הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 7710-03-19

לפני כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
עיסמת שלופה
ע"י ב"כ: עו"ד ראמי שומר

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: הלשכה המשפטית

החלטה

1. תביעת התובע להכיר באירוע מיום 26/8/18 כתאונת עבודה, נדחתה על ידי הנתבע במכתב דחיה מיום 24/2/19 .
כנגד מכתב דחיה זה הוגשה התביעה אשר לפני.

2. ביום 14/5/19, הגישו הצדדים רשימת עובדות מוסכמות והודיעו על הסכמתם למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין, על מנת שיחווה את דעתו בשאלה האם יש קשר סיבתי בין האירוע לו טוען התובע מיום 26/8/18, לבין הליקוי לו הוא טוען בברך ימין.

3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובע יליד שנת 1969.
ב. התובע עוסק כרתך בחברת שלופה ע. ובניו לתשתיות בע"מ.
ג. התובע עובד בימים א-ה בין השעות 7:00 ועד 17:00 לערך.
ד. ביום 26/8/18 (יום ראשון) התובע עבד בקיבוץ כנרת (טבריה), כאשר בשעה 12:00 בעת שסיים התובע את עבודת הריתוך, שביצע כשהוא רכון על ברכיו והתכוון לעמוד הסתובבה ברכו הימנית.
ה. לאחר התאונה המשיך התובע לעבוד כרגיל, וביום 10/9/18 פנה לראשונה לבדיקה רפואית.
ו. התובע הפסיק לעבוד רק ביום 31/10/18 בשעה 12:00 וחזר לעבודה ביום 15 /4/19 .

4. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:

א. החומר הרפואי שנתקבל מקופת חולים מכבי, בהתאם לבקשת הנתבע.
ב. החומר הרפואי שנתקבל מבית חולים המשפחה הקדושה בנצרת , לבקשת הנתבע.
ג. המסמכים הרפואיים שצרף התובע לתביעתו.
שימת לב הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל יסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין) תועבר החלטה זו למומחה.

5. לאור המפורט לעיל, הנני ממנה את ד"ר רון בשוראי כמומחה רפואי מטעם בית הדין. שכ"ט המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
כב' המומחה מתבקש להשתדל לתת חוות דעתו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זאת.

6. בחוות דעתו מתבקש כב' המומחה להשיב על השאלות שלהלן:
א. מהי המחלה או מהו הליקוי הרפואי ממנו סבל המערער באירוע מיום 26/8/18, כפי שפורט לעיל?
ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע?
אם כן – נא לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים תוך הפנייה למסמכים רפואיים.
ג. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה?

7. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

לטיפול מזכירות בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ט, (12 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת