הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ק"ג 72663-01-19

לפני:
כב' הרשמת מירב ניר שלו
התובע:
פיוטר צ'אצ'קו
ע"י ב"כ: עו"ד אלי מלול

-
הנתבעת:
מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ
ע"י ב"כ: עו"ד תומר אלטוס

החלטה

הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים:

1. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו וזאת עד לא יאוחר מיום 27/12/2019. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת התביעה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד לא יאוחר מיום 27/02/2020 לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת ההגנה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובע.

2. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, ללא התראה נוספת. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.

על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.

3. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לצד שכנגד.

4. מזכירות – מעקב בהתאם.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תש"פ, (27 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.