הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 33510-05-18

לפני:
כב' השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר אברהם אלוק
נציג ציבור (מעסיקים): מר זאב גולדנברג

התובעת:
נאזק שיבלי
ע"י ב"כ עוה"ד תוג'אן מוקטרן

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד אברהים מסארווה

החלטה

1.      התובעת, הגישה את תביעתה לפנינו,כנגד החלטת הנתבע, לדחות את תביעתה לתשלום גימלת שמירת הריון בקשר לתקופה שמיום 17/2/18 ועד ליום הלידה.

2.      במעמד הדיון המוקדם שהתקיים ביום 5/11/18, לא ניתן היה לנסח רשימת עובדות מסוכמות בשל העובדה שהתובעת עצמה לא הגיעה לדיון ולכן הורה ביה"ד לבאת כוחה לבוא בדברים עם ב"כ הנתבע במטרה להגיש, בתוך 14 יום, רשימת עובדות מוסכמות.

3. בסופו של דבר ורק בתאריך 21/3/19 הגישו הצדדים רשימת עובדות מסוכמות , כאשר מספר ימים עובר למועד זה, הגיש הנתבע בקשה להזמנת החומר הרפואי של התובעת.

4. בתאריך 29/4/19,הודיעה המזכירות כי מלוא החומר הרפואי של התובעת התקבל ולכן הרינו ממנים את ד"ר בינימין זילברמן (להלן:"המומחה") כמומחה/יועץ רפואי לבית הדין על מנת שיחווה דעתו בשאלה האם בתקופה שמתאריך שמתאריך 17/2/18 ועד למועד הלידה, נעדרה התובעת מעבודתה "בשל מצב רפואי הנובע מן ההריון המסכן את האישה ו/או את עוברה".

5.      להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. ביום 29.01.2018 הגישה התובעת לנתבע תביעה לקבלת גמלה לשמירת היריון בגין התקופה שמיום 17.12.2017 ועד ליום 16.02.2018.
ב. התובעת צירפה לכתב התביעה שהגישה לבית הדין המלצה נוספת על שמירת היריון בגין התקופה שמיום 17.02.2018 ועד הלידה.
ג. התובעת עבדה לסירוגין ועל בסיס שעתי, כאשר היקף עבודתה היה בין יומיים ל-17 - 15 ימים בחודש, בתור מדר יכה אצל מעסיק בשם "עולם אחר עולם של יצירה ותוכן".
ד. התובעת שימשה כמדריכה לקבוצות בתי ספר רגילים וחינוך מיוחד.
ה. התובעת עבדה גם בקיפטריה שנמצאת בפארק, ועסקה במכירת משקאות וגלידות לבאי המקום. לצורך כך היא נדרשה, בין היתר , לעשות ניקיון במקום, לסדור שתיה במקררים, לעשות סריקה וניקיון שירותים אחת לחודש ולעתים אף יותר.

6.      על מצבה הרפואי של התובעת ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א.           כלל החומר הרפואי שהתקבל מקופת-חולים כללית.
ב. המסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה.

בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

7.      המומחה מתבקש להשיב על השאלה הבאה:
האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה שמתאריך 17/2/18 ועד למועד הלידה התחייבה בשל מצב רפואי הנובע מההריון?
במידה והמומחה יגיע למסקנה, כי המדובר במצב רפואי הנובע מההריון, האם מצב רפואי זה סיכן את האישה או את עוברה?
המומחה מתבקש לנמק את תשובתו.

8.      תשומת לב המומחה מופנית להוראות החוק הרלוונטיות כדלקמן:
         סעיף 59 לחוק הקובע :
"מבוטחת שהיתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, הכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר".
סעיף 58 לחוק מגדיר את המונח "שמירת הריון" כך:
"העדרות מעבודה בתקופת הריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב".

9.     המומחה מתבקש להשיב על השאלה דלעיל בהסתמך על העובדות כפי שנקבעו בסעיף 4 להחלטה זו ובשים לב לחומר הרפואי המצ"ב להחלטה.
         המומחה יעביר חוות דעתו לבית-הדין בתוך 30 ימים מהיום, במידת האפשר.

10.      שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

11.    מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה וכן להתייחס לבקשות לשאלות הבהרה, ככל שהדבר יידרש.

12. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
         
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
         
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 14 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

13.    לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, כ"ה בניסן תשע"ט ,(30 באפריל 2019), בהעדר הצדדים.

נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

נציג ציבור
(מעסיקים)