הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 29549-10-17

לפני:

כב' השופטת הבכירה עידית איצקוביץ
נציגת ציבור (עובדים) גב' הלן הרמור
נציגת ציבור ( מעסיקים) גב' עליזה מעין

התובע
דב קוטר
ע"י ב"כ עו"ד אלינור לוי מאיר
מטעם הלשכה לסיוע משפטי
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד יעל יעקובי

פסק דין

1. התובע הגיש שתי תביעות כנגד הנתבע. בתביעה הראשונה (ב"ל 30716-05-16) הוא השיג על ההחלטה של הנתבע שלפיה קיים לתובע חוב בגין קבלת קצבת נכות ביתר בסך 9,598 ₪. התביעה השנייה (ב"ל 29549-10-17) התייחסת להחלטה של הוועדה לביטול חובות שהחליטה שלא לבטל או להפחית את החוב של התובע.

2. התובע הוכר כזכאי לקצבת נכות כללית. נקבעה לו נכות נפשית בשיעור 50% ואי כושר לעבודה בשיעור 75%, והוא מקבל קצבה בסך של 2,594 ₪. התובע עבד כעובד שכיר על אף נכותו ולגרסתו, מעולם לא הסתיר את הכנסותיו ודיווח לרשויות כדין. התובע הכחיש בתביעתו את החוב, וטען כי הכנסותיו לא עולות על הנדרש על פי חוק ו לא שולל ות את זכאותו. מעבר לכך, הנתבע מעולם לא הציג את נתוני החישוב המפורטים שלפיהם הוא הגיע למסקנה שלתובע חוב בגין קבלת גמלה ביתר.

3. הנתבע טען בהגנתו כי החוב נוצר כדין בשל העובדה שהתובע לא עדכן את הנתבע ביחס להכנסותיו. הקיזוז מהגמלה מתבצע לפי סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) ובהתחשב בהכנסות התובע.

4. במסגרת התביעה בתיק ב"ל 29549-10-17, תקף התובע את ההחלטה של הוועדה לביטול חובות מיום 20.4.17, שלפיה היא לא ביטלה או הפחיתה את החוב בגין קבלת קצבת נכות ביתר.
בפנייתו של התובע לוועדה לביטול חובות הוא פירט את מצבו הרפואי הקשה, את מצבו הכלכלי והיותו בהליך של פשיטת רגל. כמו-כן ציין התובע את תום לבו ועצם העובדה שמעולם לא הסתיר הכנסותיו. הוועדה לא התייחסה לטענותיו ושלחה אליו החלטה לקונית.

5. הנתבע טען בכתב ההגנה כי הוועדה לביטול חובות דנה בבקשת התובע ביום 21.8.16 ושבה ודנה בבקשתו ביום 22.8.17. היא שקלה את השיקולים הנדרשים, כאשר התובע הפר את חובתו לדווח על הכנסותיו, וקיבל גמלאות שלהן הוא לא היה זכאי.

6. שני התיקים אוחדו בהחלטה של כב' סגנית הנשיאה השופטת אריאלה גילצר כץ מיום 13.11.18.
בתיק ניתנה החלטה לעיכוב הליכים עקב הליכי פשיטת רגל של התובע. החלטה זו בוטלה ביום 26.9.18, לאחר שבית המשפט המחוזי התיר את ניהול ההליך.

7. בדיון אשר התקיים ביום 24.12.18 הסכימו ב"כ הצדדים להגיש סיכומים בתיק הנוכחי, ולהמתין עם התיק ב"ל 30716-05-16 עד להכרעה בתיק זה.
הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה.

8. להלן עיקר טענות ב"כ התובע בסיכומים

התובע מעולם לא הסתיר את הכנסותיו ודיווח עליהן לרשויות, לרבות לנתבע , כדין.

בפנייתו של התובע לוועדה הוא פירט את מצבו הרפואי הקשה, את מצבו הכלכלי והיותו בהליך של פשיטת רגל.

על הוועדה היה להפעיל שיקול דעת על סמך העובדות על פי אמות מידה של הגינות, סבירות ומידתיות, שלא התקיימו במקרה זה.

שיקול הדעת של הוועדה נסוב תחת שני מבחנים עיקריים : האחד - האם יש אשמה בהתנהגות המבוטח והשני - מצבו הכלכלי ויכולתו להשיב את החוב. הוועדה לא הפעילה את השיקולים האלה כראוי.

הוועדה מודה שהתובע לא נדרש לעדכן את הכנסותיו. על אף זאת, היא החליטה שאין להפחית או לבטל את החוב.

מצבו הכלכלי והבריאותי של התובע כלל לא נשקל על ידי הוועדה. זאת, אף על פי שהוועדה עצמה מציינת כי התובע שייך לקבוצה החלשה כלכלית.

התובע סובל מנכות נפשית בשיעור של 50%, סובל מסכיזופרניה, הפרעה חרדתית, פרנויה ודיכאון. מצבו הרפואי של התובע לא הובא בחשבון על ידי הוועדה.

9. להלן עיקר טענות ב"כ הנתבע בסיכומיה

הסמכות ושיקול הדעת נתונים לנתבע להחליט על ביטול חובות לפי סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי. בהתאם לאותה סמכות ושיקול הדעת נקבעו הנחיות שאף עוגנו בתדריך בדבר גביית חובות שלפיהן פעלה הוועדה.

חוב שנוצר שלא בטעות או במחדל של הנתבע יש לגבותו, למעט בנסיבות מיוחדות כלכליות, סוציאליות או רפואיות. לאחר שקילת מכלול הנתונים, בהתאם לפרמטרים שנקבעו בתדריך חובות, החוב לא עומד בקריטריונים לביטול.

הוועדה ציינה את סך ההכנסות של התא המשפחתי של התובע וקבעה כי הוא משויך לקבוצה חלשה, אך יחד עם זאת, קבעה שאין מקום לוותר על החוב.

התובע לא צירף כל מסמך המעיד על מצבו הרפואי או מניעה קיימת לתשלום החוב. נהפוך הוא, התובע עבד והשתכר בחודשים הרלוונטיים להיווצרות החוב, מכאן שמצבו הרפואי לא מנע ממנו ביצוע עבודה.

בית הדין אינו מתערב בשיקול דעת של רשות מנהלית, אלא אם כן היא אינה סבירה או מידתית. החלטת הוועדה לביטול חובות ניתנה באופן מנומק, תוך הפעלת שיקול דעת סביר ובהתאם לכללים החלים על הרשות המנהלית . לכן, אין הצדקה להתערבות של בית הדין.

10. דיון ומסקנות

נוכח הסכמת ב"כ הצדדים לדון קודם בתביעה המתייחסת לוועדה לביטול חוב, אנו יוצאים מנקודת הנחה כי אכן קיים חוב של התובע בשל קבלת קצבת נכות ביתר, בשל הכנסות שלא דווחו.

בהתאם למסמכים שהוגשו מטעם הנתבע, המליץ מנהל תחום לדחות את הבקשה, כאשר מדובר בחוב כתוצאה מעדכון ההכנסות (שלא דווחו). בהמלצה של מנהל תחום צוין כי התובע שייך לקבוצה חלשה כלכלית. גם מנהל הסניף המליץ לדחות את הבקשה, על בסיס אותם נימוקים של מנהל תחום.

החלטת הוועדה מיום 14.8.16 הייתה כדלקמן:
"החובות נוצרו כדין ובהתאם לכללים ודינם לגבייה. הוועדה בחנה את מצבו הכלכלי ולא מצאה נסיבות חריגות מיוחדות המצדיקות ביטול חוב או חלקו. על פי המסמכים המצ"ב נראה כי החובות שצבר בהוצל"פ מועמדים להפטר. הוועדה ממליצה לפרוס את החוב בהסדר תשלומים נוח" .

הוועדה דנה שוב ביום 22.8.17 וסברה כי לא חלו שינויים בעובדות מאז החלטתה הקודמת ולפיכך אין הצדקה לביטול החוב. ההחלטה הייתה: "דין החוב לגבי יה".

הוועדה בחנה את הנסיבות להיווצרות החוב של התובע וסברה כי מדובר באשמה "מופחתת" מאחר שלא נדרש לדווח על הכנסותיו מהעבודה.
אין אנו רואים כל התייחסות בהמלצות לוועדה או בהחלטתה לגבי מצבו הכלכלי והרפואי של התובע.
נרשם כי ההכנסות של התא המשפחתי של התובע הן 2,594 ₪ לחודש. התובע היה שרוי בחובות, אשר הגיעו למצב של הליכי פשיטת רגל. כמו-כן, התובע בעל נכות רפואית בתחום הנפשי של 50% ואי כושר להשתכר בשיעור 75%.

תמוהה טענת ב"כ הנתבע כי התובע לא המציא מסמכים רפואיים המצביעים על מחלותיו, כאשר הנתבע הכיר בו כנכה ומשלם לו קצבת נכות, לפי הקביעה של הוועדה על פי חוק הביטוח הלאומי.

אין אנו רואים בהחלטת הוועדה כל התייחסות שהיא למצוקה הכלכלית של התובע, עת התא המשפחתי שלו מתקיים מהכנסה של 2,594 ₪. כמו-כן, אין התייחסות למגבלות הרפואיות שלו, אשר הצדיקו קביעת נכות יציבה בשיעור גבוה (50%) וקביעת אי כושר להשתכר בשיעור של 75%.

לאור כל אלה, אנו סבורים כי החלטת הוועדה לביטול חובות לוקה בחוסר סבירות.

11. לסיכום

נוכח האמור לעיל, אנו מורים על החזרת הבקשה לביטול חובות לוועדה, על מנת שתשקול באופן מפורט ומנומק את הנסיבות הכלכליות והרפואיות של התובע ולאחר מכן תחליט אם יש הצדקה להפחית או לבטל את החוב.

מאחר שהתובע מיוצג על ידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, אין צו להוצאות.

12. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום, ה' תמוז תשע"ט, (08 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

הגב' הלן הרמור
נציגת ציבור עובדים

עידית איצקוביץ, שופטת בכירה
אב"ד

גב' עליזה מעין
נציגת ציבור מעסיקים