הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 8485-06-14

08 יוני 2016

לפני:

כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג
נציג ציבור (עובדים) מר שמואל רבלין
נציג ציבור (מעסיקים) מר ניסים שביב
התובע
1. עלי שוויקי ת.ז. XXXXXX045
ע"י ב"כ: עו"ד אנואר אבו לאפי
-
הנתבעת
1. א. בשן אלומניום בע"מ ח.פ. 513088617
באמצעות נציגה ומנהלה מר אברהם שנהב
פסק דין

1. מונחת לפנינו בקשת התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד (להלן: הבקשה).

רקע
2. התובע הגיש כנגד הנתבע את התביעה שבכותרת במסגרתה הוא טוען, כי עבד משך 12 שנה בשרות הנתבעת עד אשר פוטר לאלתר לאחר שדרש את תשלום שכרו המולן.

3. לאחר שהושלמו ההליכים המקדמיים נקבעה ישיבה להוכחות ביום 16.5.2016. לישיבה התייצבו התובע ובא כוחו בלבד. במועד הדיון סברנו, בטעות, כי הזימון לישיבה לא נמסר כדין לנתבעת ועל כן ניתנה החלטה מתאימה. אלא שעיון חוזר בתיק האלקטרוני מלמד כי הזימון לישיבת ההוכחות נסמר לנתבעת כדין עוד ביום 29.11.2015. מכאן הבקשה שבפנינו, היא בקשת ו החוזרת של התובע למתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.

דיון והכרעה
4. מששוכנענו כי הנתבעת הוזמנה כדין לישיבת הוכחות אך לא התייצבה, דין בקשת התובע להתקבל.

5. אשר על כן ומכוח סמכותנו הקבוע בתקנה 49(ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 ניתן בזה פסק דין כנגד הנתבעת על יסוד כתב התביעה בלבד כאמור בתקנה 43(א) לתקנות האמורות.

6. הרינו מחייבים בזה את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין, את הסכומים המפורטים מטה.

[א] פיצויי פיטורים בסך 72,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 8.6.2014 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

[ב] תמורת הודעה מוקדמת בסך 6,000 ₪ נטו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 8.6.2014 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

[ג] פדיון דמי הבראה בסך 5,984 ₪ ברוטו בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 8.6.2014 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
נטעים כי הפער בין הסכום הנתבע ברכיב זה לבין זה שפסקנו נובע מתעריף יום ההבראה שחל במשק במועד הרלבנטי ולאפשרות פדיון דמי ההבראה בתום יחסי העבודה.

7. בנוסף תשתתף הנתבעת בהוצאות ובשכר טרחת בא כוח התובע בסכום כולל של 5,000 ₪. לא ישולמו ההוצאות ושכר הטרחה בתוך 30 ימים מיום שיומצא פסק הדין לנתבעת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ב' סיוון תשע"ו, (08 יוני 2016), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .
פסק הדין נחתם בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בית הדין, לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופטת לבדה.

נציג ציבור עובדים מר שמואל רבלין

רחל בר"ג-הירשברג, שופטת

נציג ציבור מעסיקים מר ניסים שביב