הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 50586-12-15

07 אוגוסט 2016

לפני:

כב' השופטת חנה טרכטינגוט

המערער:
עמית משיח
ע"י ב"כ עו"ד הראל מונק ואח'
-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי

פסק - דין

1. האם זכאי התובע לעמוד על זכות טיעון בעל פה בפני ועדת הרשות לצורך תקנה 18א'?

2. אלה העובדות הנדרשות לענין –
א. המערער יליד 1972, עבד כתאורן, נפגע ביום 12.5.14 בפגיעה אשר הוכרה כפגיעה בעבודה.
ב. ועדה רפואית מיום 11.2.15 קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 100% מתאריך 12.8.14 עד לתאריך 31.3.15.
ג. ועדה רפואית מיום 10.8.15 קבעה למערער נכות זמנית בשיעור של 40% (נכות פסיכיאטרית + נכות אורטופדית ונוירולוגית) מיום 1.4.15 ועד ליום 29.2.16.
ד. ביום 25.8.15 הגיש המערער תביעה להכרה כ"נכה נזקק".
ה. ועדת הרשות מיום 30.8.15 דחתה את התביעה מאחר ולדעתה למערער סיכוי סביר לעבודה במסגרת מגבלותיו.
ו. ביום 13.10.15 השיג המערער על החלט ועדת הרשות.
ז. ועדת הרשות התכנסה שוב ביום 13.10.15 ודחתה את ההשגה, תוך ציון כי קיימת מגבלה לחזרתו לעבודתו הקודמת, אך אין מניעה שיחזור לשוק העבודה לקשת רחבה של עבודות.

3. המשיב הודיע כי לאחר התייעצות הוא מסכים להחזיר את עניינו של המערער לועדת רשות נוספת כדי שתתייחס גם לאחוזי הנכות הרפואיים של המערער.

4. המערער הודיע כי הוא מסכים להצעה בכפוף לתנאים הבאים:
א. המערער ובא כוחו יוזמנו לטעון בפני ועדת הרשות.
ב. בית הדין יקצוב פרק זמן של חודש ימים לצורך כינוס הוועדה וסיכום התיק.
ג. התיק ישאר פתוח עד לאחר שתינתן החלטת הוועדה.
5. המשיב טען כי דרך המלך היא זכות טיעון בכתב, והראיה שהועדה עיינה בהשגה בכתב ושינתה את החלטתה המקורית וקבעה כי למערער קיימת הגבלה לחזור לעבודתו הקודמת.

ההכרעה –

6. ועדת הרשות הינה גוף מעין שיפוטי הפועל על פי סמכות שהוקנתה לו בחוק ולפיכך היא כפופה לכללי המשפט המנהלי ובכלל זה לחובה לשמוע את המבוטח לפני קבלת ההחלטה.
חובה זו נגזרת מכללי הצדק הטבעי.
בתי הדין לעבודה התייחסו לא אחת לנוהל בו נוהג המשיב שלא לאפשר למבוטח המבקש להכיר בו כ"נכה נזקק" לפי תקנה 18א' לטעון את טענותיו לפני ועדת הרשות טרם קבלת ההחלטה בעניינו.
על נוהג זה "זכה" המשיב לביקורת נוקבת בעשרות פסקי דין אשר יצאו מלפני בתי הדין האזוריים לעבודה.
(ראה בענין זה בל (נצ') 55300-05-13 תוג'אן שרארי – המוסד לביטוח לאומי , ניתן ביום 2.3.14).

7. המשיב מסכים להחזיר את עניינו של המערער לועדת הרשות על מנת שתתייחס לאחוזי הנכות הרפואיים של המערער, תוך מתן זכות טיעון בכתב.
המערער עומד על זכות טיעון בעל פה.

8. הגשמתה של זכות הטיעון אינה חייבת להיות בעל פה ומתכונתה שונה מענין לענין.
המבחן הוא בעיקרו של דבר מבחן של הזדמנות הוגנת ומלאה להשמיע את הטענות בפני הרשות אשר מפעילה את סמכותה.

9. מבלי לקבוע מסמרות בדבר האופן שבו מוגשמת זכות הטיעון בפני ועדת הרשות בדרך כלל, הרי שבמקרה זה הגעתי למסקנה כי יש לאפשר למערער זכות טיעון בכתב ובעל פה ויש לאפשר לו להופיע בפני ועדת הרשות ביחד עם בא כוחו ולטעון את טענותיו.
למסקנה זו הגעתי לאור העובדה כי עניינו של המערער מוחזר זו הפעם השלישית לאותה ועדת רשות, כאשר בפעמים הקודמות בה ם הענין היה בפניה לא ניתנה למערער זכות טיעון.
כבר נפסק כי אין במתן הזכות להשיג על החלטת הועדה כדי לקיים את זכות הטיעון.
משהמערער עומד על זכות טיעון בעל פה, יש לאפשר לו בנסיבות הענין לממשה.

10. לא מצאתי מקום להגביל את קבלת החלטת ועדת הרשות ויש להניח כי היא תתכנס במהרה ותיתן את החלטתה לאחר שהמערער ובא כוחו יוזמנו לטעון בפניה.

11. משהערעור התקבל, התיק יסגר.
ככל שלמערער תהיינה טענות כלפי ועדת הרשות, עומדת לו הזכות להגיש ערעור חדש כנגד ההחלטה החדשה.

12. משהערעור התקבל בהסכמה חלקית , ישלם המשיב למערער הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום שיומצא פסק הדין.

ניתן היום, ג' אב תשע"ו, (07 אוגוסט 2016), בהעדר הצדדים.