הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 15537-05-17

23 אפריל 2019
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע:
מיכאל בנימין, ת"ז XXXXX200
ע"י ב"כ עו"ד רמי בן יוסף

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י הלשכה המשפטית תל אביב

החלטה

1. מינוי מומחה רפואי
דר' שי פריימן, מתמנה בזאת לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן - המומחה), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
2. צד המבקש להתנגד למינוי המומחה שלעיל בתיק זה, יעשה כן בהודעה מנומקת בתוך 7 ימים.
3. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
4. מובהר, כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה באופן ישיר, אלא אך ורק באמצעות בית הדין.
5. מסמכים רפואיים
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
א. שירותי בריאות כללית – תיק כללי, אורתופדי, כירורגי ותעסוקתי.
ב. אסופת רשומות רפואיות שצורפה כנספח ב' לכתב התביעה.
6. לתשומת לב המומחה: הכלל בבית הדין לעבודה הוא שאין בודקים את התובע, אלא אם המומחה מבקש לעשות כן באופן חריג. 
7. העובדות
התובע יליד 1986.
החל מיום 28.9.2008 ועד חודש אוגוסט 2016 עבד התובע ברשות שדות התעופה, בתחילה כמאבטח (28.9.2008 - 12/2011) ולאחר מכן כמפקד שער (1/2012 – 8/2016 ).
כמאבטח, נדרש התובע לשאת נשק על כתפו השמאלית, במשקל של כ-6 ק"ג, באופן שכל כובד הנשק מוטל על הכתף באמצעות רצועה. נשיאת הנשק נדרשה במשך 4-5 שעות במהלך כל משמרת. משמרת עבודה כוללת בראשיתה תדרוך מבצעי והצטיידות, ולאחר מכן עבודה בשטח – התייצבות בשערי נמל התעופה (עמידה בעמדות טקטיות מבצעיות ובידוק רכבים) או ביצוע סיור ברכב, שעה מנוחה וחוזר חלילה עד סוף המשמרת, בסך הכל 4 סבבים במשמרת יום ו-3 סבבים במשמרת לילה.
בארבע השנים האחרונות לעבודתו מילא התובע תפקיד של מפקד שער, אשר כלל ניהול על עובדי הביטחון בשערי הכניסה לנמל התעופה בן גוריון, מעבר בין עמדות ובעלי תפקידים במתחם השער ומתן מענה לבעיות מבצעיות, ביטחוניות ומנהלתיות בשערים. גם בתפקיד זה נשא התובע נשק על כתפו באותה דרך, כ-4-5 שעות במשמרת.
התובע ביצע ארבע משמרות בשבוע.
במהלך השנים החל התובע לחוש כאבים בכתף שמאל. בחודש 9/2015 פנה לקבלת טיפול רפואי והמסמכים הרפואיים מדברים בעד עצמם.
8. השאלות
המומחה יתבקש להשיב לשאלות הבאות ולנמק תשובותיו באופן רחב ככל שניתן.
א. מהו ליקויו של התובע בכתף שמאל ?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע אשר תוארה לעיל לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע וזאת ביחס לגורמים אחרים?
יצויין כי השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה.
9. כללי
א. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.
ב. התיק יובא לעיון עם קבלת חוות דעתו של המומחה, או בחלוף המועד למסירתה, לפי המוקדם.

ניתנה היום, י"ח ניסן תשע"ט, (23 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.