הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 30545-09-18

לפני כב' השופטת הבכירה אורית יעקבס
נציגת ציבור (עובדים): גב' נגה בוטנסקי
נציגת ציבור (מעסיקים) : גב' רוית אורן

התובע:
אורן אליהו
ע"י ב"כ עוה"ד אלי ויותם מלול
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד סירין זועבי-בסול

החלטה

1. תביעתו של התובע להכיר בליקויו בעמ"ש צווארי כתאונות עבודה על פי תורת המיקרוטראומה, נדחתה על ידי הנתבע, כמפורט במכתבי הדחיה מיום 12/8/18.
כנגד דחיה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

2. בתאריך 16/7/19,התקיימה ישיבת הוכחות אשר בסיומה ולאחר השלמת חקירתו של התובע , הגיעו הצדדים להסכמה בדבר מינוי מומחה רפואי, אורטופד, מטעם בית הדין, על מנת שיחווה את דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין עבודתו של התובע כחקלאי לבין הליקוי בצווארו, כל זאת בשים לב לרשימת העובדות המוסכמות שנוסחה לאחר סיום חקירת התובע.
כן הבהירה באת כח הנתבע, לאחר שבדקה, כי מלוא החומר הרפואי של התובע התקבל וכן ביקש ב"כ התובע כי גם החומר הרפואי שצורף לכתב התביעה יועבר למומחה לכשזה ימונה.

3. לפיכך ובהתאם להסמכת הצדדים, הריני ממנות בזאת את ד"ר דוד אנג'ל - מומחה לכירורגיה אורטופדית, כמומחה רפואי מטעם ביה"ד (להלן:"המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בשאלת קיומו של קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שיפורטו להלן, לבין הליקויים מה ם הוא סובל ב עמ"ש צווארי וזאת בשים לב גם לחומר הרפואי שיצורף להחלטה זו.
שכר טרחתו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.
4. להלן רשימת העובדות המוסכמות:
א. התובע יליד 1969.
ב. התובע עובד כחקלאי עצמאי וזאת משנת 97'.
ג. משנת 97' ועד היום עבד ועובד התובע, שהינו בעל משק חקלאי של 250 דונם, בגידולים חקלאיים (עשבי תבלין למיניהם), כאשר במסגרת זו נהג ונוהג התובע על שני טרקטורים מסוג ג'ון דיר האחד משנת 83' (בעל כיסא קפיצים) והשני משנת 02' (בעל כיסא הידראולי).
ד. זמן הנסיעה הממוצע היומי של התובע על שני הטרקטורים הוא כ- 5 שעות ביום, 6 ימים בשבוע כאשר חלוקת זמן הנהיגה בין הטרקטורים היא שווה.
ה. כל זמן הנסיעה של התובע על הטרקטורים הוא בדרכי אדמה, בשטח הגידולים החקלאיים.
ו. נהיגת התובע על הטרקטורים בוצעה הן לצורך עבודות זריעה, עבודות ריסוס, עבודות חריש, עבודות תיחוח האדמה והשקיה.
ז. מהירות הנסיעה בוצעה בהתאם לסוג העבודה ובאופן המקובל בנהיגה על רכב חקלאי בשטח חקלאי.
ח. בזמן הנסיעה על הטרקטורים סובב ומסובב התובע את ראשו אחורה, לצד ימין וכן מחזיר אותו שוב לכיוון הנהיגה וזאת באופן חוזר ונשנה ובמהלך כל זמן נסיעתו על הטרקטורים.

5. על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. תיקים רפואיים מקופת חולים כללית (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב) אשר התקבלו בתיק בית הדין, בעקבות בקשת הנתבע לזימון חומר רפואי.
ב. המסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה.
בנקודה זו מופנית תשומת ליבם של הצדדים לכך שרק לאחר שכלל החומר הרפואי הנ"ל ייסרק לתקליטור (דבר שמתבצע על ידי חברה חיצונית לבית הדין), תועבר החלטה זו למומחה.

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות וזאת בהתבסס על העובדות המוסכמות ועל החומר הרפואי:
א. מהם הליקויים מהם סובל התובע בצווארו?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע, חקלאי מאז שנת 1997, לליקויים מהם הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.
ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה חיובית וקיים, לדעת המומחה, קשר סיבתי בין העבודה לליקויים, הוא מתבקש להשיב על ה שאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקויים, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקוייו של התובע בצווארו, עקב עבודתו , נגרמו על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ד. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת תהיה חיובית, מתבקש המומחה להשיב על השאלה הבאה, בדבר השפעת העבודה על הליקויים ביחס לגורמיה האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקויו? (השפעה משמעותית על פי הפסיקה, הינה בשיעור 20% ומעלה).

7. המומחה מתבקש, במידת האפשר, להעביר את חוות דעתו בתוך 30 יום מיום שתומצא לו החלטה זו על נספחיה.

8. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה ככל שהדבר יידרש.

9. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה, תינתן לצד השני ארכה בת 21 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום להגיש סיכומיהם, שאם לא כן, ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

10. לטיפול ולמעקב המזכירות.

ניתנה היום, ט"ו בתמוז תשע"ט, 18 ביולי 2019, בהעדר הצדדים.

גב' נגה בוטנסקי
נציגת ציבור (עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

גב' רוית אורן
נציגת ציבור (מעסיקים)