הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 24483-08-18

לפני כב' השופטת שרה מאירי

המערערת
אסתר חכמון
בעצמה
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד א. ברעם

פסק דין

1. הערעור שבפניי הוגש כנגד החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים מ - 22.6.18 שקבעה למערערת 0% החל מ- 15.10.16, בגין פ"ע מ -17.7.16 ("הוועדה").
טוענת המערערת כי מהפגיעה סובלת היא מכאבים וכל הטיפולים שבוצעו עד עתה לא עזרו ואף הפסיקה עבודתה, משאינה יכולה להרים דברים כבדים .
בצילום שעשתה נמצא בלט.
הערעור הוגש משהוועדה לא קבעה לה נכות זמנית, ל-3 החודשים שאחרי הפגיעה בתקופה בה לא יכלה לעבוד עקב הכאבים .
הטעות המשפטית היא בכך שהפנתה הרופא לבלט והוא אמר שאין לה כלום, אינה יכולה לעבוד פיזית והיא משתכרת פחות.

2. המשיב טען כי נערכה למבקשת בדיקה קלינית ומשלא נמצאו בה ממצאים המעניקים נכות, אין פגם משפטי בפעולת הוועדה וטענות המערערת מופנ ות כנגד שקול הדעת הרפואי – ואין מנוס מדחיית הערעור.

3. המערערת עמדה על ערעורה בדיון שהתקיים בפני כבוד הרשמת ר. שמר בגס ב - 27.2.19 ומשביקשה להישמע בפני שופט הועבר לשמיעה בפניי ובהתאם, נשמעו טענות הצדדים בפניי ביום 14.4.19.

4. ולהכרעתי –
הוועדה בדקה את המערערת בדיקה קלינית וציינה את הממצאים בבדיקתה. הוועדה בהרכב נוירולוג ואורטופד מציינת כי לא נמצאו ממצאים קלינים בבדיקתה ובפועל, לא נמצאה מגבלה, המצדיקה קביעת נכות.

בפועל, אין המערערת טוענת למגבלה או לזכאותה אלא ערעורה מופנה לתקופה בה לטענתה לא יכלה לעבוד עקב כאבים, במשך 3 חודשים , שאחרי התאונה.

עולה מדו"ח הוועדה כי למערערת תעודות אי כושר שאושרו בו לתקופה 18.7.16 – 27.9.16 ; 29.9.16 – 14.10.16. אין בדוח הוועדה ציון לתעודת אי כושר לתקופות כלשהן שלא אושרו.

בהתאם, לא נהיר מהי עילת הערעור.

בנסיבות אלה – ראוי הערעור להדחות, בהעדר טעות משפטית בפעולת ה וועדה, שקבעה, 0% נכות בהעדר מגבלה קלינית כלשהי, ומשכאבים אינם מקנים אחוזי נכות.

אין צו להוצאות.

למעלה מן הצורך אבהיר כי ככל שלמערערת תעודות אי כושר שלא שולמו כד "פ או כ נכות זמנית והמתייחסות לתקופה שקדמה לתביעת הנכות - תוכל להגישן מיידית - והוועדה תתכנס ותדון בהן.
כן מופנית המערערת לזכותה לבקש בדיקה מחדש אם חלילה, חל שינוי לרעה במצבה.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ט, (28 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

שרה מאירי, שופטת

נחתם באישורה הטלפוני של השופטת מאירי הנמצאת בשבתון.
נחתם עתה בנט, עם שובי משבתון חו"ל, לאחר שיצא לצדדים.