הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ק"ג 64830-11-15

31 מרץ 2019

לפני:

כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה – סגנית נשיא
נציג ציבור (עובדים) מר יעקב מלול
נציג ציבור (מעסיקים) מר חיים בריל
התובע
ג ר

ע"י ב"כ: עו"ד גולדמן אניז'ר
-
הנתבעת
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד קריכל- מצוינים

פסק דין
לפניי ערעור כנגד קביעת החלטת הוועדה הרפואית העליונה לדחות את תביעתו לקבלת פנסיית נכות . (יוער כי למעשה במסגרת הליך זה ובהמלצת בית הדין ,וזאת הרבה לפנים משורת הדין, התנהל גם הליך ערר שהגיש המערער על החלטת ועדה רפואית, כשרק במסגרת זו ניתנה החלטת הועדה הרפואית העליונה , היא ההחלטה העומדת לדיון כעת.)
לטענת המערער הוועדה הרפואית העליונה שגתה בקביעתה לפיה הליקוי הרפואי של המערער אובחן עוד בטרם החל להיות מבוטח במשיבה, מה שהוביל לכך שהמערער לא עמד בתנאי של "תקופת הכשרה בת 60 חודשים הנדרשת לפי תקנון הביטוח" – ובשל כך נדחתה תביעתו.
הלכה ידועה היא כי התערבות בתי הדין לעבודה בהחלטות ועדה רפואית עליונה מכח תקנוני קופות הפנסיה היא מצומצמת - "תפקידו של בית הדין הוא לפקח על הפעילויות של הוועדות שהוקמו מכוח תקנות נתיב ולא להחליפן. לאמור, בית הדין מפעיל ביקורת שיפוטית על החלטות הוועדות. בהיות הועדות הרפואיות גופים מעין שיפוטיים, היקף הביקורת מצטמצם, בעיקרו של דבר לעילות החריגה מסמכות והפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי."(ראו- ע"ע 218-03 נתיב- מרים שינדלר (פד"ע לט 470).
באשר לביקורת השיפוטית על שיקול דעתה של הוועדה הרפואית נקבע כי - "בית-הדין מטיל ביקורת שיפוטית על שיקול-דעתה של הנהלת הקרן והוועדות, שהוקמו מכוח תקנות מבטחים, בבואם ליישם את תקנות הקרן ולפעול בנאמנות לזכויות חברי הקרן ולטובתם. תפקיד זה דומה לפעילות בית-הדין בבואו להטיל ביקורת שיפוטית על החלטות המוסד לביטוח לאומי או הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק זה. הפיקוח הינו משפטי וכולל, בין היתר, את הבדיקות הבאות: האם התמלאו הסדרים שנקבעו בתקנות; האם הוועדות נימקו את מסקנותיהן; האם יש פגם בעיקרי הצדק, וכן הלאה".(ראו- דב"ע נו6-2/ מרויץ – מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי [פורסם בנבו](27.1.1997)).
בהתאם להלכות לעיל, אין בית הדין ממיר את שיקול דעתה של הוועדה, וכיוצא בזה, הוא אינו קובע באם אדם יוכר כנכה על פי תקנון הקופה. הכרעה זו מסורה לוועדה הרפואית, עליה מפקח בית הדין ומפעיל ביקורת שיפוטית, במסגרתו הוא בוחן האם האם הוועדה נימקה את מסקנותיה כך שניתן לעקוב אחר הלך מחשבתה; האם יש פגם בעיקרי הצדק הטבעי; או נפלו פגמים משפטיים אחרים בהחלטת הוועדה (ר' דב"ע לה/01-129 משה שריקי - המוסד לביטוח לאומי פד"ע ז 206 (1975)).
בדיון מיום 18.6.18 ניתנה הסכמת הצדדים למתווה שהוצע על ידי בית הדין, לפיו חלף ההכרעה בשאלה האם הוועדה הרפואית פעלה כדין בעניינו של המערער, יינתן פסק דין במסגרתו תידרש הוועדה לענות על שאלות הבהרה, אותן יגבשו הצדדים. מתווה זה אפוא, אמור לסייע בידו של המערער ולקצר את ההליכים בעניינו, שכן ממילא כאמור, במידה ויוחלט כי הוועדה פעלה שלא כדין בהתאם להיקף הביקורת השיפוטית, יוחזר הדיון אליה בשנית ואילו ככל שתדחנה טענותיו, הרי שאף לכך לא יוכל בית הדין להעתר.
בהמשך להחלטת בית הדין מיום 18.6.18, הוגשו הודעות הצדדים, לפיהן לא הושגה הסכמה מלאה בנוגע לשאלות שביקש המערער להעביר לוועדה, למעט שאלות 7-13 ברשימת השאלות שצרף המערער להודעתו מה-22.7.18. לטענת הנתבעת, אין אפשרות לערער על החלטות הוועדה הרפואית, ומשכך יש למנוע הפניית שאלות שמטרתן ערעור על קביעתה של הוועדה הרפואית.
משלא הושגה הסכמה בין הצדדים, אין מנוס מהכרעת בית הדין בנוגע לשאלות שיועברו אל הוועדה. לאחר ששקנוי את טענות הצדדים, ועל רקע טענת הנתבעת המקובלת עלינו שאין עסקינן בהליך ערעורי על קביעותיה הרפואיות של הוועדה ההחלטה - להלן החלטתי בדבר השאלות שיועברו אל הוועדה הרפואית:
אשר לשאלה 1- אין מקום לשאלה ארכנית ובנסוח ערעורי כמבוקש. עם זאת למען הבהירות שתאפשר לעמוד על אומד דעת הוועדה תועבר שאלה כדלקמן: " בפרק הסיכום והמסקנות כותבת הועדה ביחס לתקופה שמאז 2007: "מאז מתוארים גלים חוזרים של היפו מניה ודיכאון" הוועדה מתבקשת להפנות לאותם אזכורי תאורים . בהקשר זה הועדה מתבקשת גם להתיחס לקביעות רפואיות בתקופה האמורה לפיהן נשללו תסמיני דכאון, היפומניה או מניה ולפער שבין הממצאים השונים. ככל שישנו פער שכזה תבהיר המסקנה הנובעת מכך."
שאלות 2-3 לא מאושרות.
ניסוח שאלות 4-5 הוא ערעורי. השאלה הגלומה בניסוח לשאלה 1 מספקת .
כך גם לענין שאלה 6.
כאמור, ביחס להפניית שאלות 7-13 אין מחלוקת.
אשר לשאלה 14- הוועדה מציינת מפורשות כי התובע "סבל ממספר בעיות נפשיות משמעותיות , עקביות וממושכות" משכך לא ברור טעם השאלה , והיא לא תאושר.
שאלה 15 אינה רלבנטית לסוגיה העומדת על הפרק והיא האם התקימה "מחלה קודמת" ועל כן לא תועבר לוועדה.
הצדדים ידאגו לפנות במשותף אל הוועדה בתוך 30 יום בפניה שבה תכללנה השאלות שהותרו בלבד.

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, (31 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

חיים בריל, עובדים

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

יעקב מלול , מעסיקים