הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 23261-02-16

לפני:
השופט מירון שוורץ

התובעת:
חגית דניאל ת.ז XXXXX220
ע"י ב"כ: עו"ד זיו און

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר ציון עידו, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:
 
            להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:
 
א. תיק בי"ח "העמק" בעפולה.
ב. חומר רפואי ממכון מאר.
ג. תיק קופת חולים כללית – כללי ומקצועי .
ד. תיק קופת חולים כללית – מקצועי נוסף .
ה. תיעוד רפואי אשר צורף לתצהיר התובעת מיום 14.7.2016.

3. הצדדים הסכימו בדיון מיום 3.1.2017 לכך כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית
הדין בתחום האורתופדיה, אשר יחווה דעתו בשאלת קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת כפי שיפורטו להלן לבין הפגיעה ממנה סובלת בכתף ימין:

א. התובעת הינה ילידת שנת 1968.
ב. התובעת עובדת בתפקיד טכנאית EEG בבית חולים "העמק" החל מחודש נובמבר 2008 .
ג. התובעת עובדת 5 ימים בשבוע במשך כ- 8 שעות ביום.
ד. במסגרת עבודתה, מבצעת התובעת בדיקות בין 8 ל- 10 בדיקות בכל יום, כאשר בכל אחת מהן נדרשת לחבר ולנתק בין 20 ל- 22 אלקטרודות , כך שבסך הכל במצטבר, מבצעת התובעת פעולה חוזרת ונישנת של מאות פעמים בהן היא מרימה את ידה הימנית אל גובה הכתף לצורך לקיחת אלקטרודה אחת בכל פעם ומעבירה אותה לכיוון המטופל אשר ראשו נמצא בגובה המותניים לאחר שהיא טובלת את האלקטרודה בג'ל מתאים.
המשיכה היא אלכסונית, כאמור מגובה הכתף מימן לה ולכיוון מרכז הגוף לגובה מותניים ולאחר הטבילה, הנחת האלקטרודה על ראש המטופל.
המגבר הינו בגובה של כמטר עשרים, שלושים ועליו מונחות האלקטרודות.
ה. התובעת החלה עבודתה המתוארת לעיל ב- 11/08, הפסיקה את עבודתה באופן זמני לתקופה של 10 חודשים החל ב- 06/13 ועד לחזרתה ב- 04/14 והיא עובדת שם עד היום.
ו. ידה הדומיננטית של התובעת היא יד ימין.

4. שאלות:
 
א. מהו ליקויה של התובעת בכתף ימין ?
ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובעת כמתואר בסעיף 3 לעיל, לליקוי ממנו היא סובלת?

גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויה של התובעת עקב עבודתה נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויה.

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקויה של התובעת?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.
 
6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
            ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.
 
7. למעקב המזכירות בהתאם.

ניתנה היום, כ"ד באדר תשע"ז (22 במרץ 2017) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, שופט