הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 81311-01-19

22 יולי 2019

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

התובע
TAHMA YOHANES

ע"י ב"כ: עו"ד יולה פוסטרנק
-
הנתבעת
2. סיירת חץ - שמירה אבטחה ושירותים בע"מ

פסק דין

ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הנתבעת 2 .
מאישור המסירה שהוגש לבית הדין, עולה כי בוצעה המצאה כדין לנתבעת 2 , הן של כתב התביעה, הן של הבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה והן של הבקשה לגביית עדות מוקדמת.
עד עתה לא הוגש כתב הגנה ולא הוגשה כל תגובה לבקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה.
לאור זאת, ומשלא הוגש כתב הגנה ואף לא הוגשה תגובת הנתבעת 2 לבקשת ב"כ התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה, ניתן בזאת פסק דין בהיעדר הגנה, על יסוד האמור בכתב התביעה ובהתאם לקבוע בפסק הדין שניתן ביום 13.05.2019 כנגד הנתבעת 3 .
הנתבעת 2 תשלם לתובע את הסכומים הבאים:
פיצויי פיטורים – 17,151 ₪
הפרשות לפנסיה עבור שנת 2018 – 3,942 ₪.
נסיעות – 2,772 ₪.
השבת ניכויים – 2,200 ₪.
הודעה לעובד – 5,000 ₪.
כל הסכומים דלעיל יישאו ריבית והצמדה מיום 01.01.2019 ועד ליום התשלום בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת 2 לתובע סך של 3,000 ₪ כהוצאות ושכ"ט עו"ד. ככל שסכום זה לא ישולם תוך 30 יום – יישא ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין.
בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן להגיש לבית דין זה תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ט, (22 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .