הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 42081-07-18

לפני:

כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ
נציג ציבור (עובדים) מר דניאל רביץ
נציג ציבור (מעסיקים) מר אבי אילון

התובע
ארנסטו בונדרבסקי
ע"י ב"כ עו"ד עופר בר לב מטעם הלשכה ל סיוע משפטי
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד יעל יעקובי

פסק דין

ביום 22.8.17 הודיע הנתבע לתובע כי הוועדה המייעצת דנה בישיבתה מיום 10.8.17 בבקשת התובע לבחון מחדש את החלטת פקיד התביעות בנוגע לזכאותו לקצבת סיעוד . הוועדה דחתה את הבקשה כי התובע אינו תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום יום ואינו זקוק להשגחה.
כנגד החלטה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. התובע יליד 17.2.1939, רופא במקצועו, בעל תעודת עיוור. התובע סובל מכאבים חזקים בגב התחתון, חוסר שיווי משקל, חולשה ביד וברגל ימין, מתקשה לעמוד וללכת, סובל מבעיות קרדיולוגיות, עבר ניתוח מעקפים, סובל מהפרעות בקצב הלב, פרפור בפרוזדורים, סובל מליקוי שמיעה, מנוירופתיות והמיפרזיס ימני, אסטמה ויתר לחץ דם.

3. להלן עיקר טענות ב"כ התובע

התובע זקוק לליווי צמוד של אדם לצורך הליכה, נופל לעיתים קרובות בשל חוסר שיווי משקל ובשל עיוורנו, זקוק לעזרה בהלבשה, אינו יכול לכפתר כפתורים לבד, אינו יכול להתכופף, מתקלח בעזרת אדם אחר בשל חשש מנפילות. כמו-כן, הוא זקוק להשגחה גם בגין ההגבלות בניידות ונפילות, חוסר שיווי משקל, והוא אף קיבל מכת חשמל בביתו.

הוועדה כלל לא התייחסה לטענות התובע, למגבלותיו הרפואיות ולמסמכים הרפואיים הרלוונטיים.

התובע מוגבל בניידות בביתו משום שהוא אינו רואה.

הוועדה כלל לא התייחסה לתלונות התובע, לרבות העובדה שהוא אינו יכול לכפתר כפתורים ואינו יכול להתכופף.

הוועדה לא התייחסה כלל לתלונות התובע בתחומים של רחצה, אכילה ושתייה, והיגיינה אישית וכן למסמכים רפואיים המצביעים על הצורך בעזרה בתחומים אלה.

אין כל התייחסות למצבו הרפואי של התובע לעניין הצורך בהשגחה, לסחרחורות, אי שיווי משקל, נפילות, העובדה שהתובע אינו רואה, ולמכת חשמל שהוא קיבל.

4. להלן עיקר טענות ב"כ הנתבע

התובע היה זכאי לגמלת סיעוד באופן זמני, מיום 10.4.17 ועד ליום 31.7.1 7, בשל ניתוח שעבר. ביום 27.6.17 בוצעה הערכת תלות וביום 2.7.17 נדחתה כדין התביעה הואיל ובהתאם לבדיקת הזכאות נמצא כי מידת התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום והצורך בהשגחה נמוכים מהמידה המזכה בגמלת סיעוד. נקבע לתובע 0.5 נקודה בתחום של אכילה וכי אין צורך בהשגחה. התובע הגיש ערר על החלטה זו וכתוצאה מכך התכנסה הוועדה המייעצת.

ביום 22.8.17 נדחתה התביעה כדין הואיל והתובע אינו תלוי במידה רבה בביצוע רוב פעולות היום יום והצורך בהשגחה נמוך מהמידה המזכה בגמלת סיעוד.

פרוטוקול הוועדה המייעצת משקף נאמנה את בדיקת התובע. הוועדה שמעה את תלונותיו והתייחסה לכל פרמטר בנפרד.

ביום 22.5.18 הגיש התובע תביעה חדשה לסיעוד אך הואיל ולא ניתן היה לתאם עם התובע מועד להערכת תלות חדשה טרם ניתנה החלטה בתביעתו.

5. ההחלטה נשוא התביעה

הוועדה המייעצת שמעה את תלונות התובע וכתבה אותן בפרוטוקול. התובע חתם על הפרוטוקול .
הוועדה בחנה בעצמה את תחומי התפקיד של התובע בפעולות יום יומיות ופירטה כך:
"א. ניידות בתוך הבית: נכנס לחדר הוועדה בתמיכת הליכון, קם וישב מהכיסא באופן עצמאי" - 0 נקודות (עצמאי בניידות בתוך ביתו/ בעזרת מכשיר או נופל וקם בכוחות עצמו. לא דווח על נפילות, פוחד מנפילות, מתחכך בקירות.
ב. הלבשה: דיווח שמבצע הלבשת פלג גוף עליון, בישיבה מלביש מכנס. זקוק לסיוע בכפתור כפתורים. נבדק בחדר הוועדה תנועות ידיים חופשיות – 0 נקודות.
ג. רחצה: דיווח כי מבצע רחצה באופן עצמאי וזקוק להשגחה ומחשש לנפילה. הועדה מקבלת זאת – 0.5 נקודות.
ד. אכילה ושתיה: אוכל ושותה באופן עצמאי. זקוק לסיוע בחימום והגשה עקב בעיית ראיה ורעד בידיים – 0.5 נקודות.
ה. הפרשות: שולט על הסוגרים. עצמאי בשלושת הפעולות ניידות, רחצה והיגיינה אישית – 0 נקודות.
ו. השגחה: שמור קוגניטיבית. התמצא בזמן ובמקום. דיווח בחדר הוועדה על אירוע של התחשמלות, מדובר באירוע לא עקב ירידה קוגניטיבית אלא בעיית ראיה – 0 נקודות ".

בסעיף 10 לפרוטוקול הועדה, פרק "דיון ונימוקים", ציינ ה הוועדה את מסקנתה: " הוועדה דוחה את הערר. זקוק לסיוע מועט בפעולות היום יום".

6. דיון ומסקנות

לפי סעיף 224(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 ( להלן - חוק הביטוח הלאומי):
"מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום יום, או הזקוק להשגחה, זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה לקצבת יחיד מלאה".נ

 בדב"ע מט/120-05 המוסד לביטוח לאומי - טישלר, פד"ע כ"א 22, 24, נאמר:
"אין ספק כי המשיבה תלויה בעזרת הזולת, אך בכך לא די. על מנת להיות זכאי לגמלה יש צורך בתלות ' במידה רבה' בעזרת הזולת לביצוע ' רוב פעולות היומיום' ".ב

פעולות יום יום הוגדרו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי כדלקמן:
 "לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית".ו
 
המונח " השגחה" הוגדר כהשגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.נ
 
אשר להכנת אוכל ופעולת אכילה נפסק על ידי בית הדין הארצי לעבודה כי ישנם מקרים שבהם הגבלת הכנת האוכל תיחשב כהגבלה בפעולות היום יום של אכילה. הכלל הוא כי פעולות בישול במטבח אינן קשורות בגדר " אכילה". אולם, עוד נקבע, כי למרות הקשיים של הקשיש בהכנת מזון, תיבדק זכאותו בהתאם למצבו האישי וכן בהתחשב בשאלה אם הוא מתגורר עם אדם או בן משפחה המסוגל לעזור לו בהכנת האוכל ויש לבדוק את מצבו של הקשיש תוך התחשבות בסביבתו, בביתו ובחוג משפחתו ( דב"ע מג/120-0 המוסד לביטוח לאומי - יואל, פד"ע טו' עמ' 340, 346; דב"ע נז/258-0 המוסד לביטוח לאומי - בראש, פד"ע לג', 335 ; עב"ל 50358/97 עיזבון המנוחה חנה ליבוביץ ז"ל - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לו 515). ב
 
הזכאות והתנאים הנדרשים בחוק הביטוח הלאומי לקבלת קצבת סיעוד הם תנאים מחמירים ונוקשים. הזכאות לקצבה נקבעת על פי אמות המידה שנקבעו בחוק ואין בית הדין רשאי לחרוג מהן ( ראו: דב"ע נז/ 229-05 ברטה יוליה - המוסד לביטוח לאומי ; דב"ע נה/305-05 המוסד לביטוח לאומי - אהרון).נ

הוועדה המייעצת בחנה את תפקודו של התובע בפעולות היום יומיות ולא עולה מפרוטוקול הוועדה כי קיים פגם מהותי אשר מצדיק את התערבותו של בית הדין. על אף מגבלותיו הקשות של התובע שללא ספק אין לזלזל בהן, התובע לא מגיע לרמת התלות בזולת הנדרשת כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד.
לכן, עם כל הצער, דין התביעה להידחות.

7. נוכח האמור, אנו דוחים את תביעת התובע.

כמקובל בתחום של ביטחון סוציאלי, אין צו להוצאות.

8. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, י' סיוון תשע"ט, (13 יוני 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים
מר דניאל רביץ

עידית איצקוביץ, שופטת בכירה
אב"ד

נציג מעסיקים
אבי אילון