הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 9863-06-15

לפני
כב' השופט ד"ר טל גולן
מר עאטף טאטור – נציג ציבור (עובדים)
מר אליאס גיטאס – נציג ציבור (מעסיקים)

התובע
ג'מיל אסעיפאן, ת.ז. XXXXXX471

-

הנתבע

המוסד לביטוח לאומי

נוכחים:
מטעם התובע: ב"כ עו"ד ח'אלד מחאמיד
מטעם הנתבע: ב"כ עו"ד איבראהים מסארווה

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: באשר להודעות המשטרתיו ת וכפי שאלו נגבו על ידי החוקרים עמית גולן, אריק מיודובסקי ואיגור ברילובסקי, וכפי שאלו נגבו מגב' סברין אבו עטא וממר אבי אוליאל, אנו מסכימים כי אלו יהוו חלק מתיק בית הדין, מבלי שאף צד יודה בנכונות הדברים שנרשמו ונגבו בהודעות. כל צד יוכל להתייחס למסמכים אלה במסגרת סיכומיו. כך הוא הנכון לגבי המזכר המסכם את חומר החקירה שהיה ידוע למשטרת ישראל – מזכר מיום 10.12.2012.

החלטה

ההסכמה הדיונית שאליה הגיעו ב"כ הצדדים מקבלת בזאת תוקף של החלטה.

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ו, 26/09/2016 במעמד הנוכחים.

ד"ר טל גולן, שופט

הערת נציג הציבור: אני מכיר את אביו של העד מר אוליאל מזה שנים רבות, עכשיו נזכרתי כשראיתי את העד פה, הוא היה קטן אז.

ב"כ הצדדים: אין לנו התנגדות להמשך ישיבתו של נציג הציבור במותב.

מר אבי אוליאל - לאחר שהוזהר לומר את האמת מעיד בחקירה ראשית :
אני מאשר את חתימתי על גבי הודעה שנגבתה ממני על ידי משטרת ישראל ביום 17/12/2012 וב- 11/12/2012. כל האמור בהן אמת.

ש: יש פה שתי הודעות שמסרת לחוקר מטעם המשטרה, ביחס לאירוע שקרה למר אסעיפאן?
ת: נכון.

משיב בחקירה נגדית:
ש: מפנה אותך לעדותך מיום 11/12/2012 שורה 7, עמוד 12 (העמוד הראשון). דיברת על מערכת היחסים של התובע עם הגב' אבו עטא, העזרה של התובע לגב' אבו עטא היתה בתחילת היחסים ביניהם, ומתי הם התחילו לפני האירוע?
ת: אני לא יודע עד איזה רמה הדברים האישיים ביניהם, בסה"כ היה ביני לבין התובע יחסי עבודה, יש דברים שאני תיארתי לעצמי לא שהוא אמר לי באופן ספציפי וניחשתי אותם מהאווירה ולפי מה שראיתי. זה בערך 3 או 2 שנים לפני האירוע. אני הייתי במקצועי נגר ועשיתי בבית של התובע עבודה, שם היא השוכרת ויצא לי לראות את היחסים והבנתי.
ש: באותה עדות שורה 24, העדת על אירוע של פגיעה ברכבו של התובע, האם הדברים האלו שציינת פה נאמרו לך על ידי התובע שהרכב שלו נפגע בת"ד ולא שמישהו פגע בו במזיד?
ת: אני מצטער, אני לא זוכר אך אם זה משתייך לאותה תאונה שאני כן חושב, היה איזה שהוא מקרה שהוא באמת החליק והייתה לו ת"ד בעוקף.

ש: הסכסוך שדובר עליו בין התובע ומשפחתו לבין משפחת חמודה, האם אתה יודע פרטים על כך ומה מידת המעורבות שלך?
ת: אני יותר משמועות ברחוב, ביומיום. התובע לא סיפר לי.

ש: התובע לא נהג לחלוק איתך שום דבר שקשור לבעיותיו האישיות, כולל הבעיות עם משפחת חמודה?
ת: ממש לא.

ש: לגבי מערכת היחסים שלך ושל התובע והגדרת את היחסים כיחסי חברות בעבודה בלבד ולא ברמה האישית, לא ברמה של לבלות ביחד?
ת: לא היינו מבלים ביחד.

ש: כלומר מערכת היחסים שלך התמקדה בעבודה בלבד עם התובע?
ת: לא רק, היו מעבר עוד דברים, היו יחסים, לא אישיים ולא קשורים למלחמות ביניהם, היו למשל עבודות שהיינו ביחד, הצעות מחיר שהיינו צריכים לשבת ביחד.

ש: לאיזה מלחמות אתה מתכוון?
ת: המלחמה בין המשפחות, מה שכולם יודעים. זה על סמך שמועות בלבד.

ש: מהיכרותך עם התובע במסגרת העבודה, תספר מהן שעות העבודה של התובע לפחות או יותר בפרויקטים שעבדתם בהם ביחד?
ת: לא היו שעות שגרתיות, זה היה בכל שעה והיה גם פעם מקרה שבשתיים בלילה נסענו לראשון לציון, להרכיב במסעדה, גם פה בשעות מאוחרות ב- 22:00 ו- 23:00.

חקירה חוזרת: אין.

העד: החמצתי יום עבודה על מנת להגיע למתן עדות. אין לי חשבון בנק ואבקש להעביר את הסכום לידי אשתי, הגב' אביבה אוליאל לחשבון הבנק שלה.

החלטה

הנתבע יישא בהוצאות העד בסך של 250 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום.

מזכירות – יש להחזיר לידי העד את סכום הפיקדון שהופקד על ידו בתמורה לביטול צו ההבאה . יש להעביר את הפיקדון, כמבוקש על ידי מר אוליאל, לחשבונה של הגב' אביבה אוליאל, בנק הדואר, סניף 001, מס' חשבון 24035962.

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ו, 26/09/2016 במעמד הנוכחים.

ד"ר טל גולן, שופט

ב"כ הנתבע: אינני יכול להצהיר בשלב זה אלה עדיי היות שאנו מעוניינים להביא כעדה את הגב' אבו עטא, שהיא יודעת על הדיון, היא הוזמנה לנתבע, מסרנו לה את ההזמנה וחרף זאת לא הגיעה.

ב"כ הצדדים: לאור ההסכמה הדיונית שאליה הגענו בפתח הדיון, ולאור העובדה שמשטרת ישראל הודיעה ביום 30/08/2016 לבית הדין שהיא אינה יכולה לבצע את צו ההבאה שהוצא על ידי בית הדין בעניינה של הגב' אבו עטא, אנו מסכימים בזאת כי עדותה של הגב' אבו עטא וכפי שזו נגבתה במשטרת ישראל תהווה חלק מהראיות בתיק ומבלי שהדבר יהווה כרגע הסכמה, מטעם מי מאיתנו, לגבי מי מהטענות שהועלו על ידי גב' אבו עטא בחקירתה שבנדון, ובהתחשב גם בכך שהנ"ל לא נחקרה בחקירה נגדית. כל צד יוכל להתייחס בסיכומיו להודעה שבנדון.

החלטה

ב"כ הצדדים יגישו סיכומים כדלקמן – ב"כ התובע עד ליום 1.11.2016 ואילו ב"כ הנתבע עד ליום 1.12.2016. היקף הסיכומים לא יעלה על 3 עמ' ברווח של שורה וחצי, גופן דיוויד 12 ועם שוליים סבירים. מזכירות – לעיוני ביום 2.11.2016 .

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ו, 26/09/2016 במעמד הנוכחים.

מר עאטף טאטור
נציג ציבור (עובדים)

ד"ר טל גולן, שופט

מר אליאס גיטאס
נציג ציבור (מעסיקים)

הוקלד על ידי פאדיה סכראן