הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 21911-09-18

לפני:

כב' השופטת שרה מאירי – אב"ד
נציגת ציבור (עובדים) גב' אורלי מלי
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף רובינשטיין

התובע
יוסף גרובר
בעצמו
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אירנה פישר

פסק דין

1. בפנינו כתב תביעה שהגיש התובע כנגד "הפחתת תשלום קצבה בעבור חוב" ו"בקשה לתשלום מלא נכות ללא על חשבון אזרח ותיק" וחיוב הנתבע בהוצאות.

טוען התובע כי הנתבע מתנכל לו וגורם לו עוגמת נפש, כי הופחת לו מסכום קצבת הנכות, במקום 2,833 ₪ קיבל 2,757 ₪, כי הנתבע טוען שזה בשל חוב של 12,800 ₪, כשהתובע טוען כי במקום לקבל קצבת נכות מלאה מקבל הוא חצי מקצבת שאירים אזרח ותיק וכן מקצבת שאירים.
עוד טען כי הגיש בזמנו תביעה על הפחתת החוב ולא דנו בתיק, ואין בדעתו לוותר.

לתביעתו צירף תדפיס בנק יהב ותשובת הנתבע למחלקת פניות הציבור מ- 15.8.18.

2. הנתבע בהגנתו עתר לדחיית התביעה: במרץ 2018 שולם לכל מקבלי קצבאות אזרח ותיק סכום גבוה ממה שהיה עליהם לקבל וכך לתובע.
באוגוסט 2018 קוזז סך של 78 ₪, חלק מהסכום ששולם בשוגג במרץ. יתרת החוב בוטלה.

3. התובע הגיב בבקשה לדחיית ההגנה, ביקש כי הנתבע יחזיר לו הסכום בצרוף ריבית והצמדה, כי אין לכסות על פשעיו והתעלמות מהעניין ומבקש לקבל קצבת נכות ולא אזרח ותיק כי לא חתם אתם על העניין, אין חוק כזה לקזז בין אזרח ותיק לנכות, נעשה לו עוול, ובזמנו הגיש תיק כזה ולא קיבל תשובה.

4. ביום 10.3.19 התקיים בפני האב"ד דיון מוקדם.
התובע טען כי הוא חי חיי מרירות, כי הורידו לו מהשכר, כי ביהמ"ש במקום שינסה לעזור לו, דחה אותו; להצעת בית הדין לפנות לסיוע משפטי, לצערו לא קיבלו אותו, אמרו שלא יכול בגלל השכר, מאז, 19 שנה אין לו אמון.
כשנתבקש להבהיר על מה התביעה, השיב כי הגיש בזמנו, כי עד כמה שהוא זוכר, הוא רוצה לקבל קצבת נכות ולא אזרח ותיק, וקצבת שאירים שקיזזו לו.

יש חוק כזה, הנתבע לא זימן אותו, לא שאל אותו, לקח לו האזרח הותיק.
בזמנו הגיש תביעה שרוצה קצבת נכות כללית. הוא כל הזמן רץ, זכותו לקבל הסכום הגבוה וגם החזר כספים שלקחו ממנו וגם "של אמא אני רוצה, מגיע לי חוב 19 שנה".

הנתבע טען כי ב- 9.18 הגיש התובע 5 תביעות לבית הדין תוך שצירף החלטת הנתבע מ- 19.8.18.
בהליך זה הוא מלין על קיזוז 76 ₪, סכום ששולם בטעות במרץ וקוזז מגמלת אוגוסט, טעות שארעה לכל מקבלי קצבאות אזרח ותיק. כל טענותיו האחרות דינן להידחות בשל התיישנות וכפל תביעות (11463-09-18 בו התקיים דיון ב- 4.3.19; 11430-09-18 בו קבוע די ון ל- 3.4.19).

התובע השיב כי הנתבעים טוענים שמגיש הרבה תביעות, אבל התביעה הראשונה הגיש בגלל שקיזזו ממנו כפל, לקחו, גנבו, עשו חור במכה אחת, הורידו משאירים שקיבל שנים, 19 שנה הוא אלמן.
לגבי הטענה שהגיש הרבה תביעות – קבלת קצבת שאירים 900 ₪ כל חודש, זה דבר אחד וקבלת נכות כללית והחזר 27% ולא לטרטר אותו היה סוגר את התיקים.
הנתבע מאלץ אותו להגיש התביעות. כל תיק הוא דואג מה שיהיה נכון.

5. ולהכרעתנו –

א. משעסקינן בטיעוני הצדדים ומשאין הצדדים חולקים על העובדות – מצאנו ליתן הכרעתנו במותב מלא.

ב. יצוין כי ממכתב הנתבע למחלקת פניות הציבור מכתב מ- 18.8.18, עולה כי התובע מקבל קצבת אזרח ותיק מ- 1.12.13, כשבתכוף שולמה לו קצבת נכות כללית.

עפ"י סעיף 195 ועם הגיעו של התובע לגיל פרישה, שולמה לו קצבת אזרח ותיק והשלמה לנכות כללית בסך 633 ₪ (בנכוי מס בריאות מינימום, בסך 103 ₪) וסה"כ 2,833 ₪, שאחרת קצבת אזרח ותיק שלו היתה 2,303 ₪ בנכוי 197 ₪ ביטוח בריאות, והיה זכאי (רק) סה"כ ל- 2,106 ₪ (נכון למועד התשובה).

כך שולמה לו מחצית קצבת שאירים, בנוסף לקצבת אזרח ותיק, החל מ- 1.2.13.

בבדיקת הכנסותיו מפנסיית שאירים, פנסיה מקרן מקפת וקצבת אזרח ותיק, נמצא שאינו זכאי לקצבת שאירים החל מ- 1.14 ואילך. לפיכך, שולם לו מענק פקיעת קצבת שאירים בגובה 36 קצבאות שאירים מלאות (65,952 ₪), בנכוי חוב השאירים (בסך 46,601 ₪ , שנוצר עקב עדכ ון ההכנסות ושלילת הזכאות לקצבת שאירים לתקופה 1.14 ועד 1.18). לפיכך, זוכה חשבונו בהפרש בסך 19,951 ₪. החוב לא נוכה מהקצבה השוטפת, ובקשתו הועברה לבחינת ביטול חוב. וועדה לביטול חוב החל יטה על מחיקת 27% מהחוב (בוטל סך 12,260 ₪), סכום שהועבר לחשבונו ב- 10.8.18.

ג. יצוין עוד כי בהליך 11463-09-18 נשמע דיון מוקדם בפני כב' השופטת ע. איצקוביץ ב- 4.3.19 ועניינו ועדה לביטול חובות שביטלה 27% מהחוב (ב- 9.4.19 נמחקה התביעה) , ובהליך 11430-09-18 נשמע דיון מוקדם בפני כב' השופטת ח. טרכטינגוט ב- 3.4.19 והתביעה נמחקה ב- 13.4.19 (תביעה כנגד החלטת הוועדה לביטול חובות מ- 26.7.18).
עולה איפוא כי עסקינן אכן בכפל תביעות , שעילתן זהה .

ד. מובהר כי ככל שעסקינן בטענות ביחס לזכאויות קודמות, או חובות קודמים – הרי כל טענה ביחס לפעולת הנתבע שקודמת בשנה למועד הגשת התביעה – התיישנה, מה גם שהתובע, המרבה לפקוד את בית הדין ומודע לזכיותיו, לא נמנעה ממנו הזכות להגיש תביעתו, כנגד כל החלטה של הנתבע.
עוד יצויין באשר לזכאויותיו כפי שנקבעו עם הגיעו לגיל פרישה – אלה נקבעו עוד ב- 2013 וממילא, אינן נתונות עוד לבחינת בית הדין.

עוד נציין כי משבוטל רבע מהחוב ומשהחלטת הוועדה לביטול חובות אינה בפנינו בפועל, אין פגם בפעולת הנתבע בהקשר זה, ודאי משעולה כי התובע קיבל קצבת שאירים, מקום שלא היה זכאי לה, בשל הכנסותיו.

עוד ראוי לציין כי משקצבת אזרח ותיק שולמה בתוספת בגין קצבת הנכות, בסכום הגבוה מקצבת אזרח ותיק שהיה זכאי לה, לכשעצמה – נכון פעל הנתבע בפעולותיו, כאמור עוד ב- 2013 (וכאמור, טענות בנדון – התיישנו).

ה. משלא מצאנו פגם בפעולת הנתבע ומשטיפל בעניינו של התובע כדין – אין לנו אלא לדחות התביעה.

לצערנו, עקב עומס רב בהדפסות והעדר קלדנית – יוצאת הכרעתנו רק עתה.

ניתן היום, ג' אייר תשע"ט, (08 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' אורלי מלי,
נציגת ציבור עובדים

שרה מאירי, שופטת -
אב"ד

מר יוסף רובינשטיין,
נציג ציבור מעסיקים

נחתם ע"י נ.צ. ביום 8.5.19.