הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ד"מ 18092-07-18

לפני:

כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס

התובע
שמעון ניסים
ע"י ב"כ עו"ד שרון גליק
-
הנתבעת
שלדג מחסני קרור בע"מ ח.פ. 513896183
ע"י ב"כ עו"ד בן חורין אמיר

פסק דין

1. בסיום הדיון המהיר שהתקיים ביום 10/3/19, לפניי כדן יחיד , ולא חר שנחקרו התובע וכן העד מטעמו - מר אבירם חדירה, מי ששימש בעבר כמנהל בנתבעת, הציע ביה"ד , לצדדים, להסכים ל"מתן פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) וזאת על סמך כל החומר המצוי בתיק ולסילוק מלא מוחלט וסופי של טענות הצדדים זה מזה ביחס לתקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת וביחס לסיומה של תקופה זו".
התובע הודיע כי הוא מקבל את הצעת ביה"ד והואיל וב"כ הנתבעת ביקש שהות בת כמה ימים כדי להודיע את עמדת מרשתו, ניתנה ההחלטה הבאה:"משקיבל התובע את הצעת ביה"ד- למתן פסק דין לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק) וזאת על סמך כל החומר המצוי בתיק ולסילוק מלא מוחלט וסופי של טענות הצדדים זה מזה ביחס לתקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת וביחס לסיומה של תקופה זו ובהתאם לבקשת בא כוח הנתבעת ניתנת לו שהות עד ליום 17.03.19, להודיע האם הוא נכון לקבל את הצעת ביה"ד, שאם יודיע בחיוב יינתן פסק הדין בהקדם האפשרי.
היה ויודיע בא כוח הנתבעת כי מרשתו אינה מקבלת את הצעת ביה"ד יקצוב ביה"ד לצדדים מועדים לשם הגשת סיכומים קצרים".

2. בתאריך 18/3/19, הודיעה הנתבעת כי היא מקבלת את הצעת ביה"ד ולכן ניתנה החלטה, במסגרתה צויין כי פסה"ד, בהתאם למתווה אותו הציע ביה"ד ולו הסכימו הצדדים, יינתן בהקדם האפשרי.
לפיכך ניתן כעת פסק הדין.
3. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק, לרבות כתבי הטענות שהוגשו, על נספחיהם ולרבות המסמכים שהוגשו במהלך הדיון המהיר וכן לאחר ששמעתי את עדויות התובע ומר חדירה וכן לאחר שנתתי דעתי לדברים שאמרו באי כח הצדדים בדיון המהיר וכן לאמור בהודעת הנתבעת, במסגרתה הודיעה על הסכמתה לקבלת הצעת ביה"ד, הריני מחייבת אותה לשלם לתובע סכום של 3,600 ₪ וזאת לסילוק מלא מוחלט וסופי של טענות הצדדים זה כלפי זה, ביחס לתקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת וביחס לסיומה של תקופה זו.

4. הסכום הנ"ל , ישולם בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לנתבע ת.

ניתן היום, י"א אדר ב' תשע"ט, (20 מרץ 2019 ), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית,
שופטת בכירה