הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 41404-06-18

לפני:
כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע:
עלאא טאטור
ע"י ב"כ: עו"ד עבדלכרים ב דארנה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר רוזנברג יצחק, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום הריאות (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי משירותי בריאות כללית (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב).
ב. תיק רפואי מבית חולים המשפחה הקדושה.
ג. תיק רפואי מבית חולים נצרת.
ד. תיק רפואי מבית חולים העמק.
ה. תיק רפואי ממכון מאר.
ו. תיעוד רפואי שצורף לתצהיר התובע.

3. העובדות:
אלו העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים:

א. התובע יליד 1975.

ב. החל משנת 1994 ועד לשנת 2013, התובע עבד הן בשיפוצים והן כרצף, כאשר עיקר עבודתו הייתה בריצוף. התובע עסק בריצוף הן בחוץ והן בתוך דירות ובניינים. במסגרת עבודתו בריצוף כחלק מיום העבודה, התובע עסק בחיתוך של מרצפות, מסוגים שונים (קרמיקה, גרנית פורצלן, ושל שיש מסוגים שונים). החיתוך בוצע הן במכונת חיתוך ייעודית בהתאם לסוג הריצוף והן בדיסק ידני. כתוצאה מהחיתוך היה התובע חשוף בחלק מיום העבודה לאבק אשר נוצר מהמרצפות ומסוגי השיש השונים. כמו כן, התובע נחשף לאבק חצץ אשר פוזר בתחילת העבודה כמצע לריצוף.

4. שאלות:

א. מהי המחלה או מהו הליקוי שממנו סובל התובע?

ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובע המתוארת בסעיף 3 לעיל לליקוי?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
5129371 ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ט, (22 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.