הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 19258-03-15

31 יולי 2017
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע:
משה טקוני
ע"י ב"כ: עו"ד יניב בן שחר
-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד לירון דגון

החלטה

לפני בקשת התובע להפנות למומחה בתיק, ד"ר יעקב פעילן, שורה ארוכה של שאלות הבהרה. לאחר עיון בעמדות הצדדים, ומאחר ששאלות ההבהרה הן תחליף לחקירה נגדית, מצאתי כי יש לקבל את הבקשהבאופן חלקי בלבד, כדלקמן:

שאלות 1- 7: מומחיותו של ד"ר פעילן ידועה, ברורה, ומפורטת בחוות דעתו. השאלות מיותרות ואינן מותרות.

השאלות בנוגע לאצבעות הידיים:
שאלה 1: יכולה לתרום להבהרת חוות הדעת ולפיכך תופנה למומחה.
שאלות 2- 3: תותרנה כך: לאור תשובתך הקודמת, האם ייתכן קשר סיב תי בין עבודת התובע לפגיעה, בין כגרימה ובין כהחמרה?
שאלה 4: השאלה, כפי שנוסחה, אינה בידיעת המומחה. המומחה ישאל כך: האם בהתאם לחומר המצוי לפנייך מי מבני משפחתו של התובע סובלים מן הליקוי?
שאלה 5: חוזרת על השאלות הקודמות ואינה מותרת.
שאלה 6: חוזרת על השאלות הקודמות ואינה מותרת.
שאלה 7: אינה תורמת להבהרת חוות הדעת ואינה מותרת.
שאלה 8: לא ברור כיצד השוואה למקצועות אחרים, שונים לחלוטין באופיים, תורמת להבנת חוות הדעת. השאלה אינה מותרת.
שאלה 9: אינה תורמת להבהרת חוות הדעת ואינה מותרת.
שאלה 10: המומחה ישאל כך: א נא הפנה למחקרים הנוגדים את המחקרים שהוזכרו בחוות הדעת מטעם התובע.
שאלה 11:השאלה תותר.
שאלה 12: המומחה השיב לשאלה בחוות הדעת.

השאלות בנוגע ל CTS:
שאלה 13: השאלה תופנה למומחה.
שאלה 14: השאלה אינה מותרת שכן קיים מענה לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 15: השאלה אינה מותרת שכן קיים מענה לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 16: השאלה אינה מותרת שכן קיים מענה לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 17: השאלה, כפי שנוסחה, אינה בידיעת המומחה. המומחה ישאל כך: האם בהתאם לחומר המצוי לפנייך מי מבני משפחתו של התובע סובלים מן התסמונות?
שאלה 18: השאלה כללית, ואינה תורמת להבהרהת חוות הדעת.
שאלה 19: השאלה אינה מותרת שכן קיים מענה לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 20: המומחה ישאל כך: אנא הפנה למחקרים הנוגדים את המחקרים שהוזכרו בחוות הדעת מטעם התובע.
שאלה 21: לא ברור כיצד השוואה למקצועות אחרים, שונים לחלוטין באופיים, תורמת להבנת חוות הדעת. השאלה אינה מותרת.
שאלה 22: המומחה השיב לשאלה בחוות הדעת.

השאלות לגבי התסמונת הצווארית:
שאלה 23: השאלה מותרת.
שאלות 24- 25: תותרנה כך: לאור תשובתך הקודמת, האם ייתכן קשר סיבתי בין עבודת התובע לפגיעה, בין כגרימה ובין כהחמרה?
שאלה 26: התשובה מפורטת בחוות הדעת. יובהר, כי תפקידו של המומחה לקבוע, אם ניתן, כי קיימת סבירות לקשר סיבתי. תפקידו אינו לקבוע מהם הגורמים האחרים שגרמו לליקוי.
שאלה 27: השאלה, כפי שנוסחה, אינה בידיעת המומחה. המומחה ישאל כך: האם בהתאם לחומר המצוי לפנייך מי מבני משפחתו של ה תובע סובלים מן התסמונת?
שאלה 28: השאלה מותרת כך: האם לאור תשובתך לגבי שכיחות הפגיעה הצווארית באוכלוסיה מצאת מקום לשנות קביעתך בנוגע לתובע בהקשר זה.
שאלה 29: המומחה השיב לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 30: בשאלה מפנה התובע ל"ספרות מקצועית", ללא איזכור ספציפי של המקור, ומבקש התייחסות. השאלה אינה מותרת.
שאלה 31: השאלה מותרת. המומחה יתבקש להתייחס לספר המוזכר.
שאלה 32: השאלה מותרת. המומחה יתבקש להתייחס לספר המוזכר.
שאלה 33: השאלה מותרת. המומחה יתבקש להתייחס לספרות המוזכרת.
שאלה 34: השאלהחוזרת על השאלות הקודמות. השאלה אינה מותרת.
שאלה 35: המומחה השיב לשאלה בחוות הדעת.
שאלה 36: המומחה השיב לשאלה בחוות הדעת.

השאלות לגבי TOS:
המומחה קבע, בהתאם לממצאי בדיקה קלינית וממצאי בדיקות הדמייה, כי התובע אינו סובל מתסמונת זו. לפיכך, כל השאלות (37 – 49), המתייחסות לקשר הסיבתי בין עבודת התובע לתסמונת הנטענת, אשר המומחה שלל קיומה, כאמור, אינן מותרות.

השאלות לגבי תסמונת PIN:
שאלה 1: אינה שאלה.
שאלה 2: התשובה אינה בידיעתו של המומחה.
שאלה 3: המומחה נימק חות דעתו בהתייחס לחומר שלפניו. לא ניתן לצפות מן המומחה להתייחס לחומר שאינו מצוי לפניו.
שאלות 4- 5: המומחה השיב לשאלות בחוות הדעת, כאשר פירט מדוע לעמדתו אין התובע סובל מתסמונת זו.

החלטה מתאימה תישלח למומחה.

ניתנה היום, ח' אב תשע"ז, (31 יולי 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.