הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 66267-05-19

30 אוקטובר 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובעת:
קארין מלכה

ע"י ב"כ: עו"ד אלעד שעשע

-
הנתבעת:
ישום - פתרונות אנושיים בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד ספיר כהן סטביסקי

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת (המבקשת) לצירופה של חברת פישמן רשתות בע"מ, ח.פ. 512223660 (להלן: "המעסיק בפועל") , כנתבעת נוספת בתיק.
לטענת המבקשת עילת התביעה של המשיבה נוגעת לפיטוריה שלא כדין בשל הריונה. כל טענותיה העובדתיות של המשיבה מתייחסות למר מאדי, מנהל בחברת פישמן רשתות בע"מ, היא המעסיקה בפועל. מכיוון שהמעסיקה בפועל היא זו שמקבלת החלטות בכל הנוגע להצבת עובדים, יש לצרפה להליך כנתבעת נוספת שכן יש ביכולתה לשפוך אור על נסיבות המקרה וצירופה יתרום לייעול הדיון ולפתרון הנושא שבמחלוקת.
המשיבה מתנגד ת להוספת ה נתבעת שכן לטענתה היא רואה במבקשת כנתבעת היחידה.
דיון והכרעה:
תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991 קובעת:
"18. (א) בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית הדין או הרשם, לבקשת בעלי דין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית הדין דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה.
(ב) בקשה להוסיף או למחוק או להחליף בעל-דין תוגש לשופט או לרשם, אולם אפשר גם להשמיעה לפני בית הדין בשעת הדיון וללא הודעה מוקדמת.
(ג) הוסף בעל דין או הוחלף, יתוקן כתב התביעה לפי הצורך, אם לא הורה בית הדין או הרשם אחרת; הוסף נתבע או הוחלף, יומצאו לנתבע החדש הזמנה למשפט ועותק של כתב התביעה המתוקן; בית הדין או הרשם רשאי להורות על תיקון כתב התביעה ועל המצאת כתב התביעה המתוקן גם לנתבעים הראשונים.
(ד) הוחלף או הוסף בעל דין, רואים, לענין ההתיישנות, את ההליכים לגבי בעל הדין החדש כאילו התחילו עם כתב התביעה המתוקן."
בנסיבות העניין ובשים לב להלכה הפסוקה, נטיית בית הדין ככלל היא להתיר תיקון כתבי טענות במיוחד כאשר ההליך נמצא בשלב מקדמי ובטרם החל הליך ההוכחות.
מעיון בכתבי הטענות עולה כי צירופה של המעסיקה בפועל חיוני ודרוש להמשך ניהול ההליך. המחלוקת העיקרית בהליך היא האם אכן השתנה יחסה של מנהלה של המשיבה כלפיה נוכח הריונה והאם פוטרה בשל כך.
לפיכך, הדרך היחידה להכריע בשאלות שבמחלוקת היא על ידי צירופה של המעסיקה בפועל, שכן מדובר בצד דרוש על מנת לקבל את התמונה המלאה.
סוף דבר:
הבקשה מתקבלת.
למען הסדר הטוב, תמציא המשיבה למבקשת ולבית הדין העתק של כתב תביעה מתוקן, בו מופיעה הנתבעת הנוספת.
כמו כן, תמציא המשיבה לנתבעת הנוספת את כתבי הטענות יחד עם החלטה זו, ותמציא לבית הדין תוך 10 ימים אישור מסירה כדין לנתבעת הנוספת. הנתבעת הנוספת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום ההמצאה.
ככל שלא תבוצע המסירה כנדרש – יבוטל הצירוף. ככל שתבוצע מסירה כדין – ייקבע מועד לדיון. שאלת ההוצאות תתברר בסיום ההליך, וע"פ תוצאותיו.

ניתנה היום, א' חשוון תש"פ, (30 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.