הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 34288-12-17

לפני:
כב' הנשיא מירון שוורץ

התובע:
חאתם עודה
ע"י ב"כ: עו"ד אמיר ח'טיב

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר אברהם ששון, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום האורתופדי (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי מקופת חולים מכבי (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב).
ב. תיק רפואי ממכון מאר (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב).
ג. מסמך רפואי מבית חולים אסותא, שצורפו להודעת הנתבע מיום 27.5.19.
ד. תיעוד רפואי שצורף לתצהיר התובע.
ה. סרטון על גבי תקליטור שהוגש במסגרת תצהיר התובע.

3. העובדות:
אלו העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים:

א. התובע יליד שנת 1954.

ב. התובע עבד בחברת וג'יה פלסט בע"מ החל מחודש 9/06 עד לחודש 12/17.

ג. התובע עבד 6 ימים בשבוע.

ד. במהלך כשעתיים וחצי מיום עבודתו, התובע עבד במכונת החריטה כנצפה בסרטון – החל מתחילתו ועד לדקה 7 :22, דקה 15:33 עד דקה 23:35, דקה 24:51 עד דקה 32 :03.

ה. הפעולות בסרטון כאמור, בוצעו בזמנים שונים במהלך יום העבודה אשר הצטברו לכשעתיים וחצי ביום. במסגרת יום העבודה בוצעו פעולות נוספות אשר אינן רלוונטיות לצורך חוות הדעת.

4. שאלות:

א. מהי המחלה או מהו הליקוי שממנו סובל התובע בגב ?

ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובע המתוארת בסעיף 3 לעיל לליקוי?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו הא חרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ט, (02 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.