הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 9741-07-18

לפני:
כב' הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
ראיקה אבו גנב
ע"י ב"כ: עו"ד עבאס תרואת

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר דויד יפה מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום הכירורגיה האורטופדית וכירורגיה של היד (להלן: " המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי משירותי בריאות כללית (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב).
ב. תיק רפואי מבית חולים רבקה זיו.
ג. סרטון על גבי תקליטור שצורף להודעת הנתבע מיום 6.2.19.
ד. תיעוד רפואי שצורף לתצהיר התובעת.

3. העובדות:
אלו העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים:

א. התובעת ילידת שנת 1965.
ב. התובעת עבדה בחברת "עוף ראפע בע"מ" מיום 16/08/15 עד ליום 15/09/16.
ג. התובעת עבדה בממוצע כ-18 ימים בחודש.
ד. משמרת עבודה נמשכה בין 7-8.5 שעות, כאשר במהלכה היו מספר הפסקות.
ה. תפקידה של התובעת היה תליית עופות כפי הנראה בסרטון המצ"ב.
ו. התובעת עבדה בקצב עבודה כפי שנראה בסרטון.
ז. ידה הדומיננטית של התובעת היא יד ימין.
ח. לתובעת 5 ילדים.

4. שאלות:

א. מהי המחל ה או מהו הליקוי שמ מנו סובלת התובעת ביד יה?

ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובעת המתוארת בסעיף 3 לעיל לליקויה?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויה של התובעת עקב עבודתה נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויה ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקויה של התובעת?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ט, (22 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.