הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 47860-07-16

01 יולי 2019
לפני: כב' השופט אורן שגב

התובע:
חנניה קובי יעקב (ת.ז XXXXX030)

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה
בפניי בקשה להצגת שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין, פרופ' ויויאן דרורי , מומחית לנאורולוגיה, וזאת בהמשך לחוות דעתה מיום 19.5.2019.
כידוע, שאלות ההבהרה נועדו להחליף חקירה נגדית של המומחה, ועל כן לרוב יינתן אישור להעבירן למומחה. ראו לעניין זה בר"ע (ארצי) 19575-03-11 דוד בן חמו נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 02.06.2011)), ובלשון בית הדין הארצי- "בהתחשב במשקל הרב אשר ניתן בפסיקתו של בית דין זה לחוות הדעת הרפואית של המומחה הרפואי האובייקטיבי, וכן בהתחשב בכך ששאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה – דרך המלך אשר נקבעה בפסיקה הינה הפניית שאלות הבהרה בהתאם לבקשת הצד.
עם זאת, הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת על ידי בית הדין, ולאחר בחינה – בין היתר – של השאלות הבאות: האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ומכוונות להבהיר את חוות הדעת או להשלימה ..; האם יש בהן כדי לתרום לבירור השאלה ...; האם הן שאלות "בתחום הרפואה", להבדיל משאלות עובדתיות או שאלות שאין זה מתפקידו של המומחה להשיב עליהן ...; האם השאלות ענייניות או שמא "באות לבחון את מומחיותו של הרופא" בדרך של התפלמסות גרידא; האם הן מבוססות על העובדות כפי שנקבעו על ידי בית הדין; והאם אין בשאלות משום הכבדה מיותרת על המומחה ועל ההליך השיפוטי. עוד נקבע, כי "אין זה רלבנטי אם השאלות "הן טובות ונחוצות" בעיני מי שמוסמך להתיר את הצגתן" (עניין יצחק), ולכן "יש לאפשר לשאול אותו שאלות הבהרה ללא הקפדת יתר על הרלבנטיות הישירה של אותן שאלות".

אשר לענייננו
תחילה יצויין, זאת מבלי להתייחס לגופם של דברים, כי מקום רישת הבקשה הוא בסיכומים.
ולגופו של עניין; אין מקום להציג למומחית את שאלה 1 שכן מדובר בשאלה תאורטית. יחד עם זאת, בניגוד לדברי הנתבע ד"ר דרורי אכן ציינה בעמ' השני לחוות דעתה כי לדידה מדובר ב" תאונה עם חבלת ראש קלה". על כן, יש להפנות למומחה את השאלה בנוסח הבא – "על בסיס אילו נתונים הגעת למסקנה כי מדובר בפגיעת ראש קלה? כמו כן, הינך מתבקשת לעיין במסמכים הבאים: סיכום ייעוץ נוירולוגי מיום 11.5.2015 וכן חוות דעתו של הפסיכיאטר ד"ר גולדברג מיום 6.6.2016. האם לאחר עיון במסמכים הנ"ל הינך עדיין סבורה כי מדובר בפגיעת ראש קלה?
אין מקום להפנות את שאלה 2 שכן היא מרחיבה את העובדות בהחלטת מינוי המומחית.
אין מקום להפנות למומחית את שאלה 3 כלשונה, שכן היא מרחיבה את התשתית העובדתית שעמדה בפני המומחית. יש להפנות את השאלה בנוסח הבא: "הינך מופנית בשנית למסמכים שפורטו בסעיף לעיל. האם לאור האמור בהם, משתנה חוות דעתך ביחס למבחן TOVA ? כמו כן, האם מתיקו הרפואי של התובע עלה כי הלין בעבר על בעיות קשב וריכוז? ככל שהתשובה שלילית, האם לא ניתן להסיק מכך כי הבעיות החלו לאחר התאונה?
הודעה למומחית תינתן בנפרד.
ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ט, (01 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.