הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 6110-03-17

23 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע:
אברהם סנעתי

ע"י ב"כ עו"ד מאור מורגנשטרן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד עדי אשכנזי

החלטה
1. מינוי מומחה רפואי
דר' שי פריימן, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
2. צד המבקש להתנגד למינוי המומחה שלעיל בתיק זה, יעשה כן בהודעה מנומקת בתוך 7 ימים.
3. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
4. מובהר, כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין.
5. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. שירותי בריאות כללית – תיק כללי, ריאות ואורתופדי.
ב. מוצגים נ/3-נ/5 – רשומות רפואיות.
6. לתשומת לב המומחה: הכלל בבית הדין לעבודה הוא שאין בודקים את התובע, אלא אם המומחה מבקש לעשות כן באופן חריג. 
7. העובדות
א. התובע יליד 1945.
ב. התובע עבד החל משנת 1966 ועד לשנת 1971 כמפעיל שופל, בממוצע של 3-4 פעמים בשבוע למשך 10 שעות עבודה כל יום.
ג. במסגרת עבודתו כמפעיל שופל עסק התובע בבניית מעוזים ותעוזים והריסת מבנים.
ד. החל משנת 1968 ועד לשנת 2015 עבד התובע, לעיתים במקביל הן כשכיר
והן כעצמאי, כחקלאי במושב טל שחר.
ה. אמצעי התחבורה העיקרי אשר שימש את התובע במסגרת עבודתו כחקלאי הוא טרקטור מסוג ג'ון דיר 2300 ou (רצ"ב מפרט כסא הטרקטור).
ו. התובע נסע עם הטקטור בתוך הקיבוץ בדרכים סלולות ובשדות בדרכי עפר.
ז. במסגרת עבודת התובע כחקלאי נדרש התובע לבקר במשתלות, לקבוע את סוגי העצים והזנים, לבצע את הסימון בחלקות טרם הנטיעה וכן לתחזק את מערכת הטפטפות.
ח. בנוסף, התובע היה אחראי על הזמנת חומרי ההדברה לגידולי השדה, חלוקת מנות הריסוס והכנתם לביצוע הדברה במרסס תפוח – קרי הכנסת החומר ומהילתו במים.
ט. ההדברה בוצעה בפועל ע"י קבלן, אך התובע נדרש להיות בשטח בעת ביצוע הריסוס.
י. ההדברה בוצעה בחודשים אפריל – ספטמבר, כ- 3 -4 פעמים בחודש, כאשר ההדברה נמשכה על פני 2 -3 לילות.
במסגרת עבודתו נחשף התובע לחומרים הבאים: אומייט, אילוכסן, אגרוטין, אנטרקול, אלבר סופר, אוראה אורז דשנים, אמון גפרתי (גופרת אמון), אוריה, אמון, אשלגן כלורי, אזולן, בזגרן, בוראל, בסטה, באיטרואיד, גופרת נחושת, גופרת אמון, גליפון, דורסן, דזיקטול מגורען 15%, דוקטלון, דיאורקס, הפטכלור אבקה, טייפון, טופיק, טלסטאר, לבאיציד, מלתיון, מוליט, מרשל 25%, נמקור, סימנקס, סופרפוסט 25%, סטומפ, סקור, פולימט, פוליקור, פרותר, פרמטרול 20%, רוגוטר, רקומין, פומה סופר, סופרציד, רוגור, קרטה מקס, D2,D4, סימזין, ראונדפ וגוול.
יא. התובע עישן במשך 25 שנה 30 סיגריות ביום.
יב. מצבו הרפואי כפי שעולה מהרשומות הרפואיות.
8. השאלות
המומחה יתבקש להשיב לשאלות הבאות ולנמק תשובותיו באופן רחב ככל שניתן.
א. מהו ליקויו של התובע בעמוד השדרה ?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע אשר תוארה לעיל לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע וזאת ביחס לגורמים אחרים?
יצויין כי השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה.

9. כללי
א. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
ב. התיק יובא לעיון עם קבלת חוות דעתו של המומחה, או בחלוף המועד למסירתה, לפי המוקדם.

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ט, (23 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.