הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 46711-07-18

לפני כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אדהם פלאח
נציג ציבור (מעסיקים): מר אליאס ג'טאס

התובעת:

יפית כהן
ע"י ב"כ עו"ד יצחק פז
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1. תביעתה של התובעת להכרה במחלת ה ריאות ממנה ה יא סובלת, כתאונת עבודה לפי תורת המיקרוטראומה או כמחלת מקצוע, נדחתה, על ידי הנתבע, במסגרת מכתב דחיה מיוםֹ 28/9/17 .

כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. בתאריך 11/6/19 התקיימה ישיבת הוכחות, בסיומה התנהל דיון שלא לפרוטוקול במהלכו הסכימו הצדדים לעשות מאמץ לגבש רשימת עובדות מוסכמות שיעמדו בבסיס החלטה בדבר מינוי מומחה מטעם ביה"ד.

3. בתאריך 5/8/19 , לאחר ארכות שהתבקשו וניתנו, הגישו הצדדים רשימת עובדות מוסכמות והודיעו על הסכמתם למינוי מומחה בתחום הרפואה התעסוקתית.

4. לפיכך והואיל וגם כל החומר הרפואי של התובע ת, אשר הוזמן על ידי הנתבע, התקבל, זה מכבר, הרינו ממנים בזאת את ד"ר ייבגני לייקין - מומחה ברפואה תעסוקתית, כמומחה רפואי מטעם ביה"ד (להלן:"המומחה") על מנת שיחווה דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין מחלת הריאות ממנה סובלת התובעת לבין תנאי עבודתה כפי שאלו יפורטו בסעיף 4 להחלטה זו.

שכר טרחתו של המומחה ישולם מקופת בית הדין, כמקובל.

5. להלן העובדות המוסכמות:
א. התובעת ילידת שנת 1968, עובדת מרכז רפואי זיו בצפת (להלן:" בית החולים") בתור מנהלת מערך הטקסטיל ב מקום וזאת החל משנת 1993.
ב. ביום 3/7/17 הגישה התובעת לנתבע תביעה להכיר בליקוי בריאותיה
כפגיעה בעבודה מאחר ולטענתה תנאי עבודתה גרמו למחלת הריאות ממנה היא סובלת
ג. במהלך יום העבודה שהתה התובעת, ברוב שעות עבודתה, באולם שנקרא "אולם הטקסטיל" בבית החולים.
ד. אולם הטקסטיל הינו חדר שנמצא במרתף בית החולים ואורכו 10-12 מטר, ורוחבו 6-8 מטר. אולם זה משמש את העובדים למיון כביסה ולחלוקת כביסה נקיה של בית החולים. התובעת שימשה אחראית על העובדים (רצ"ב תמונות אולם הטקסטיל וסידורי הכביסה בו: ת/6 א - ת/6 ז).
ה. באולם הטקסטיל אין חלונות אך מותקנת בו מערכת ליניקת אוויר. בית החולים ביצע אחזקה שוטפת למערכת האוורור והסינון של בית החולים, בהתאם לנהלי משרד הבריאות (מצ"ב אישור).
ו. לטענת התובעת מחלתה נגרמה כתוצאה מהעובש והפטריות ברחבי אולם הטקסטיל (לענין הרטיבות והעובש כבוד המומחה מופנה לתמונה שמצורפת). בנוסף, לטענת התובעת היא נחשפה לסירוגין לתקופות קצרות מאוד במהלך יום עבודתה, ל"לחות", החדר הכביסה של בית החולים אשר נמצא בקומה אחת מעל אולם הטקסטיל (להלן:"חדר הכביסה"). התובעת לא עבדה בחדר הכביסה ולא היתה כובסת אלא נכנסה לחדר הכביסה מתוקף תפקידה כמנהלת מערך הטקסטיל. יצויין כי בחדר הכביסה קיימים חלונות שהיו פתוחים באופן קבוע וכי במקום היו מותקנים מאווררים.
ז. כבוד המומחה כפוף לעובדות שלעיל והוא מתבקש להתעלם מהקביעות העובדתיות ביחס לתנאי עבודת התובעת אשר צויינו בחוות הדעת של ד"ר סקולסקי אשר הוגשה מטעם התובעת.
6. על מצבה הרפואי של התובע ת ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כרטיסיה הרפואיים מקופת חולים מאוחדת, אשר התקבלו בתיק בית הדין, בעקבות בקשת הנתבע לזימון חומר רפואי.
ב. כרטיסה הרפואיים שהתקבלו ממרכז רפואי זיו בצפת, אשר התקבלו בתיק בית הדין, בעקבות בקשת הנתבע לזימון חומר רפואי.
ג. התיעוד הרפואי שצורף לתצהיר התובעת (ת/7).
ד. חוות דעתו של ד"ר סקולסקי (ת/5), אשר כאמור בסעיף 5ז. דלעיל - מהעובדות שצויינו בחוות דעת זו, צריך כבוד המומחה להתעלם.
בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

7. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בהתבסס על העובדות המוסכמות ועל החומר הרפואי:
א. מהי המחלה ממנה סובלת התובעת?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובעת, מאז שנת 1993, כמנהלת מערך הטקסטיל בבית החולים לבין המחלה ממנה היא סובלת?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה למחלה, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי מחלת התובעת עקב עבודת ה נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה ל ה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב על השאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקוי ה? ("השפעה משמעותית" על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).
ה. האם לנוכח החומר הרפואי והעובדות המוסכמות ניתן לקבוע כי התקיימו בתובעת התנאים להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, ולו על דרך של החמרה, בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי ( ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד -1954, ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבה?

8. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

9. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה ככל שהדבר יידרש.

10. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

11. לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, ה' באב תשע"ט , 6 ב אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

נציג ציבור (מעסיקים)