומחה רפואי
פרופ' יורם בייט, מומחה לילוד וגינקולוגיה, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן- המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו.
2. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. כרטיס רפואי כללי וגניקולוגי מקופ"ח מכבי.
ב. כתב התביעה וכתב ההגנה.
3. העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת 3.11.1979.
ב. בתקופה הרלוונטית היתה התובעת פסיכותרפיסטית והפסיקה לעבוד לפי טופס התביעה בחודש 1/18.
ג. הנתבע דחה תביעתה של התובעת לקבלת גימלה לשמירת הריון לתקופה שבין 15.2.18 ועד ליום 19.3.18 ואישר תביעתה לגמלה לשמירת הריון לתקופה שבין 20.3.18 ועד 30.6.18. התובעת ילדה ביום 13.6.18.

4. השאלות:
א. טרם פירוט השאלות, שימת ליבו של המומחה להוראות סעיף 58(1)
לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן – החוק):
המגדיר את המונח "שמירת הריון":
"שמירת היריון" – היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה."

המחלוקת בתובענה זו הינה האם התקיימה בתובעת, בתקופה מיום 15.2.18 ועד 19.3.18 (כולל), הגדרת "שמירת הריון" הקבועה בחוק. משכך, המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:
ב. המומחה מתבקש לציין מהו המצב הרפואי ממנו סבלה התובעת
בתקופה מיום 15.2.18 ועד ליום 19.3.18.
ג. על בסיס התשובה לשאלה ב' לעיל, יציין המומחה האם המצב הרפואי כאמור בסעיף ב' לעיל היה כזה המצדיק היעדרות מהעבודה בשל אחת החלופות של הגדרת המונח "שמירת הריון" הנזכרות בסעיף א' לעיל.
ד. ככל שהתשובה לשאלה ג' היא חיובית, יפרט המומחה לכמה זמן חייב המצב הרפואי היעדרות מהעבודה?

5. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

6. התיק יובא לעיוני ביום 1.7.19 לשם מעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה.

המזכירות תמציא למומחה החלטה זו יחד עם החומר הרפואי שבתיק בית הדין.

ניתנה היום, כ"ד אייר תשע"ט, (29 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.