הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת סע"ש 61908-01-17

לפני:

כב' השופטת הבכירה אורית יעקס
נציגת ציבור (עובדים) : גב' פביאן לוגסי כהן
נציג ציבור (מעסיקים): מר זאב חיות

התובע

תמים עיסרי
ע"י ב"כ עו"ד מדלר סלבה
-
הנתבעת
איטליז העמק בע"מ ח.פ. 514368208
ע"י ב"כ עו"ד חייק דרור

פסק דין

1. בתחילתה של ישיבת ההוכחות שהיתה קבועה ליום 4/2/19 ועוד בטרם נשמעו העדויות, התנהל דיון שלא לפרוטוקול, אשר במהלכו וכהמשך לו, הציע ביה"ד לצדדים גם את האפשרות שפסה"ד יינתן לפי סעיף 79א. לחוק בתי משפט ( לא מנומק).
לאחר הפסקה שניתנה לצדדים ולבאי כוחם, הם חזרו לאולם ואז הודיעו באי כוחם את ההודעה הבאה: "הגענו להסכמה לפיה יפסוק בית הדין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק), על סמך כל החומר המצוי בתיק ועל סמך סיכומים בע"פ שנסכם כעת, וכאשר סכום פסק הדין לא יפחת מ - 14,000 ₪(רצפה) והתקרה לא תעלה על סכום של 29,000 ₪, שיכלול גם את שכ"ט ב"כ התובע, כאשר שכר טרחה זה ייגזר מסכום פסה"ד ויהווה 20% ממנו וישולם כנגד המצאת חשבונית.
כן הסכמנו כי כל סכום שעד ל -18,000 ₪ ייחס ביה"ד לפ"פ.
הסכומים ישולמו, בשני שיקים, לפקודת ב"כ התובע (שיק אחד על סכום פסה"ד ושיק שני על סכום שכה"ט שיקבע ביה"ד).
התובע ימציא לנתבעת, בתוך 15 יום מיום מתן פסה"ד, אישור תאום מס.
הנתבעת תשלם את סכום פסה"ד בתוך 30 יום מיום שתקבל את תיאום המס מהתובע או בתוך 60 יום מיום מתן פסה"ד, לפי המוקדם מבניהם.
ביה"ד נתן תוקף של החלטה להסכמות הנ"ל, לאחר שווידא שגם התובע מבין ומסכים למתווה הנ"ל וגם מנהלי הנתבעת (עמ' 10 שורות 11-13 לפרוטוקול) וכן איפשר לבאי כח הצדדים, לטעון טענותיהם בע"פ ולאחר שעשו כן (מעמ' 10 שורה 20 ועד עמ' 16 שורה 14 לפרוטוקול), קבע כי:" פסק הדין, בהתאם להסכמות הצדדים, יינתן בהקדם האפשרי" (עמ' 16 שורה 19 לפרוטוקול).

2. לפיכך ניתן בזאת פסק דיננו, כעת.

3. לאחר שעיינו בכל החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי הטענות שהוגשו (הן בקשר לתביעה העיקרית והן בקשר לתביעה שכנגד), והתצהירים על נספחיהם, ולאחר שנתנו דעתנו לדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון המוקדם שהתקיים ביום 2/10/17 וכן לזה שהתקיים ביום 9/1/18 וכן לטענות ב"כ הצדדים לפנינו, הרינו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
א. סכום של 18,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים .
ב. סכום של 1, 000 ₪ בגין שאר רכיבי תביעתו בהם מצאנו ממש .
ג. סכום של 3,800 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

4. הסכומים הנ"ל ישולמו בהתאם להסכמות הצדדים, כפי שאלו פורטו בעמ' 10 שורות 5-9 לפרוטוקול הישיבה מיום 4/2/19).

5. הואיל ועוד בטרם התחילה ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסכמה למתן פסק דין לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הריני מורה לגזברות להשיב לתובע את האגרה ששילם בתיק, בניכוי הסכום הנקוב בפרט 10 לתוספת הראשונה לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח - 2008.

ניתן היום,ב' באדר תשע"ט, (7 בפברואר 2019), בהעדר הצדדים.

נציגת ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

נציג ציבור
(מעסיקים)