הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 20164-05-19

26 אוקטובר 2019

לפני:

כב' השופטת כרמית פלד

המערער
בועז כוכבי
ע"י ב"כ עו"ד ליאת רדא
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד איילת ברעם

פסק דין

הועבר להכרעתי ערעור על החלטת ועדה לעררים (נפגעי עבודה) מיום 17.3.19 (להלן – הוועדה) אשר דחתה את הערר שהגיש המערער והותירה על כנה את נכותו היציבה בשיעור 0% בהתאם לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז -1956 (להלן- התקנות) .
רקע עובדתי
המערער יליד 1952 חווה ביום 21.2.16 אירוע מוחי אשר הוכר כפגיעה בעבודה.
הוועדה מושא ערעור זה התכנסה באותו הרכב בעקבות פסק הדין מיום 4.9.18 בהליך ב"ל 49848-10-17 (להלן - פסק הדין המחזיר). פסק הדין המחזיר קבע כדלקמן:
"עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שתשקול עמדתה מחדש בשאלת הקש"ס בין ליקויו של המערער לאירוע הפגיעה המוכר ותנמק קביעתה בהתייחס לתיעוד הרפואי בתיק. הוועדה תשקול האם לקבל ייעוץ של נוירואופטימולוג ו/או לכלול בין חבריה רופא בעל התמחות זו. המערער וב"כ יוזמנו לדיון בפני הוועדה. הוועדה תנמק החלטתה."
הוועדה התכנסה ביום 8.11.18 וביקשה חוות דעת נוירואופטימולוג וכן ביקשה לקבל מסמכים רפואיים רלוונטיים לצורך העברתם למומחה האמור. אף על פי כן, טרם הופיע המערער בפני המומחה האמור התכנסה הוועדה בשנית ביום 17.3.19 וסיכמה דיוניה אשר בסופן שבה ודחתה את הערר.
על החלטתה זו של הוועדה נסוב הערעור שלפני.
טענות הצדדים בתמצית
המשיב בתשובתו הסכים כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר. בשל כך הסכים המשיב כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכב חדש אשר תקבל החלטתה לאחר שהמערער יוזמן לטעון טענותיו בפניה.
המערער סבור כי אין די בהחזרת עניינו לוועדה בהרכב חדש ויש מקום כי בית הדין יקבע שאחד מחברי הוועדה החדשה שתתכנס יהיה מומחה בתחום הנוירואופטימולוגיה או כי הוועדה תתייעץ עם מומחה בתחום צר זה , שכן מומחיות בתחום האמור נחוצה להבנת מצבו של המערער.
המשיב כאמור מסכים להשיב את עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש , אולם מסרב כי יינתנו לוועדה הנחיות נוספות או כי ייקבע הרכבה על ידי בית הדין .
דיון והכרעה
אכן יש טעם בהסכמת המשיב עוד קודם לדיון להשבת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש לאור התנהלות הוועדה בכל הנוגע ליישום הוראות פסק הדין המחזיר. יחד עם זאת, סבורני כי אין מקום לקבל את דרישת המערער לפיה בית הדין ינחה את הוועדה לכלול בין חבריה מומחה מתחום הנוירואופטימולוגיה או לחילופין ינחה אותה להתייעץ עם מומחה מתחום זה. אנמק.
משמוחזר עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש, על הוועדה האמורה לדון מבראשית בערר אשר הגיש המערער על החלטת הדרג הראשון. בנסיבות אלה אין מקום ליתן לוועדה הנחיות או הוראות בנוגע לסוגי המומחים שעליה להתייעץ עימם. בית הדין אינו מתערב בשיקול דעתה המקצועי של הוועדה. ברי כי לאור טיב הליקויים הנטענים ומשקיימת חוות דעת בתחום העיניים אותה הגיש המערער , יש לכלול מומחה מתחום זה בהרכב או להתייעץ עם מומחה מתחום זה. מעבר לכך, השאלה הנוגעת למינוי מומחה בתחום צר וממוקד יותר כגון נוירואופטימולוגיה, הינה שאלה המסורה לשיקול הדעת המקצועי של הוועדה ובית הדין לא יתערב בה.
אבהיר כי לא קיימת בפני הוועדה חוות דעת בתחום הנוירואופטימולוגיה והמערער עצמו הגיש לוועדה חוות דעת מתחום רפואת העיניים. בנסיבו ת אלה העדר התייעצות עם מומחה בתחום הצר האמור אינה מלמדת כשלעצמה על טעות משפטית (ר' עב"ל (ארצי) 425/99 המוסד לביטוח לאומי נגד סעדיה (13.9.00) ו בר"ע (ארצי) 5647-01-12 חסן טבאש נגד המוסד לביטוח לאומי ( 15.2.12)).
סוף דבר –עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכב חדש , אשר תדון מבראשית בערר המערער על החלטת הדרג הראשון. בפני הוועדה לא יעמדו פרוטוקולים של ועדות לעררים קודמות וכן לא יעמדו בפניה פסק הדין המחזיר (שניתן בהליך ב"ל 49848-10-17) ופסק דין זה, למעט הסעיף האופרטיבי בו (סעיף זה).
החלטת הוועדה בעניינו של המערער תהיה מפורטת ומנומקת.
המערער ובאת כוחו יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון בפניה טרם מתן החלטתה.
משניתנה הסכמה רחבה מטעם המשיב עוד טרם הדיון, באופן שיכול היה לייתר את קיומו, לא מצאתי מקום לפסוק למערער הוצאות (ר' בר"ע (ארצי) 373/09 מגרה מיכאל נגד המוסד לביטוח לאומי (9/11/09)).
על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום ממועד קבלתו אצל הצד המבקש לעשות כן.
ניתן היום, כ"ז תשרי תש"פ, (26 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .