הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 2661-01-16

17 יוני 2018
לפני:
כב' השופטת כרמית פלד
התובע:
עזרא עבדון
ע"י ב"כ: עו"ד אורייה פריינטה
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אירית רייכנברג

החלטה
התובע עתר להכיר במחלת הראות ממנה הוא סובל כפגיעה בעבודה.
פרופ' מרדכי קרמר מונה כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין (להלן – המומחה) ומסר חוות דעתו לבית הדין (להלן – חוות הדעת).
בחוות הדעת קבע המומחה כי התובע חולה במחלת ראות חסימתית כרונית וכי "העישון הכבד של 50-60 שנות קופסא מסביר באופן חד משמעי את הסיבה למחלתו". עוד קבע המומחה כי "התמונה אינה מתאימה לנזקי אסבסט (לא נותן COPD) ואלו החשיפה לריתוך הינה שולית ביחס לעישון הכבד. להערכתי לא ניתן לייחס לחשיפה נזק מיקרוטראומטי ואין כן מחלת מקצוע".
בפניי בקשה מטעם התובע להפניית שאלות הבהרה למומחה (להלן – הבקשה ). הנתבע מתנגד לבקשה. לאחר עיון בבקשה ובתגובה להלן החלטתי.
"ככלל, על פי המדיניות הנוהגת בבתי הדין לעבודה, "ידו של בית הדין לא תהא קפוצה בעת שהוא בוחן את הבקשה להצגת שאלות הבהרה שכן אלה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה הרפואי" ( בר"ע (ארצי) 7210-02-16 צוק נגד המוסד לביטוח לאומי (18/4/16) המצטט מ בר"ע (ארצי) 29316-03-13 חיים עובדיה נגד המוסד לביטוח לאומי (23/3/15)).
בשים לב לתכליתן של שאלות ההבהרה, המשמשות תחליף לחקירת המומחה ומשמשות כלי לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת, הרי שדרך המלך הינה לאפשר הצגת שאלות הבהרה למומחה. זאת ככל שהן רלבנטיות, מכוונות להבהרת חוות הדעת או השלמתה, עשויות לתרום לבירור השאלה שבמחלוקת ועניינן "בתחום הרפואה" קרי כאלה שתפקידו של המומחה להשיב עליהן, ולהבדיל משאלות מתפלמסות גרידא, שיש בהן משום הכבדה מיותרת על ההליך (ר' בר"ע (ארצי) 19575-03-11 בן חמו נגד המוסד לביטוח לאומי (2/6/11) והאזכורים בו).
שאלות 1-3 : האופן בו נוסחו השאלות מהווה חזרה על השאלות אשר כבר הופנו למומחה בהחלטת המינוי. יחד עם זאת, בשל תמציתיות חוות הדעת, אני סבורה שיש להפנות אל המומחה את השאלות הבאות:
האם לפי חוות דעתך מחלתו של התובע היא אך ורק תוצאה של העישון, או שמא גם שאיפה חוזרת של החומרים המפורטים בהחלטת המינוי, בתדירות ובמשך הזמן כמפורט בהחלטת המינוי, עשויה ל תרום – ולו באופן חלקי – למחלת התובע.
ככל שניתן לייחס השפעה מסויימת לתנאי העבודה על מחלתו של התובע – מה שיעור אותה השפעה (באחוזים) שניתן לייחס לתנאי העבודה?
האם בחוות דעתך נתת משקל להיקף ולמשך זמן החשיפה לחומרים אליהם נחשף התובע במסגרת עבודתו. אנא התייחס בתשובתך לעובדה שהתובע נחשף לחומרים המפורטים בהחלטת המינוי במשך 40 שנים.
שאלות 4-5 לבקשה. מדובר בשאלות רלבנטיות אשר יכולות לסייע להארת חוות הדעת ולכן מצאתי להתיר אותן, בנוסח שלהלן:
התובע הציג בפני בית הדין את המקורות הבאים, אשר לטענתו מלמדים על קשר בין מחלתו לבין מאפייני עבודתו של התובע והחומרים אליהם הוא נחשף במסגרת עבודתו. להלן המקורות:
Eur Respir j. 1990 Feb: 3 (2): 202-19, Metal toxicity and the respiratory tract.
Nemery B. Division of pneumology, K.ULeuven, Belgiu

J O ccup Environ MED, 2005 jul, 47(7); 728-39
Respiratory health effects related to cccupational spray painting and welding.
Hammond SK, Gold E Baker R, Quinlan P, Smith W, Pandya R, Balmes J.
Northern California Center for Occupational and Environmental Heath Berdeley, 94720-7360, USA

Scand J work Environ Health, 2002.oct; 26 (5) 382-9
Tmpact of occupation on respiratory diseas
Nathell L. Mmalmberg P, Lunddb, Ck B, Nygrn A.

AM J ind Med, 2004 Aug, 46(2); 104-11
Spry-Painting and chronic airways obstruction
Glindmeyer HW, Lefants JJ, Rando RJ, Freyder L, Hnizdo E, jones RN.

Environ Healt, 2002 AUG: 108 suppl 4:685-96
Inorganic dust pneumonias: the metal-related parenchymal disorders
Kelleher, Pacheco K, Newman LS
DIVIOION FO Environmental Occupational Health Sciences, Department of Medicine, National jewish Medical and Research C enter, Denver, Colorado 80206, USA.

Saudi Med J. 2003 nOV24;(11);1176-82.
Healt Hazards of welding fumes
Meo SA,AL-Khlaiei T./
Source
Department of physiology, college of Medicine, King Khalid University Hospital, Riyadh, Kingdom LF SaUDI Arabia. Sultanmeo@hotmail.com/

J Toxical Environ Health A. 2004 feb 13;67; 233-49.
Pulmonary reponses to welding fumes; role of metal constituents.
Antonini JM, Taylor Md, zimmer AT, Robers JR.
Source.
האם לאחר עיון במקורות שפורטו על ידי התובע יש בכך כדי לשנות מחוות דעתך? אנא נמק תשובתך ככל שניתן.
שאלה 7 – מדובר בעובדה שאינה במחלוקת ומשכך אין מקום להתיר את השאלה.
שאלה 8 – נוכח הגישה המרחיבה הנוגעת להפניית שאלות למומחה ומכן שהתשובה לשאלה עשויה לסייע להאיר את המחלוקת מצאתי מקום להתיר את השאלה. יחד עם זאת, בעובדות המוסכמות צויין במפורש כי התובע עשה שימוש במסיכת ריתוך וכפפות. משכך אין להעביר למומחה שאלות על יסוד ההנחה שהתובע עבד ללא אמצעי הגנה.
שאלה 9 – מדובר בקביעה עובדתית שאין בסמכותו של המומחה לקבוע.
שאלה 10 – נוכח הגישה המרחיבה הנוגעת להפניית שאלות למומחה ומאחר ולתשו בת המומחה עשויה להיות השלכה על המסקנות בנוגע לסוגיה שבמחלוקת אתיר את השאלה.
החלטה המפנה את השאלות למומחה תינתן בנפרד.
בשולי הדברים אציין כי מפאת תקלת מזכירות הועברה הבקשה לעיוני רק בסמוך למתן החלטה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 25.7.18.

ניתנה היום, ד' תמוז תשע"ח, (17 יוני 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.