הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 54384-03-16

10 אפריל 2019
לפני:
כב' השופטת דפנה חסון זכריה

התובע:
עמליה לוי (המנוח)

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. מתמנה בזאת ד"ר קרין ציקל שלום, מומחית ברפואה תעסוקתית, לשמש כמומחית רפואית בתביעתה של גב' עמליה לוי, להכיר בקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של בעלה, מר יוסף לוי ז"ל (להלן: "המנוח") לבין מחלת סרטן הריאות ממנה סבל.

2. להלן המסמכים המצ"ב:

א. כרטיס רפואי של המנוח.
ב. תיקו הרפואי של המנוח מקופת החולים.

3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים.

4. אלה העובדות:

המנוח יליד 12.3.1939.
המנוח עבד כצבע בין השנים 1968-1974.
המנוח עבד כצבע בבית חולים ליולדות ובית החולים איכילוב בין השנים 1982-1991.
בין השנים 1986-1991 שימש המנוח כמנהל עבודה צבעים ופיקח על עבודות הצבע.
בין השנים 1991-2004 שימש המנוח כסגן מרכז שירותים טכניים.
המנוח פרש מעבודתו ביום 31.3.2004.
המנוח עישן בהתאם לחומר הרפואי.
מצבו הרפואי של המנוח כמתואר בתיעוד הרפואי.

5. המומחית מתבקשת להשיב לשאלות הבאות:

מה הייתה מחלתו של המנוח?
האם לאור החומר הרפואי והחלטת העובדות, התקיימו במנוח התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת המנוח לליקוי ממנו סבל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת היא בחיוב, וקיים לדעת המומחית קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, היא מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של המנוח עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות)?
ככל שהמומחית תשיב לשאלה הקודמת בחיוב, היא מתבקשת להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת המנוח השפעה משמעותית על מחלתו של המנוח? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
מה הסיבה הסבירה ביותר לפטירת המנוח על פי החומר הרפואי שבפניך?
שימת לב המומחית מופנית לכך כי: ראשית, גרימה – אין משמעה בהכרח גרימה בלעדית, אלא די בכך שהפגיעה בעבודה בצירוף גורמים נוספים הביאה למות המנוח;
שנית, מבחינת מידת הגרימה הנחוצה לקביעת קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לפטירה, יש צורך בהשפעה משמעותית של הפגיעה בעבודה על מות המנוח.

6. המומחית מתבקשת למסור תשובותיה תוך 30 יום מהיום.
אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחית, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחית, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על המומחית ליתן חוות דעת ערוכה כדין, בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתה וניסיונה, ולהצהיר כי ידוע לה שחוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין.

8. התיק לעיוני ביום 10.5.19

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ט, (10 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.