הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 48679-06-16

15 פברואר 2018
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
התובע:
דן אילן
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
1. מתמנה בזאת ד"ר יפה דוד מבי"ח ל וולפסון בחולון ל שמש כמומחה רפואי בתביעתו של מר דן אילן (להלן: "התובע") להכיר בפגיעה בידיים ובמרפקים כפגיעה בעבודה.

2. מצ"ב תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מאוחדת.

3. פרטי המחלה וממצאיה מפורטים במסמכים הרפואיים (להלן: "המחלה").

4. אלה העובדות:
א. התובע יליד 1947. עבד בתעשיית החשמל עשרות שנים מ- 1982.
ב. התובע מרים משאות כבדים בעבודתו. עובד עם כלים רוטטים, עובד בחפירה חציבה וקידוח. משתמש בכלי חציבה כגון קונגו , פטישים, מקדחות, מברגות לצורך עבודות אחזקה, חפירת תעלות והכנת עמודי חשמל וכיו"ב.
ג. מחלת ה- CTS הוכרה לתובע כפגיעה בעבודה מ- 12.10.12.
ד. לתובע הוכרה פגיעות בעבודה ביד ימין בעקבות אירועים מ- 1.11.2012,
25.3.1988 כשבאירוע משנת 1988 נקבעו לתובע 10 אחוזי נכות ביד ימין.

5. המומחה מתבקש להשיב לשאלות הבאות:
א. מהי מחלתו של התובע בידיים ובמרפקים ?
ב. האם לאור החומר הרפואי והחלטת העובדות, התקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו?
ג. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ה. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

6. המומחה מתבקש למסור תשובותיו תוך 30 יום מהיום.
אם מי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.

7. על המומחה ליתן חוות דעת ערוכה כדין, בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו, ולהצהיר כי ידוע לו שחוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין.

8. התיק לעיוני ביום 29.3.18.
ניתנה היום, ל' שבט תשע"ח, (15 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.